20 October 2015

EU sluist geld naar Israëlische militaire bedrijven en instellingen via Horizon2020

Het geweld van het Israëlische leger, de politie en kolonisten tegen Palestijnen escaleert snel. In de afgelopen week zijn minstens 900 Palestijnen gewond geraakt, waarvan minstens 60 met scherpe munitie. Op het moment van plaatsing van dit artikel is het aantal Palestijnse doden in oktober al boven de 45 uitgekomen. Deze uitbarstingen van dodelijk geweld zijn onderdeel van het systematische geweld waaraan Palestijnen worden blootgesteld onder Israëls Apartheidsregime.

Naast het handhaven van de blokkade en het uitvoeren van directe militaire aanvallen op Gaza, is de belangrijkste doorlopende taak van het Israëlische leger het handhaven van de bezetting van het Palestijnse grondgebied en de bevolking. Israëlische wapenfabrikanten profiteren aanzienlijk van de uitgaven van de Europese Unie. Met een totaal budget van bijna €80 miljard, is Horizon 2020, het nieuwe EU onderzoeks- en innovatieprogramma een van de grootste onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de wereld. Israël is verbonden met Horizon 2020, waardoor Israëlische bedrijven mogen deelnemen aan het programma. Tijdens de vorige financieringsronde (FP7) deden Israëlische bedrijven al mee aan meer dan 1500 projecten.

Op 9 februari 2015 publiceerde de Israeli R&D Directorate for the European Research Area (ISERD) een document waarin werd aangekondigd dat de EU al 205 projecten met Israëlische deelneming had goedgekeurd in de Horizon 2020 onderzoeksronde, met een totale waarde van €452,3m[1].

Van de deelnemende bedrijven zijn Elbit, Israel Aerospace Industries en Technion nauw betrokken bij de bezetting van Palestina en de Israëlische militaire industrie. Elbit is een partner in Flysec projecten van de EU waaraan de Europese belastingbetaler 4 141 375 EUR meebetaalt.

Palestijnse en Europese burgers hebben langdurige campagnes gevoerd om de EU onder druk te zetten om geen belastinggeld te gebruiken om de Israëlische bezetting, apartheid en kolonialisme te steunen.

Horizon 2020: Israëlische militaire bedrijven en met het leger verbonden instituten

ELBIT SYSTEMS LTD is een van de bekendste medeplichtigen bij de Israëlische schendingen van het internationaal recht en een berucht oorlogsprofiteur.[2] Vlak na de militaire agressie tegen Gaza van juli/augustus 2014 stegen de aandelen van Elbit met 6.6%. Elbit is nauw betrokken bij de Israëlische militaire aanvallen op het Palestijnen Palestijnse volk en een van de belangrijkste promoters van het gebruik van drones in oorlogen en bij het er onder houden van een bevolking en is direct betrokken bij de bouw van de Muur en bij de nederzettingen, inclusief de bewaking ervan. Om diverse allerlei redenen die te maken hebben met Elbits schendingen van het internationaal recht hebben diverse pensioenfondsen en financiële instellingen in de Europese Unie al gedesinvesteerd in het bedrijf[3] en heeft de VN Speciale Rapporteur voor de Bezette Palestijnse Gebieden in 2012 opgeroepen tot een boycot van het bedrijf.[4]

Elbit heeft tot nu toe een EU bijdrage ontvangen van €403,750 voor haar deelname in het FLYSEC project, dat nieuwe technologieën integreert op het gebied van videobewaking, het verwerken van remote imaging en biometrie gecombineerd met big data analyse, open-source intelligence en crowdsourcing.[5] Zulke technologie voor dubbel gebruik word wordt wijd en zijd toegepast in militaire applicaties als veiligheids- en bewakingssystemen.

ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES (IAI) levert apparatuur die gebruikt wordt in de illegale Israëlische muur en leverde drones aan Israël die tijdens de aanval op Gaza in 2008-09 tegen burgers werden gebruikt. IAI’s Heron UAV systemen (drones) werden gebruikt in aanvallen op burgers die door Human Rights Watch zijn veroordeeld als in strijd met het internationaal recht.[6] Een dochteronderneming van IAI levert ook surveillancesystemen voor de Muur.[7] IAI is momenteel betrokken bij Horizon 2020 projecten waarmee het bedrijf meer dan €2 miljoen subsidie ontving.[8]

