26 January 2019

Beveiligd: Beveiligd: Beveiligd: EU 2019 verkiezingsprogramma, brief aan de Jonge Democraten

Aan: Bestuur van de Jonge Democraten
8 januari, 2019
Onderwerp: EU 2019 verkiezingsprogramma

Geacht bestuur van de Jonge Democraten,

Binnenkort zal het partijbestuur het verkiezingsprogramma vaststellen met het oog op de Europese
verkiezingen. Wij richten ons tot uw bestuur met het voorstel om bij de discussie daarover de
volgende aanvullingen op het ‘Concept-programma D66 EP 2019’ in te brengen. Hieronder geven wij tussen () telkens de relevante tekst uit ‘Jonge Democraten; Politieke visie’, hoofdstuk ’14,
betreffende defensie en internationale veiligheid’. Daarna volgt ons voorstel tot aanvulling.

(Daarnaast moet de internationale gemeenschap samenwerken om te voorkomen dat kernwapens
zich verder verspreiden.)
Voorstel tot aanvulling: “Nederland zal daarbij pleiten voor een Europees beleid, gericht op een
kernwapenvrij Midden-Oosten.“
(nb: dit impliceert onder andere dat met de politiek van zwijgzaamheid ten aanzien van het
Israëlische kernwapen wordt gebroken)

(Daarom pleiten de Jonge Democraten voor een toetsingskader en een periodieke evaluatie van de
effecten van sancties.) En: (Een goed functionerende internationale rechtsorde, waarbij landen zich
aan internationale regels en afspraken houden en hun geschillen vreedzaam oplossen, is daarom
essentieel voor Nederland.)
Voorstel tot aanvulling: “Tot zo’n toetsingskader behoort ook een periodieke evaluatie van
akkoorden die bepaalde landen voordelen bieden – het spiegelbeeld dus van sancties – zoals de
douane-unie met Turkije en het Associatie Akkoord met Israël.“
(nb: bij dat laatste Akkoord zijn de mensenrechten zelfs expliciet als verplichting opgenomen, zie
artikel 2)

Met vriendelijke groet,

Sonja Zimmermann
Voorzitter

BDS Nederland op Twitter