14 March 2021

Europese Commissie achterop de fiets bij IHRA-lobby

Schreef de Europese Commissie zelf het Handboek voor de toepassing van de IHRA-definitie, dat op 7 januari j.l. werd gepubliceerd? Vreemd: de Commissie duikt weg achter een disclaimer. Het blijkt de Israël lobby te zijn die ons wegwijs maakt in de toepassing van de ’antisemitisme’-definitie.

‘Commissie staat niet in …’

Op de Belgische website van 11.11.11 wordt deze vreemde gang van zaken uit de doeken gedaan. Kort gezegd: de EC publiceert onder eigen naam en logo het “Handbook for the practical use of the IHRA Working Definition of Antisemitism”. Het lijkt of het hoogste bestuursorgaan van de Europese Unie zelf ons uitlegt hoe wij organisaties als BDS in een kwaad daglicht kunnen plaatsen. Kijk toch even naar de disclaimer: “De informatie en standpunten (in dit rapport) geven niet noodzakelijkerwijze de visie van de Commissie weer. De Commissie staat niet in voor de juistheid van de gegevens … etc.” Beetje vreemd! Hier blijkt dat het schrijven van de tekst is uitbesteed aan de Duitse organisatie RIAS, wat staat voor ‘Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus e.V.’ RIAS wordt gefinancierd door het bureau van Felix Klein, ook wel genoemd de Duitse antisemitisme tsaar. Klein is aangesteld en wordt betaald door de Duitse regering. Hij is een omstreden Israël verdediger die op zoek is naar antisemitisme waarbij hij steevast uitkomt bij links progressieve kringen en speciaal mensen die voorstander zijn van BDS.

Kleins favoriete schrijvers

Hier doet 11.11.11 ook uit de doeken wie door Klein werden ingeschakeld om de precieze teksten te schrijven. Het Simon Wiesenthal Center (SWC) bijvoorbeeld. Toen in December 2016 onder president Obama Amerika zijn veto niet gebruikte om een VN-resolutie die Israëls nederzettingenpolitiek veroordeelde onderuit te halen, noemde het SWC dat het “most anti-Semitic incident of 2016”. Het stond dan ook prominent zijn top-tien van meest antisemitische incidenten. De andere auteurs die door Klein werden geselecteerd zijn van hetzelfde laken een pak.

Waarom doet de Commissie zo ingewikkeld? Een compromis misschien? Tussen enerzijds de Duitse regering die sinds 1945 als gids fungeert in de zoektocht naar antisemitisme, gesteund door het nog steeds lichtbruine Oostenrijk en de Hongaarse Israël vriend Orban, en anderzijds lidstaten die aarzelen om IHRA tot het officiële beleid van de Europese Unie te maken? Commissievoorzitter von der Leyen is voor transparantie; op het dossier Israël is het nog oefenen.

Wie de goede analyse van 11.11.11 wil bestuderen kan dus hier terecht.

De redactie

BDS Nederland op Twitter