16 May 2014

Europese verkiezingen 2014: Breng een stem uit voor de Palestijnen!

In de aanloop naar de Europese verkiezingen heeft DocP de kandidaten ondervraagd over hun houding ten aanzien van de betrekkingen tussen de EU en Israël en dan vooral met betrekking tot de nederzettingen in bezet Palestijns gebied. We hebben ze de volgende vragen gesteld:
1. Steunt u als lid van het EP maatregelen ter uitsluiting van illegale Israëlische nederzettingen van de EU betrekkingen met Israël?
Ja
Nee
Weet ik niet

2. Steunt u een campagne om goederen uit Israëlische nederzettingen voorbij de Groene Lijn uit te sluiten van export naar de EU?
Ja
Nee
Weet ik niet

3. Zult u ervoor zorgen dat de EU de conditionaliteitsclausule die respect voor de mensenrechten moet garanderen volledig toepast op alle toekomstige en huidige overeenkomsten tussen de EU en Israël?
Ja
Nee
Weet ik niet

4. Zult u zich verzetten tegen Israëlische schendingen van mensenrechten en internationaal humanitair recht en het Palestijnse recht op zelfbeschikking steunen?
Ja
Nee
Weet ik niet

5. Overige opmerkingen: ……………………….
De inventarisatie van de standpunten was niet meteen een doorslaand succes: Van PVV, VVD, PvdA, D66 en Artikel50 hebben we (nog steeds) helemaal geen antwoord gekregen. Van het CDA kregen we een uitgebreid antwoord om uit te leggen dat ze geen antwoord gaven (maar waarin ze wel hun standpunt nog eens weergeven), de Partij van de Dieren wat minder uitgebreid maar eveneens beleefd nee, geen tijd. En de SGP/CU stuurde een bericht dat ze geen antwoord wilden geven en een verzoek om dat op een bepaalde manier op te schrijven dat we beleefd naast ons neer leggen, vrees ik.

Het goede nieuws is dat een aantal partijen wel een helder standpunt innam en de antwoorden duidelijk beantwoord heeft.

De SP antwoordde 4 keer Ja op de vragen en voegde eraan toe: ‘Deze antwoorden gelden voor alle kandidaten op de SP lijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement.’

Groen Links antwoordde ook overal Ja en voegde eraan toe: * Toelichting bij antwoord op vraag 2:
De Israëlische bezetting van Palestijns gebied vormt het grootste obstakel voor vrede tussen Israël en Palestina. Oproepen van de EU om te stoppen met de bouw van illegale nederzettingen voor joodse kolonisten legt de Israëlische regering naast zich neer. De EU moet haar sancties stapsgewijs opvoeren.
Voor producten uit de nederzettingen hanteert de EU al een hoger invoertarief. Het is nu tijd om het Associatieverdrag tussen de EU en Israël op te schorten, waardoor alle handelsvoordelen voor Israël vervallen. Producten uit de nederzettingen volledig weren van de Europese markt is een volgende stap als Israël doorgaat met deze nederzettingenpolitiek.

Dit lag wel in de lijn der verwachtingen voor de SP en GroenLinks, maar een verrassing was de opstelling van 50+ die bij monde van fractievoorzitter Toine Manders (vorige keer voor de VVD gekozen in het Europees Parlement) liet weten overal Ja op te antwoorden en daar verder geen opmerkingen bij te hebben.

De Piratenpartij antwoordde dat ze voor de twee-statenoplossing zijn – wat op zichzelf geen antwoord is, want dat beweert iedereen, zelfs de Israëlische regering – maar voegde er aan toe dat ze boycots steunen om dat te bereiken, wat dan weer een heel helder standpunt is (hoewel het weer meteen de vraag oproept of ze dan ook een boycot van producten uit Israël zelf steunen).

Ook een nieuwe partij, de Anti EU(RO) Partij, geeft zeer duidelijke antwoorden, maar dan negatieve: 4 keer nee en bij vraag 5: ‘Wij zijn faliekant tegen de EU (Europese Unie ) dus tegen elk initiatief en besluit van dit ondemocratisch monster.’

