18 November 2020

Frankrijk lapt uitspraak Europees hof over recht op boycot van Israel aan laars


Een demonstrant in Toulouse draagt een poster met daarop president Emmanuel Macron als maarschalk Pétain, de nazi-collaborateur die aan het hoofd stond van het Franse marionettenregime uit de Tweede Wereldoorlog, mei 2019. Duizenden mensen in Frankrijk worden elk jaar veroordeeld voor het vaag omschreven vergrijp van ‘minachting van overheidsfunctionarissen.”

Door Ali Abunimah, co-founder van ElectronicIntifada.net

De regering van president Emmanuel Macron lapt een baanbrekend arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat het recht van mensen beschermt om op te roepen tot een boycot van Israelische producten, aan haar laars.

Dit komt te midden van een toenemende mensenrechtencrisis in Frankrijk, waar de regering gewelddadig optreedt tegen afwijkende meningen en protest, en de onderdrukking van de moslimbevolking in het land escaleert.

De unanieme beslissing van de Europese rechtbank in juni was een zware klap voor de pogingen van Israel om zijn critici het zwijgen op te leggen toen het de strafrechtelijke veroordelingen tegen 11 Palestijnse rechtenactivisten in Frankrijk vernietigde.

De rechtbank oordeelde dat de veroordelingen van de activisten voor het oproepen van het winkelend publiek om Israelische goederen te boycotten, in strijd waren met de garantie van de vrijheid van meningsuiting van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Het beval de Franse regering om elk van de activisten ongeveer €8.000 aan schadevergoeding te betalen plus hun juridische kosten.

Volgens twee experts op het gebied van de Franse wet had de uitspraak van de Europese rechtbank de Franse regering ertoe moeten aanzetten om haar instructies aan officieren van justitie om op agressieve wijze aanhangers van de boycot, desinvestering en sancties (BDS) beweging voor Palestijnse rechten te vervolgen, die voor het eerst in 2010 waren uitgevaardigd, in te trekken.

Maar in plaats van het precedentbepalende besluit – en de politieke rechten van Franse burgers – respecteren, heeft het ministerie van Justitie van de Macron-regering vorige maand een memorandum uitgegeven aan officieren van justitie waarin ze hen opdroegen door te gaan met het onderzoeken van activisten die oproepen tot boycots van Israel.

Het memorandum stelt dat acties “waarin wordt opgeroepen tot een boycot van Israelische producten” nog steeds een misdaad kunnen vormen volgens de perswet van het land door “publieke discriminatie uit te lokken jegens een persoon of groep personen vanwege hun lidmaatschap van een land.”

“Politiek doel”

Volgens de juridische experts – magistraat Ghislain Poissonnier en hoogleraar rechten Nicolas Boeglin – is het nieuwe memorandum “duidelijk bedoeld om de Franse strafbaarstelling van boycotoproepen in stand te houden”.
“Het is duidelijk dat de Franse autoriteiten, in strijd met de hiërarchie van normen, weigeren zich te onderwerpen aan de beslissing van het [Europees Hof voor de Rechten van de Mens] en aan de Europese wetgeving”, voegen ze eraan toe.

Ze zeggen dat het Franse ministerie van Justitie probeert om het duidelijke onderscheid in de uitspraak van het Europese Hof te omzeilen tussen enerzijds oproepen om “af te zien van het consumeren van producten om het beleid van een staat aan te vechten”, en anderzijds, “roept op tot geweld tegen mensen” of “racistische en antisemitische opmerkingen over joden als een etnisch-religieus collectief.”

De Franse regering probeert “vaagheid te houden over het onderscheid tussen de oproep tot een boycot van Israelische producten en antisemitisme, zonder duidelijk te specificeren wat de een naar de ander zou kunnen tippen”, merken Poissonnier en Boeglin op.

Tegelijkertijd zet het memorandum van het ministerie van Justitie openbare aanklagers ertoe aan politieke activisten te onderwerpen aan een angstaanjagend niveau van inquisitie en controle: het beweert dat “het antisemitische karakter van een boycotoproep rechtstreeks het gevolg kan zijn van woorden, gebaren en geschriften van de beklaagden” en kan ook worden “afgeleid uit de context hiervan”.

