26 January 2019

Beveiligd: Beveiligd: Beveiligd: EU 2019 verkiezingsprogramma, brief aan GroenLinks

Aan: GroenLinks Europees programma commissie
8 januari, 2019
Onderwerp: EU 2019 verkiezingsprogramma

Geachte GroenLinks Europees programma commissie,

Het programma van GroenLinks is het meest uitgesproken over Israel/Palestina, we hebben dan ook veel waardering voor de inzet van GroenLinks op deze onderwerp. Maar toch hebben we een paar punten voor verbetering.

In uw concept programma voor de 2019 Europese parlement verkiezingen, staat: “Zij dringt er bij
Israël op aan de bezetting van Palestijns gebied te beëindigen door onder andere de muur op
Palestijns gebied af te breken, de economische blokkade van Gaza op te heffen, de nederzettingen te ontmantelen en zich terug te trekken uit de in 1967 bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem.”
(pg. 81) We pleiten ervoor dat u de Golan Hoogvlakte, die ook in 1967 werd bezet, aan dit rijtje
toevoegt. Ook stellen we voor dat u het woord “illegale” toevoegt bij nederzettingen, omdat de
nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal wet (Conventies van Geneve) en UN Resoluties. U zou als drukmiddel een verbod op handel met de nederzettingen kunnen voorstellen.

Over de Banken aan Banden, staat er: “We stimuleren dat pensioenfondsen en verzekeraars hun
vermogens investeren met respect voor mens en milieu.” (p. 11) We zouden het waarderen als u
hier ook aandacht geeft aan pensioenfondsen die investeren in instellingen die door hun
investeringen medeplichtig zijn met Israelische mensenrechtenschendingen, zoals het ABP dat via
Israelische banken in de nederzettingen investeert, en duidelijk maakt dat dit moet stoppen.

Over genocide en etnische zuivering, staat er: “De EU onderneemt of ondersteunt alleen militaire
interventies in het geval van dreigende genocide, misdaden tegen de menselijkheid en etnische
zuiveringen, als alle niet-militaire opties zijn overwogen en onvoldoende effectief zijn gebleken.” (p. 78)” Sinds 30 maart, zijn er elke vrijdag protesten geweest langs de grens van Gaza. Daarbij zijn er meer dan 215 Palestijnen vermoord en 18,000 gewond (ook zwaar gewond, met veel amputaties), door Israelische scherpschutters. Is het niet tijd om sterkere interventies en druk op Israel te zetten om dit geweld te stoppen? Verder missen wij aandacht in uw programma voor Apartheid. Nu met de recente “Natiestaat” wet, is Israel formeel een apartheidsstaat (dit was al bij de stichting in 1948 het geval maar heeft nu grondwettelijke status gekregen). Hoe wilt u met Israelische apartheid omgaan anders dan met sancties?

Over wapenembargo, staat er: “De door het Europees Parlement met ruime meerderheid
aangenomen resolutie waarin wordt opgeroepen tot een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië wordt nageleefd door lidstaten. De EU zet zich ook in voor het instellen en handhaven van VN-
wapenembargo’s tegen andere regimes die mensenrechten schenden, oorlog voeren of een gevaar
vormen voor de vrede en voor hun eigen inwoners. (pg. 79)” U benoemt Saoedi-Arabie maar niet
Israel. Gezien Israels grootschalige geweld tegen Palestijnen pleiten wij ervoor dat u ook Israel
opneemt als kandidaat voor een wapenembargo. We willen u attenderen op de ECCP oproep “Geen EU Geld naar de Israelische Wapenindustrie”:
http://www.eccpalestine.org/after-israels-massacre-in-gaza-the-eu-must-impose-military-embargoon-israel/ en het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=4el-iEXI2pE

Over veiligheid en privacy: Onder Rechtstaat Beschermen en de bescherming van privacy, schrijft uw programma: “De ontwikkelingen in de Verenigde Staten en in China zijn nog zorgwekkender dan in Europa. Wij moeten daarom minder afhankelijk worden van Amerikaanse software-diensten” (pg. 23). Daar kunt u ook toevoegen Israelische software-diensten. Nederland moet niet langer op dit gebied samenwerken met Israelische bedrijven, in het verzamelen, delen en uitwisselen van
informatie over onze burgers.

Over IHRA en antisemitisme: De Zionistische lobby wil dat Nederland de IHRA definitie van
antisemitisme invoert om de BDS beweging te kunnen stoppen. De BDS beweging strijdt tegen alle
vormen van racisme, inclusief antisemitisme. De BDS beweging zet zich in tegen de Zionistische
kolonisatie van Palestina, en de etnische zuivering die daar plaats vindt. We strijden tegen de
Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Gaza, Oost Jeruzalem en de Golan (die allemaal bezet werden in 1967, een bezetting die werd veroordeeld door V.N. Resolutie 242), tegen de discriminatie van de Palestijnen binnen de ’48 gebieden, en voor het recht op terugkeer van de
Palestijnse vluchtelingen (zoals beloofd in U.N. Resolutie 194). Veel Joden overal de wereld, in
Europa, Amerika, enz. – vooral die tegen het Zionisme zijn – zijn ook actief in het BDS beweging.

Last but not least, een positieve vermelding van BDS (Boycot, Disinvestering, en Sancties) tegen Israel ontbreekt in uw programma. Laat een duidelijk stem horen dat u deze beweging steunt.

Met vriendelijk groet,

Sonja Zimmermann
Voorzitter DocP

BDS Nederland op Twitter