23 July 2016

Film optreden Shir Hever in Amsterdam

 

Op 4 juli jl. heeft de Israelische journalist en econoom Shir Hever op uitnodiging van Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP), docP en Stop de Wapenhandel een lezing gegeven in CREA/Amsterdam. Er was veel belangstelling; in de zaal volgden zo’n honderd mensen het verhaal van Shir Hever over de rol die de wapenindustrie en de veiligheidsindustrie in het algemeen (sensors, identificatiesystemen, etc.) spelen in de Israelische economie.

Er werd ook een rapport over dit onderwerp, specifiek gericht op de relatie Nederland–Israël, gepresenteerd door Stop de Wapenhandel.

BDS Nederland op Twitter