14 May 2021

EU-Hof kiest kant van Europese burger in zaak over handel met nederzettingen

Persbericht

ECCP, Brussel, 13 mei 2020

Gisteren vernietigde het EU-Hof van Justitie in Luxemburg een besluit van de Europese Commissie om de registratie van een Europees burgerinitiatief (ECI) te weigeren, waarbij de Commissie werd verzocht wetgeving te initiëren om handel tussen de EU en illegale nederzettingen in bezette gebieden te bestrijden.

Meester Gilles Devers, die de eisers vertegenwoordigde, zei:

“Mijn cliënten verwelkomen de uitspraak van het Gerecht. EU-burgers hebben een fundamenteel recht om deel te nemen aan het democratische leven van de Europese Unie. Door te weigeren hun Europees burgerinitiatief te registreren, heeft de Europese Commissie mijn klanten het grondrecht ontnomen om een debat tussen de EU-instellingen over handel met bezette gebieden uit te lokken. Ze verwachten nu dat de Europese Commissie haar verantwoordelijkheden nakomt en hun initiatief registreert”.

In de uitspraak van gisteren oordeelt het Hof dat de Europese Commissie haar plicht om de redenen voor haar weigering om het EBI te registreren schromelijk heeft verzuimd, waardoor de deelname van Europese burgers aan het democratische leven wordt belemmerd.

Tom Moerenhout, een vertegenwoordiger van het Burgercomité legt uit:

“De Europese Commissie heeft de verantwoordingsplicht consequent ontweken. Toen lidstaten de handel met illegale nederzettingen wilden stoppen, zei de Commissie dat handel haar exclusieve bevoegdheid is. Toen we de Commissie vroegen om de handel met illegale nederzettingen stop te zetten, zeiden ze dat dit een kwestie was van sancties die onder de bevoegdheid van de Europese Raad vallen. Dat is het te kwader trouw ontwijken van verantwoordelijkheid.”

Fatin Al Tamimi, voorzitter van de Ireland Palestine Solidarity Campaign zei:

“Gezien het eerdere standpunt van de Europese Commissie over nationale maatregelen die handel met bezette gebieden verbieden, zoals de bezettingswet in Ierland, zal het zeer interessant zijn om te zien hoe de Europese Commissie uitlegt waarom een EU-maatregel inzake handel met bezette gebieden buiten de gemeenschappelijke wetgeving valt, terwijl het in het verleden herhaaldelijk heeft beweerd dat soortgelijke maatregelen op nationaal niveau een inbreuk zouden vormen op de exclusieve bevoegdheid van de Commissie inzake handel. De Commissie heeft zelfs gedreigd lidstaten voor de EU-rechtbanken te dagen.”

Nu zal de Commissie een nieuw besluit moeten nemen over dit burgerinitiatief, waarin zowel de argumenten van de verzoekers als de door de Rekenkamer geconstateerde tekortkomingen worden behandeld.

Zie ook het casusoverzicht gepubliceerd door het European Legal Support Centre (ELSC). De ELSC heeft de 7 EU-burgers bijgestaan bij de voorbereiding van het Initiatief in de allereerste fasen en heeft vervolgens het Burgercomité gedurende de hele rechtszaak ondersteund met juridisch onderzoek, analyse en advies.

Doneren

EU Court Sides With European Citizens In Settlement Trade Case

BDS Nederland op Twitter