8 July 2019

Europese organisatie voor geestelijke gezondheid boycot Israël

Het European Network for Mental Health Service Evaluation(ENMESH), heeft zijn eerder genomen besluit om haar volgende conferentie, in 2021 in Jeruzalem te houden ingetrokken. Nog vorige maand was op de conferentie in Lissabon besloten dat Jeruzalem de plaats van samenkomst zou zijn. ENMESH heeft 400 leden, in Europa en in Israël.

Vrees voor druk boycotcampagne

Volgens Haaretz vreest de leiding van ENMESH dat een bijeenkomst in Israël ertoe zal leiden dat de organisatie ‘could expect to spend the next two years embroiled in controversy and under pressure from the boycott campaign’ (kan verwachten de komende twee jaar verwikkeld te zijn in een controverse en onder druk te staan van de boycot campagne). Dit staat in de brief van Mike Slade, de voorzitter van ENMESH waarin het annuleren van de keuze voor Jeruzalem aan de leden bekend wordt gemaakt.

Haaretz meldt dat dit de eerste keer is dat een organisatie als deze een reeds genomen besluit om zijn conferentie in Israël te houden, terugneemt. De krant meent dat dit een indicatie is dat de campagne voor een boycot van ‘Israeli academics’ vaart krijgt (nb: de internationale campagne voor een academische boycot van Israël richt zich niet op individuele academici).

Door verschillende leden van ENMESH was intern blijkbaar geprotesteerd tegen ‘Jeruzalem’. De tegenkrachten binnen de organisatie reageren nu furieus. Daaronder de voorzitster van de Israel Psychiatric Rehabilitation Association, Sylvia Tessler-Lozowick. Zo ook Professor Zvi Ziegler, coördinator van de interuniversitaire actie in Israël om academische boycots tegen te gaan. Deze bevestigde dat het de eerste keer is dat een organisatie van academici een besluit om in Israël te confereren intrekt.

De redactie

Foto: Kinderpsycholoog Ola Dweek, aan het werk in de Gazastrook (foto John McColgan)

BDS Nederland op Twitter