26 April 2021

Families van Sheikh Jarrah sturen brief naar het Internationaal Strafhof

Families van Sheikh Jarrah sturen brief naar het Internationaal Strafhof waarin ze oproepen tot dringend onderzoek naar hun dreigende gedwongen verplaatsing, onderschreven door 190 organisaties

Op 22 april 2021 stuurden vertegenwoordigers van 28 Palestijnse families, samen ongeveer 500 Palestijnen uit de wijk Sheikh Jarrah in het bezette Oost-Jeruzalem, en 191 ondersteunende organisaties een brief naar het Bureau van de Aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), waarin ze oproepen om dringend de op handen zijnde gedwongen verplaatsing van Palestijnen uit Sheikh Jarrah toe te voegen als onderdeel van het lopende onderzoek naar de situatie in de staat Palestina. In het bijzonder riepen de families haar Bureau op om als onderdeel van het onderzoek de gerelateerde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid op te nemen, waaronder gedwongen verplaatsing, toe-eigening van bezittingen, vervolging, apartheid en andere onmenselijke daden die veel leed of ernstig letsel toebrengen aan onder meer geestelijke gezondheid als gevolg van hun gedwongen uitzetting.

 87 Palestijnen in de buurt lopen een onmiddellijk risico op gedwongen uitzetting, waaronder vier gezinnen tegen 2 mei 2021 en drie andere gezinnen tegen 1 augustus 2021.

In de brief wordt uiteengezet dat na de uitspraak van Israëlische rechtbanken ten gunste van uitzettingsprocedures door een kolonistenorganisatie, 87 Palestijnen in de buurt een onmiddellijk risico lopen op gedwongen uitzetting, waaronder vier gezinnen tegen 2 mei 2021 en drie andere gezinnen tegen 1 augustus 2021.

Door te schetsen hoe de huidige gedwongen uitzettingen hun tweede of derde gedwongen verplaatsing zouden vormen, lieten de families van Sheikh Jarrah het licht schijnen op hun gedwongen ontheemding uit hun huizen in Palestijnse steden en dorpen tijdens de Nakba, en het  onvervreemdbare recht om terug te keren naar hun huizen en eigendommen dat hun sinds 1948 wordt onthouden. Ze onderstreepten verder de knellende omstandigheden waaraan ze onderworpen zijn in Jeruzalem, die gericht zijn  op transformatie van  de demografische samenstelling van de stad  om de Israëlisch-joodse controle over Jeruzalem veilig te stellen en de voortdurende Palestijnse ontheemding te sturen.

De Sheikh Jarrah-families voeren sinds 1972 een langdurige, uitputtende en onbetaalbare juridische strijd  tegen de uitzettingsprocedures  die een kolonistenorganisatie tegen hen heeft aangespannen voor Israëlische rechtbanken, die op onwettige wijze Israëlisch discriminerend binnenlands recht toepassen op het bezette gebied. De families proberen nu verhaal te halen  bij het ICC.

In hun brief riepen de families uit Sheikh Jarrah de aanklager op om de dreigende gedwongen uitzettingen van Palestijnen in de buurt Sheikh Jarrah publiekelijk te veroordelen en deze zaak in het kader van de aanklacht door Palestina dringend te onderzoeken en in te grijpen om de verplaatsing van deze Palestijnse families uit hun huizen te voorkomen.

De families worden in hun oproep gesteund door 191 organisaties, waaronder Palestijnse, Israëlische, regionale en internationale mensenrechtenorganisaties; Palestijnse coalities die meer dan 140 Palestijnse maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen; solidariteitsgroepen voor Palestina;  religieuze groepen; inheemse groepen; raciale rechtvaardigheidsgroepen; en studentengroepen, waaronder Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights, American Muslim Bar Association, the Arab-American Anti-Discrimination Committee, Arab Organization for Human Rights, B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Cairo Institute for Human Rights Studies, the Center for Constitutional Rights, Grassroots Jerusalem, the International Federation for Human Rights (FIDH), ICAHD (The Israeli Committee Against House Demolitions), Jewish Voice for Peace, the National Lawyers Guild, Norwegian People’s Aid, Pax Christi International, Palestinian Centre for Human Rights, Palestinian NGOs Network, Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC), The Red Nation, US Campaign for Palestinian Rights and War on Want.

Klik  hier voor de brief en de lijst met ondersteunende organisaties.

 

 

Doneren

BDS Nederland op Twitter