18 May 2016

Financiering Israëllobby bij EU in kaart gebracht

Een groep invloedrijke donors financiert de pro-Israëllobby bij de Europese Unie. In het rapport The Israel Lobby and the European Union noemen onderzoeksjournalisten David Cronin, Sarah Marusek en David Miller rijke organisaties en multimiljonairs die in Europa (en Amerika) politieke steun organiseren voor de bezetting en kolonisering van Palestina. Verschillende van die donors maken zich ook schuldig aan islamofobe berichtgeving.

De Belgische site DeWereldMorgen.be wijst terecht op het belang van dit rapport. De drie onderzoekers brengen een netwerk aan de oppervlakte dat tot nog toe aan de openbaarheid was ontsnapt. Ze leggen uit waar en hoe machtige donors lobbyisten betalen om het Europese Parlement en de Europese Commissie er toe te brengen geen sancties te nemen tegen Israël.

Organisaties als de European Friends of Israel, de Europe Israel Press Association en de European Coalition for Israel krijgen ook ruime Amerikaanse steun. Andere organisaties zoals het Friends of Israel Initiative, het AJC Transatlantic Institute, de Israel Allies Caucus, de European Foundation for Democracy en het European Leadership Network zijn zelfs nog nauwer verbonden met de Amerikaanse pro-Israël-lobby. Deze lobby-organisaties delen met elkaar een grote bezorgdheid over het succes van de BDS-boycot. Die keert zich tegen de bezetting en kolonisering van Palestina en tegen de apartheid in Israel zelf. Dankzij de ruime financiële ondersteuning overtroeven zij op financieel gebied de pro-Palestijnse lobby’s in Brussel (vooral geconcentreerd in de ECCP) volkomen. Het rapport toont aan dat rechtse Amerikaanse krachten een aanzienlijk invloed uitoefenen op het Midden-Oostenbeleid van de EU.

Het onderzoek werd gefinancierd door Public Interest Investigations, een ngo gespecialiseerd in onderzoek en analyse van public relations, propaganda, lobbyen en netwerken in de EU. De organisatie heeft twee websites: Spinwatch en Powerbase. Voor dit rapport werkte de organisatie samen met het EuroPalForum (https://www.facebook.com/europalforum), een Britse ngo die de Palestijnse zaak bepleit in de EU. Het volledig rapport is te vinden op: http://europalforum.org.uk/en/uploads/upload_center/kH1JNtI1qm1q.pdf).

David Cronin is een Ierse journalist die in Brussel werkt. Sarah Masurek is onderzoeker aan de Universiteit van Johannesburg in Zuid-Afrika. David Miller is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Bath (Engeland).

(Bij de foto: Bas Belder zit voor de SGP in het Europees Parlement)

de redactie

BDS Nederland op Twitter