30 March 2016

EU medeplichtig aan Israëlische oorlogsmisdaden

 

Verklaring van het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC)

 In reactie op de opmerking van Lars Faaborg-Andersen, EU-ambassadeur in Israël, op de Israëlische “Stop de Boycot” conferentie van 28 maart j.l. in Jeruzalem dat “producten uit nederzettingen welkom zijn op de EU-markt” verklaarde Mahmoud Nawajaa, woordvoerder van het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC):

De Europese Unie heeft opnieuw afstand genomen van haar eigen beleid dat Israëls nederzettingen illegaal zijn. Door bij de VN Raad voor de Rechten van de Mens niet te stemmen vóór het instellen van een VN-registratie van bedrijven betrokken bij Israëls bezettingsregime en door zich aan te sluiten bij de anti-BDS-campagne van de extreem rechtse Israëlische regering, onderstreept de EU haar welbekende hypocriete houding en laat haar minachting blijken voor mensenrechten.

 

EU ’s schaamteloze medewerking aan het beschermen en in stand houden van Israëls bezettingsregime, nederzettingenpolitiek en apartheid bevestigt de noodzaak tot intensivering van BDS-campagnes tegen zowel dit regime als tegen bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij de schendingen van mensenrechten door Israël. Net zoals bij de antiapartheidsstrijd in Zuid-Afrika, toen regeringen de beginselen van rechtvaardigheid niet eerbiedigden, moeten burgers in actie komen.

 

Europa is medeplichtig aan Israëls ernstige schendingen van internationaal recht, waaronder oorlogsmisdaden, door geen einde te maken aan de zeer winstgevende wapenhandel met Israël, het gezamenlijk militair onderzoeksprogramma en de import van producten uit nederzettingen, geproduceerd op gestolen Palestijns land en met gestolen grondstoffen, waar de EU volgens een eigen verklaring tégen is. De EU heeft zelfs geweigerd om het EU-Israëlisch Vrijhandelsverdrag op te schorten, ondanks Israëls voortgaande schending van de mensenrechtenclausule die in dit verdrag is opgenomen.

Over de deelname van de EU aan de Ynet anti-BDS conferentie, ondanks Palestijnse oproepen hiervan af te zien, verklaarde Nawajaa:

 De EU zingt mee in het koor van fanatieke Israëlische leiders die zich verzetten tegen zowel rechten voor de Palestijnen alsook tegen BDS, de meest hoopvolle beweging om deze rechten te verwezenlijken. In plaats van het bestrijden van Israëls systeem van onrechtvaardigheid, de hoofdreden van de snelle groei en verspreiding van de BDS-beweging in Europa, besluit de EU bureaucratie het geweldloze verzet tegen deze onrechtvaardigheid aan te pakken.

 

Wij maken ons ernstig zorgen dat verklaringen van de EU vertegenwoordiger op deze ‘Stop de boycot’ conferentie kunnen leiden tot een verdere uitholling van burgerrechten van Europese burgers die met BDS-acties protesteren tegen Israëls praktijken. De EU doet mee aan Israëls repressie en onderdrukking van het recht op vrije meningsuiting.

 Deze verklaring van de Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee (BNC) is gepubliceerd op 28 maart 2016 op www.bdsmovement.net [Vertaling: Herma van den Brink]

 

BDS Nederland op Twitter