1 August 2020

 #FREEMAHMOUD: Israelische bezettingsleger arresteert BDS-coördinator Mahmoud Nawajaa

Bezet Ramallah, 30 juli 2020 – Rond 3.30 uur bestormden tientallen Israelische bezettingssoldaten, vergezeld door tenminste één hond, het huis van Mahmoud Nawajaa, de algemene coördinator van het Palestijnse BDS Nationale Comité (BNC), nabij Ramallah, die werd geboeid, geblinddoekt en weggehaald bij zijn vrouw en drie jonge kinderen.

Israelische bezettingsleger arresteert BDS-coördinator Mahmoud Nawajaa tijdens een nachtelijke inval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmoud Nawajaa, 34, werd geboren in Yatta, Zuid-Hebron, en behaalde een masterdiploma in internationale betrekkingen.

Voordat Nawajaa werd weggeleid, zei hij tegen zijn vrouw: ‘Zorg voor de kinderen.’

Mahmoud’s twee oudere kinderen, 9 en 7, schreeuwden uitdagend tegen de soldaten die hun huis binnenvielen om hun vader te arresteren. De oudste zoon zei:

Laat vader met rust. Eruit. Ik ben niet bang voor je hond.

Volgens het Internationaal Verdrag van de VN inzake de bestrijding en bestraffing van apartheid is de “vervolging van organisaties en personen, door hen fundamentele rechten en vrijheden te ontnemen, omdat ze zich verzetten tegen apartheid”, een van de onmenselijke daden die worden gepleegd om een apartheidssysteem te handhaven.

De wereldwijde, vreedzame beweging voor boycot, desinvestering en sancties (BDS) werd in 2005 gelanceerd door de overgrote meerderheid van de Palestijnse vakbonden, massabewegingen, vrouwenorganisaties en campagnes. Het roept op tot beëindiging van het Israelische regime van bezetting en apartheid en tot verwezenlijking van de door de VN vastgestelde rechten van Palestijnse vluchtelingen, die sinds 1948 gedwongen ontheemd zijn, om naar hun huizen terug te keren.

De BNC, de grootste coalitie in de Palestijnse samenleving, leidt de BDS-beweging wereldwijd.

In een recente BNC-verklaring waarin hij het standpunt verwelkomt van tientallen VN-mensenrechtenexperts die de formele annexatieplannen van Israel hebben veroordeeld als kristallisatie van “een 21e-eeuwse apartheid”, zei Mahmoud Nawajaa:

Al decennia hebben internationale passiviteit en medeplichtigheid Israel in staat gesteld de wetten van het oorlogsrecht over bezetting te overtreden, de kolonisatie van bezet Palestijnse grondgebied te bevorderen en een apartheidsregime op te leggen dat is verankerd in de Israelische nationale wetgeving.

Geconfronteerd met de illegale annexatie van Israel, het apartheidsregime en de ontkenning van ons onvervreemdbare recht op zelfbeschikking, is het hoog tijd voor alle staten en internationale organisaties om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen door effectieve tegenmaatregelen, waaronder sancties, te nemen.

De afgelopen jaren is de BDS-beweging wereldwijd gegroeid en heeft de impact ervan parlementen over de hele wereld bereikt, van Zuid-Afrika tot het Amerikaanse congres, politieke partijen, grote vakbonden, kerken, campussen, rassengelijkwaardigheidsbewegingen en gerenommeerde culturele en artistieke figuren.

De extreemrechtse regering van Israël vecht al jaren tegen de BDS-beweging, erkent de strategische impact ervan en wijst enorme financiële en personele middelen toe in haar ‘oorlog’ ertegen.

Medeoprichter van de BDS-beweging, Omar Barghouti, riep op tot effectieve internationale druk om de onmiddellijke vrijlating van Mahmoud Nawajaa te verzekeren:

Mahmoud is een vooraanstaande Palestijnse mensenrechtenverdediger die in Palestina en over de hele wereld hoog aangeschreven staat vanwege zijn onvermoeibare en gepassioneerde pleitbezorging voor Palestijnse rechten. Als jonge leider van het maatschappelijk middenveld is Mahmoud een rolmodel voor Palestijnen, jong en oud, en een inspiratie voor voorstanders van Palestijnse rechten overal.

Het Israelische regime van militaire bezetting, kolonialisme en apartheid probeert wanhopig de Palestijnse BDS-activisten en hun families te terroriseren, nadat het de groei van de beweging niet heeft kunnen afremmen. We roepen alle BDS-activisten overal op om BDS-campagnes verder te versterken om Israel aansprakelijk te stellen.

Nu Israel een rolmodel wordt voor racistisch, autoritair extreemrechts, wordt BDS een belangrijk onderdeel van de wereldwijde progressieve golf die vecht voor inheemse, raciale, economische, sociale, gender- en klimaatrechtvaardigheid.

Het is hoog tijd voor staten om niet alleen Palestijnse en andere mensenrechtenverdedigers, zoals Mahmoud, te verdedigen, maar ook om legale, gerichte sancties op te leggen om een einde te maken aan de oorlogsmisdaden van Israel, misdaden tegen de menselijkheid en het hele regime van onderdrukking van de inheemse Palestijnen. Alleen dat kan ons helpen vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid te bereiken.

BDS Nederland op Twitter