Een andere nieuwe partij, Aandacht en Eenvoud, gaf ons een wel heel uitgebreid antwoord met een eigen aanpak van het probleem die we u niet willen onthouden, alleen al voor de genomen moeite:

Vraag 1
Anders
Ik, lijsttrekker van Aandacht en Eenvoud Abraham de Kruijf, ben actief in het vredesproces en kom vaak in de regio, Voor het onderwerp van uw vraag presenteert mijn project “Peace will come” een in vele bezoeken en vele gesprekken doorwrochte aanpak en die is: zodra Israël en de Palestijnen elkaar over en weer vrede aanbieden val e.e.a. op zijn plek (dit kan natuurlijk zo op het eerste gezicht nogal verrassend overkomen) en vervalt het idee van bezetting en illegaliteit. Eén van beide kan het eerste initiatief nemen maar beiden lijken een stimulans van buiten nodig te hebben, van een groter “body” dan mijn vredesproject, om elkaar vrede aan te bieden, Eén van de partijen is van deze mogelijkheid op de hoogte.
Mede vanwege het Vredesproces en de opgebouwde achterliggende kennis wil Aandacht en Eenvoud deel nemen in het Europees Parlement en van daaruit meewerken naar vrede voor beide zijden in het M-O.
Vraag 2
Nee
Mijn antwoord ad1 toont een betere oplossing: en dat is met een aantal mensen met invloedrijke organisaties in NL en de EU bij elkaar komen en samen naar de regio toegaan en ad1 met Israël en de Palestijnen bespreken en realiseren. Men zou niet bij voorbaat moeten denken dat dit niet zou werken. Ik weet bij wie we moeten zijn hiervoor.
Vraag 3
Anders
Zie de antwoorden op 1 en 2. Deze antwoorden eerst uit te voeren.
Vraag 4
Anders
Er is een angel in het conflict. Zie ad 1. Als die verwijderd wordt, m.a.w. als wij gezamenlijk Israël en de Palestijnen het antwoord 1 toelichten (dit heb ik in deze mail nog niet toegelicht) treedt er een “paradigmaverschuiving” op, kunnen zij tot vrede komen, vervallen de schendingen en komt regeling van de zelfbeschikking van de Palestijnen binnen bereik, en kan een één staat oplossing haalbaar worden. Ik zou u willen vragen de ruimte open te houden dat wat ik hier schrijf haalbaar is, ook al hoort men doorgaans niet een aanpak als de mijne.
De aanpak van de heer De Kruijf is zonder meer origineel en een dergelijke overvloed aan aandacht zou zeker positief kunnen bijdragen. Maar wij denken toch dat de tijd inmiddels ruimschoots rijp is voor meer druk op de partij die al 47 jaar met eenzijdige stappen probeert de feiten op de grond in haar voordeel te veranderen. En dat is dan ook meteen onze grootste kritiek op het standpunt van bijvoorbeeld het CDA dat eenzijdige stappen veroordeelt, maar glashard weigert te zien dat eenzijdige stappen van Israël al jaren ongestraft blijven.

De stemwijzer van Een Ander Joods Geluid
EAJG heeft een uitgebreide stemwijzer uitgebracht die u hier kunt vinden:  http://www.eajg.nl/stemwijzerEP . Hierin zijn ook de standpunten van partijen die geen tijd hadden voor docP. Hieruit is af te lezen dat een groot aantal partijen (PVDA, D66, GL, SP, en de PVDD) vindt dat het Associatieverdrag met Israel zou moeten worden opgeschort indien Israel blijft doorbouwen aan de nederzettingen. Volgens onze informatie geldt dit ook voor de 50+ partij.

Ons verkiezingsadvies
Gezien de resultaten luidt het verkiezingsadvies van DocP voor de Europese Verkiezingen 2014: Stem SP, GroenLinks, 50+ of Piratenpartij als u vindt dat nederzettingenproducten geweerd moeten worden en dat het Associatieverdrag met Israel moet worden opgeschort. Voor de andere partijen kunnen wij niet garanderen dat ze aan het Internationaal Recht de voorkeur zullen geven boven goede betrekkingen met Israël als die twee dingen niet met elkaar in overeenstemming zijn (en voor de AEUP kunnen we zelfs stellen dat ze overal nee tegen zullen zeggen, óók tegen enige vorm van maatregelen tegen Israël).
Wilt u zelf nog uitgebreid de standpunten turven, dan verwijzen we u graag naar de Stemwijzer van Een Ander Joods Geluid.

Tot slot
DocP maakte gebruik van de vragenlijst van de ECCP, de Europese Palestina Solidariteitsbeweging. De uitkomsten zullen voor de verschillende EU-lidstaten bijeengebracht worden en een belangrijke informatiebron vormen voor ons toekomstige werk met de Europarlementariërs.

BDS Nederland op Twitter