Het ministerie van Justitie “slaagt er niet in zijn duidelijk politieke doel te verbergen om de oproepen tot het boycotten van Israelische producten die in het kader van de boycot-, desinvesterings- en sanctiebeweging zijn gelanceerd koste wat kost te onderdrukken”, concluderen Poissonnier en Boeglin.

Gewelddadig optreden

Terwijl Frankrijk al lang een repressiecampagne voert tegen aanhangers van Palestijnse rechten, breidt het autoritaire optreden van de regering-Macron zich uit tot bijna elke vorm van afwijkende meningen. Het geweld van de Franse regering tegen haar eigen bevolking benadrukt een van de vele gedeelde waarden met Israel.

In september zei het Comité ter Bescherming van Journalisten dat “Frankrijk en Israel opvallen door het gebruik van gevaarlijke munitie” die wordt gebruikt om demonstranten en journalisten aan te vallen.

De ironie is dat Macron beweert een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting te zijn en erop aandringt dat het tonen van de beruchte cartoons die de overtuigingen van moslims ontmenselijken en kleineren niet alleen toelaatbaar is, maar ook noodzakelijk om deze toewijding aan vrijheid te demonstreren.

Macron voert in feite een oorlog tegen moslimburgers van Frankrijk en gebruikt de vrijheid van meningsuiting als dekmantel voor de vijandigheid van de Franse staat jegens moslims en om deze bevolking de zondebok te maken voor terrorisme.

Vorige week publiceerde Amnesty International een verklaring met de titel: “Frankrijk is niet de kampioen van de vrijheid van meningsuiting die het zegt te zijn” – een ongelooflijke understatement.

In Frankrijk is het beledigen, kleineren en dehumaniseren van moslims “vrijheid van meningsuiting”, maar het is een misdrijf om overheidsfunctionarissen ter verantwoording te roepen.

“Elk jaar worden duizenden mensen veroordeeld voor‘ minachting van overheidsfunctionarissen ’, een vaag omschreven misdrijf dat wetshandhavers en justitiële autoriteiten massaal hebben toegepast om vreedzame afwijkende meningen het zwijgen op te leggen,” stelt Amnesty.
Dit omvatte, in 2019, de veroordeling van twee mannen “nadat ze tijdens een vreedzaam protest een beeltenis van president Macron hadden verbrand”.

In een ander alarmerend incident genoemd door Amnesty, “interviewde de Franse politie urenlang vier 10-jarige kinderen op verdenking van ‘verontschuldiging van terrorisme'” nadat ze blijkbaar de keuze van de vermoorde Franse leraar Samuel Paty in twijfel hadden getrokken om tekenfilms te vertonen die de profeet Mohammed kleineren.

Ondertussen gebruikt de Franse regering de verontwaardiging over recente gewelddadige aanvallen als een voorwendsel om de islamitische burgermaatschappij en burgerrechtengroepen te sluiten op basis van vage politieke beschuldigingen dat ze “separatisme” promoten.
Hoewel moslims een belangrijk doelwit zijn van het harde optreden, heeft de regering van Macron geprobeerd protest en afwijkende meningen tegen haar binnenlands beleid van de Gele Hesjes-beweging en klimaatactivisten uit te roeien.

“Duizenden vreedzame demonstranten zijn meegesleurd in het draconische optreden van Frankrijk tegen demonstraties, waarbij de autoriteiten de wet hebben misbruikt om mensen die geen geweld hebben gepleegd te beboeten, willekeurig te arresteren en te vervolgen”, zo blijkt uit een in september gepubliceerd rapport van Amnesty.

In 2018 en 2019 werden volgens Amnesty meer dan 40.000 mensen, waaronder demonstranten, veroordeeld op basis van vage wetten voor activiteiten die “geen strafbaar feit zouden mogen zijn”.

De prestaties van Macron zouden de afgunst opwekken van elke ‘dictatuur’ waarvan westerse regeringen ons zeggen dat we ze moeten beschimpen, terwijl ze zichzelf ten onrechte beschilderen als voorvechters van vrijheid en mensenrechten.

Bron: ElectronicIntifada.net

De standpunten in dit artikel zijn eigendom van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk het redactionele beleid van BDS Nederland

BDS Nederland op Twitter