4 November 2022

Palestijnen dringen bij internationale schaakbond aan op verplaatsing toernooi uit bezet Oost-Jeruzalem

2 november 2022/ Door Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI)

We roepen de Internationale Schaakfederatie (FIDE) op om het Wereldkampioenschap Teams van 2022 onmiddellijk te verplaatsen UIT apartheid Israël naar een land dat geen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begaat.

Als onderdeel van de breedste coalitie van Palestijnse maatschappelijke netwerken en -organisaties dringen we er bij de Internationale Schaakfederatie (FIDE) op aan om het Wereldkampioenschap Teams 2022 te verplaatsen naar een land dat geen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begaat.

Het Wereldkampioenschap Teams van 2022, gepresenteerd door Israël, zal van 19 tot 26 november worden gehouden in het Dan Jerusalem Hotel, dat zich in een illegale Israëlische nederzetting in bezet Palestijns Oost-Jeruzalem bevindt, een deel van het grondgebied dat sinds 1967 onder Israëlische militaire bezetting staat. Onder het internationaal recht wordt het illegale nederzettingenregime van Israël als een oorlogsmisdaad beschouwd.

Let op: Ook een Nederlands schaakteam is voornemens om deel te nemen aan het toernooi. Kom nu in actie:

De illegale nederzettingen van Israël en de decennialange onderdrukkende militaire heerschappij over miljoenen Palestijnen maken deel uit van wat prominente mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, Human Rights Watch en de Israëlische NGO B’Tselem, allemaal hebben gedocumenteerd als een ​​apartheidsregime, een misdaad tegen de menselijkheid. Amnesty International drong er specifiek bij bedrijven en organisaties op aan om activiteiten te staken die “bijdragen aan of profiteren van het apartheidssysteem”.

Door waar dan ook een toernooi te houden onder controle van het Israëlische regime van militaire bezetting en apartheid, draagt de ​FIDE bij aan het voortduren van Israëls ernstige schendingen van de rechten van de Palestijnen, zijn oorlogsmisdaden en zijn misdaden tegen de menselijkheid.

Stuur nu een e-mail naar de voorzitter van de Nederlandse Schaakbond

In het bijzonder door het toernooi in bezet Oost-Jeruzalem te houden versterkt de FIDE de illegale militaire bezetting van Israël en zijn aanspraak op soevereiniteit over de stad Jeruzalem als geheel. De Verenigde Naties en de absolute meerderheid van de staten erkennen Israëls soevereiniteit over geen enkel deel van Jeruzalem en beschouwen de annexatie van bezet Oost-Jeruzalem als illegaal.

Slechts enkele dagen na de illegale invasie van Oekraïne door Rusland ondernam de FIDE onmiddellijke stappen om Rusland en Wit-Rusland te verbieden officiële toernooien te houden en hun teams te verbieden om deel te nemen aan FIDE-toernooien.

De FIDE moet dit meten met twee maten dringend laten vallen en consequent dezelfde principes toepassen door Israël ter verantwoording te roepen voor zijn decennialange ontkenning van de rechten van de Palestijnen.

Daarom roepen we de FIDE op om het Wereldkampioenschap Teams 2022 onmiddellijk te verplaatsen naar een land dat geen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begaat.

Verder roepen we deelnemende teams en spelers op om deze oproep te steunen door:

  • Er bij de FIDE op aan te dringen om vast te houden aan haar openbare toezegging om “alle internationaal erkende mensenrechten” te respecteren en aan haar belofte om “te streven naar het bevorderen van de bescherming van deze rechten” door het toernooi naar buiten apartheid-Israël te verplaatsen.
  • Te beloven om niet deel te nemen als de FIDE toch doorgaat met het toernooi zoals gepland.

Het apartheidsregime van Israël escaleert zijn gewelddadige misdaden tegen Palestijnen en miljoenen van hen die al onder militaire bezetting leven, verkeren nu ook onder een brute Israëlische militaire belegering (15 jaar oud in het geval van Gaza).Geïntensiveerde aanvallen van het Israëlische leger en kolonisten op Palestijnen, inclusief kinderen, en een wijdverbreide etnische zuivering van Palestijnen uit hun huizen vinden plaats. Daarom  heeft de FIDE geen andere keuze dan het Wereldkampioenschap Teams te verplaatsen als het trouw wil blijven aan zijn handvest.

 

Doneren

 

BDS Nederland op Twitter