Europees Burgerinitiatief ‘Stop Handel met Nederzettingen’

Met een Europees Burgerinitiatief dringt een coalitie van 150 organisaties aan op een Europees verbod op handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden, waar ook ter wereld, nu en in de toekomst. Om het initiatief te doen slagen is jouw steun nodig. Teken de petitie!

Onder het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (Statuut van Rome) geldt de bouw van zogenoemde ‘nederzettingen’ door een bezettende mogendheid als een oorlogsmisdaad. De Europese Unie (EU) beschouwt dergelijke nederzettingen in bezette gebieden als illegaal en een obstakel voor internationale vrede en stabiliteit.

Niettemin staan de EU en haar 27 lidstaten, waaronder Nederland, handel met nederzettingen toe. Daarmee negeren zij hun verplichting onder internationaal recht om schendingen van dat recht – zoals de stichting van nederzettingen – niet te erkennen en niet te steunen. Door de handel met nederzettingen toe te staan dragen de EU en de lidstaten juist bij aan hun levensvatbaarheid en erkennen zij feitelijk hun (illegale) bestaan.

Met een Europees Burgerinitiatief (EBI) streeft een coalitie van 150 organisaties, verenigd in de coalitie ‘Stop Trade with Settlements’ (Stop Handel met Nederzettingen), naar een Europees verbod op handel met alle illegale nederzettingen in bezette gebieden, nu en in de toekomst.

Naast vooraanstaande internationale organisaties als Human Rights WatchAvaaz en de International Federation for Human Rights maken de Nederlandse organisaties Humanitas en The Rights Forum deel van uit de coalitie.

Een EBI is een officieel democratisch instrument van de Europese Unie, waarmee EU-burgers invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Met dit EBI vragen wij de Europese Commissie een wetsvoorstel op te stellen waarmee voorgoed een eind wordt gemaakt aan de illegale handel. Slagen wij erin in een jaar tijd – dat wil zeggen vóór 20 februari 2023 – ten minste een miljoen EU-burgers achter ons initiatief te krijgen, dan is de Commissie wettelijk verplicht daarop in te gaan.

Een miljoen handtekeningen klinkt als een forse barrière, maar met inzet van alle krachten die streven naar een rechtvaardiger wereld slechten we die. Laat jouw stem tellen en teken de petitie

STEUN HET PALESTIJNSE VOLK, TEKEN HIER

Voor meer informatie kun je terecht op de pagina Veelgestelde vragen van The Rights Forum en op de website van de coalitie. Nederlandse organisaties die zich bij de coalitie willen aansluiten kunnen contact opnemen met The Rights Forum.

Waar teken ik voor?

Met je ondertekening steun je het Europees Burgerinitiatief ‘Stop Handel met Nederzettingen’, georganiseerd door de gelijknamige coalitie van 150 Europese organisaties. Het initiatief is een belangrijke stap op weg naar een Europees verbod op handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden, waar ook ter wereld, nu en in de toekomst.

Je mag een Europees burgerinitiatief steunen als je:

1. EU-burger bent (m.a.w. als je de nationaliteit van een EU-land hebt);
2. oud genoeg bent om te stemmen bij de Europese verkiezingen (in de meeste gevallen 18 jaar, in sommige 16 jaar).

De tekst hieronder is de officiële petitie tekst van het Burgerinitiatief, gegoten in de formele termen waaronder de Europese Commissie bevoegd en in staat is een wettelijk verbod te formuleren.

Zorgen voor conformiteit tussen het gemeenschappelijk handelsbeleid en de EU-verdragen en naleving van het internationaal recht

Wij willen handelstransacties met entiteiten van de bezetter die gevestigd zijn of activiteiten ontplooien in bezette gebieden reguleren door te beletten dat producten vanuit die gebieden op de EU-markt komen. De Commissie moet, als hoedster van de Verdragen, toezien op de samenhang in het beleid van de Unie en op de naleving van de grondrechten en het internationaal recht op alle gebieden van het EU-recht, met inbegrip van het gemeenschappelijk handelsbeleid.

De Commissie moet op het gemeenschappelijk handelsbeleid gebaseerde rechtshandelingen voorstellen om te voorkomen dat rechtspersonen uit de EU producten invoeren die afkomstig zijn uit illegale nederzettingen in bezette gebieden, of producten uitvoeren naar dergelijke gebieden, om de integriteit van de interne markt te behouden en niet mee te werken aan of bij te dragen tot de instandhouding van onwettige situaties.

Het initiatief verzoekt de Commissie derhalve een voorstel voor een rechtshandeling in het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek in te dienen die algemeen van aard is en niet op een specifiek land of gebied is gericht.

 

LAAT JOUW HANDTEKENING MEETELLEN, TEKEN HIER!

BDS Nederland op Twitter