9 July 2024

FNV bestuur hoort leden over Palestina

Afgelopen zaterdag hield het hoofdbestuur van de FNV een open huis voor de leden die zich zorgen  maken over de opstelling van de bond jegens Palestina en die vinden dat de bond actiever en luider moet zijn.

Er is een genocide aan de gang die volledig door de regering gesteund wordt, ondanks dat de VN eist dat iedereen alle samenwerking opzegt vanwege de bijna tweehonderdduizend mensen die gedood zijn in dit bloedbad. Dat stelt eisen aan de bond.

Kritische FNV-leden spraken met het hoofdbestuur over Palestina. Hier iemand in beige t-shirt met rode driehoek en host met grijs jasje.

Deelnemer aan het gesprek met het bondsbestuur over FNV en Palestina

De aanwezige leden wachten met smart op actieve steun van de bond, zodat ze op hun werkplek bijvoorbeeld in de haven, of de luchthaven in actie kunnen komen wetende dat de bond achter ze staat. Uitspraken over een Staakt-het-vuren zijn veel te laat gekomen. Dat trekt het hoofdbestuur zich aan. Het is overigens opmerkelijk dat voorzitter Tuur Elzinga en vooral ook internationaal secretaris Petra Bolster afwezig waren. Sowieso verwijten leden Bolster dat ze het helemaal laat afweten rond Palestina. Zij is verantwoordelijk voor alle internationaal beleid. En Elzinga is bondsvoorzitter en heeft dus een heel zware stem in het geheel.

Kritische FNV-leden vroegen het hoofdbestuur om meer steun. Foto met donkerharig wit persoon met zwart t-shirt, op de rug gezien. Tekst op het shirt: All zionists are racists. Every single one.

Kritisch FNV-lid op Palestina-bijeenkomst met shirt “All zionists are racists. Every single one”

Men verwacht van de bond dat ze actief organisers gaat inzetten. Dat men de leden raadpleegt en activeert. Algemeen secretaris van de FNV Bart Plaatje zegt ook : “De genocide is onderdeel van een grotere beweging. Het gaat de grote bedrijven en de overheid alleen maar om de winst”. Het bondsbestuur erkent dat ze te weinig hebben gedaan en te laat zijn ermee. Ook gaven ze aan dat het feit van een overwegend passief en wit ledenbestand een groot probleem is dat hen ook beperkingen oplegt qua mandaat. Bestuurder Piet Rietman: “Wij zijn principieel tegen investeringen in bedrijven die mensenrechten schenden”.

De leden eisen dat de bond zich inzet om hulp aan Israël op alle manieren NU te stoppen. Achter 50 mensen die zich uitspreken staan 1.000 vertwijfelde leden, die wachten op de bond om hen te verbinden. Zou dit dan het begin zijn van een scherpere vakbond?

BDS Nederland op Twitter