TECHNION – ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY wordt steeds meer kritisch bekeken door academici die zich zorgen maken over de betrokkenheid bij en samenwerking met Israëlische militaire bedrijven en wapenfabrikanten. Het instituut voert een breed scala aan onderzoek uit naar technologie en wapens die gebruikt worden om Palestijnen te onderdrukken en aan te vallen. Technion’s researchers hebben bijvoorbeeld speciale onbemande voertuigen ontwikkeld die het Israëlische leger helpen bij het slopen van Palestijnse huizen. Technion is actief en direct medeplichtig aan schendingen van het internationaal recht. Het instituut levert ook speciaal afgestemde cursussen en programma’s voor militair personeel en leidinggevenden van Israëlische wapenfabrikanten. Technion heeft een geschiedenis van nauwe samenwerking met Elbit Systems, inclusief het ontvangen van onderzoekssubsidies en het openen van een gezamenlijk onderzoekscentrum. Via Horizon 2020 neemt Technion deel aan meer dan 30 projecten en ontvangt het €17 miljoen van Europese belastingbetalers.

Door Israëlische bedrijven die daders of medeplichtigen zijn van onwettige daden en obstructie op de weg naar Palestijnse zelfbeschikking toe te laten tot onderzoeksprojecten die ze subsidieert en bestuurt, waaronder projecten die technologie ontwikkelen die wellicht gebruikt gaan worden in onwettige daden, verleent de EU legitimiteit aan Israëlische schendingen van het internationaal recht en verleent ze hulp bij het handhaven van die onwettige daden en kan de vraag opkomen of de Europese Unie en de lidstaten daarvan hun eigen verplichtingen onder het internationaal recht schenden.

Subsidies aan Israëlische militaire en beveiligingsbedrijven als Elbit Systems staan niet alleen haaks op de groeiende oproep tot een militair embargo tegen Israël maar schenden ook de toezegging van de Europese Commissie tegen het subsidiëren van technologie voor dubbel gebruik. Volgens de EU Commissie: “Overeenkomstig de regels die zijn opgesteld door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Europese Commissie, kan subsidie voor projecten die vallen onder Horizon 2020 alleen worden gebruikt voor niet-militair onderzoek.[9] Bij Elbits onderzoek en technologie, evenals bij technologie die gemaakt wordt door IAI en Technion is het onvermijdelijk dat het gebruikt zal worden voor schendingen van het internationaal recht door het Israëlische leger – zoals aangetoond is door de LGI technologie.

EU subsidies aan bedrijven/instituten waarvan bevestigd is dat ze betrokken zijn bij het Israëlische leger (lopend onderzoek)

Elbit                                                                                403.750

Israel Aerospace Industries                                   2.000.000

Technion – Israel Institute of Technology        17.000.000 +

The Hebrew University of Jerusalem                 12.450.000 +

Motorola Solutions LTD                                              906.727

Totaal                                                                   32.760.477 +

 

Wij roepen de Europese burgers, leden van het Europese Parlement en de nationale parlementen en regeringsvertegenwoordigers op om bij de betrokken EU instituten te lobbyen en druk uit te oefenen om Elbit Systems en alle andere Israëlische betrokkenen bij het militair-industrieel-wetenschappelijk complex (inclusief hun dochtermaatschappijen) uit te sluiten van de financiële mechanismen en samenwerking binnen de EU.

 

1)  http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ISERD_STAT_H2020_09022015.pdf

2) http://www.stopthewall.org/briefing-supporting-israeli-apartheid-eu-funding-elbit-system

3)  De meest uitgebreide rechtvaardiging is al in 2009 gepubliceerd door de Noorse Pensioenfondsraad voor Ethiek: https://www.regjeringen.no/contentassets/160311fdf03347bca414b1fdd7aefc35/tilradning-elbit-engelsk.pdf

4) http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43376#.VWzYUVxViko

5) http://www.cordis.europa.eu/project/rcn/194906_en.html

6) http://www.hrw.org/report/2009/06/30/precisely-wrong/gaza-civilians-killed-israeli-drone-launched-missiles

7) Execution Aspects, Israeli Defence Ministry http://www.securityfence.mod.gov.il/Pages/ENG/execution.htm#2

8) http://cordis.europa.eu/project/rcn/193408_en.htmlhttp://cordis.europa.eu/project/rcn/193379_en.html

9) http://horizon2020projects.com/global-collaboration/israel-boycott-petition-receives-irish-support/ 


BDS Nederland op Twitter