18 October 2023

From The River To The Sea, Palestine Will Be Free


“Van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn.”

Het is  haast onmogelijk om betrokken te zijn bij enig Palestina-gerelateerd activisme of organisatie zonder deze slogan tegen te komen. Ik ben er zeker van dat het haast net zo onmogelijk is om de beschuldigingen en de veronderstelde betekenissen erachter niet te horen. Het enige dat nodig is, is een snelle Google-zoekopdracht om te zien dat deze slogan voor veel Israëli’s en hun verdedigers neerkomt op een oproep tot “genocide”, “etnische zuivering van Joden” en zelfs tot een nieuwe Holocaust.

Dit zijn zeer ernstige beschuldigingen, maar zoals gewoonlijk hebben ze weinig basis in de werkelijkheid. Deze beschuldigingen zijn – net als vele andere – voornamelijk het resultaat van een combinatie van kolonistenangst, projectie, opzettelijke verkeerde interpretaties en een aanhoudende bunkermentaliteit.

Laten we het opsplitsen:

Op het meest basale niveau vraagt dit om een vrij Palestina, van de rivier (Jordanië) tot aan de zee (Middellandse Zee). Dit omvat grofweg het gehele gebied van het Britse mandaatgebied Palestina. Maar wat betekent dit eigenlijk? Hoe zou het er in de praktijk uitzien?

Volgens veel zionisten is de enige mogelijke interpretatie de massale etnische zuivering of genocide van Joodse Israëli’s tussen de rivier en de zee, of erger nog, de vernietiging van het Joodse volk als geheel. Ze benadrukken dat er geen andere mogelijke verklaringen zijn.

Een koloniale traditie van projectie

Deze zorgen zijn bepaald niet uniek voor Joodse Israëli’s; kolonisten in veel verschillende koloniën door de geschiedenis heen hebben dezelfde gevoelens herhaald. Als we zouden kijken naar het verhaal rond anti-apartheidsactivisme en boycots in Zuid-Afrika, zouden we griezelig vergelijkbare projecties en argumenten aantreffen.

In een artikel voor de Globe and Mail onder de titel ‘De goede kant van het blanke Zuid-Afrika’ betoogde Kenneth Walker bijvoorbeeld dat het beëindigen van het apartheidssysteem en het geven van gelijke stemmen aan iedereen ‘een recept zou zijn voor een slachting in Zuid-Afrika’. Anderen, zoals Shingler, herhaalden soortgelijke beweringen en zeiden dat antiracistische activisten eigenlijk niet geïnteresseerd waren in het beëindigen van de Apartheid als beleid, maar in Zuid-Afrika als samenleving. Anderen beweerden dat deze activisten feitelijk gemotiveerd waren door ‘anti-blank racisme’, aangewakkerd door ‘zwart imperialisme’. In politieke strips was een gigantische Sovjetbeer te zien, die op Zuid-Afrika afstormde en verklaarde: “We zullen Zuid-Afrika de zee in drijven!”

Klinkt bekend?

Zoals Fred Moten ooit zei:

‘Kolonisten denken altijd dat ze zichzelf verdedigen.

Daarom bouwen ze forten op andermans land.

En dan raken ze in paniek omdat ze omsingeld zijn.

En ze zijn nog steeds omsingeld.”

Op dezelfde manier worden in Israël de rechten van Palestijnse vluchtelingen gepositioneerd als lijnrecht tegenover het leven van de Israëlische kolonist. De terugkeer van genoemde vluchtelingen wordt dan niets minder dan vernietiging. Daarom probeert de kolonist niet alleen de terugkeer van de inheemse vluchtelingen te ontkennen, maar ook het hele concept aan te vallen dat deze vluchtelingen überhaupt rechten hebben.

In de zeldzame gevallen waarin Israëlische pleitbezorgers zelfs maar erkennen dat de Palestijnse vluchtelingen onrecht is aangedaan en dat hun verspreiding over de wereld het gevolg was van Israëlische acties, wordt het argument dat het weliswaar tragisch is, maar dat dit de enige manier is om het Joodse volk veilig te houden. Nogmaals, dit voorwendsel is bepaald niet uniek voor Joodse Israëli’s, in feite werden soortgelijke argumenten gebruikt tegen de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten. Thomas Jefferson vergeleek de slavernij bijvoorbeeld met een wolf: ‘we hebben de wolf bij het oor, en we kunnen hem noch vasthouden, noch veilig laten gaan. Gerechtigheid vindt plaats op de ene schaal, en zelfbehoud op de andere.’

Hoewel de eerste benadering grove en gemene propaganda is, bedoeld om angst en paniek aan te wakkeren, is deze de normaalste zaak van de wereld voor kolonistengemeenschappen. Misschien valt de tweede benadering iets meer op vanwege zijn brutale poging tot manipulatie. In een laatste poging om hun ervaringen te centreren en hun slachtoffers uit te wissen, framen de kolonisten zichzelf als de sterren van hun eigen tragedie. Uiteindelijk waren ze de tragische slachtoffers van het lot, gedwongen om onrechtvaardigheid toe te passen ter wille van zelfbehoud. Palestijnen vluchten van de stranden van Gaza op boten tijdens de Palestijnse Nakba, 1949. (Foto: UNRWA)

Een oproep tot vrijheid

Het projecteren van genocidale bedoelingen op zelfs de mildste roep om gerechtigheid voor de Palestijnen is lange tijd een hoofdbestanddeel van de Israëlische Hasbara geweest. Deze intellectueel oneerlijke interpretaties zijn de gewoonste zaak van de wereld. Maar waartoe roepen de Palestijnen precies op als ze deze zin zingen?

Het heeft geen zin de realiteit ter plaatse te ontkennen: er bestaat één kernmacht tussen de rivier en de zee, en dat zijn niet de Palestijnen. Hoewel de Palestijnse Autoriteit op bepaalde gebieden beperkte administratieve bevoegdheden heeft, heeft zij absoluut geen soevereine bevoegdheden. In feite bepaalt Israël zelfs wie een Palestijns staatsburger is en wie niet, aangezien het de facto de controle heeft over het Palestijnse burgerregister. Israël oefent zijn controle en hegemonie uit via een controlematrix die bestaat uit een mengelmoes van verschillende rechtssystemen en praktijken voor verschillende etniciteiten op verschillende gebieden.

Aan de logica van beide benaderingen liggen racistische veronderstellingen ten grondslag dat de gekoloniseerde mensen barbaars, bloeddorstig en meedogenloos zijn. Het is een diep ontmenselijkende logica, doordrenkt van elke koloniale en oriëntalistische stijlfiguur. Het idee dat een vrij Palestina onvermijdelijk tot genocide zou leiden, komt voort uit dezelfde logica. In feite is, ondanks alle beweringen van de Palestijnen die Israëliërs de zee in willen duwen, in werkelijkheid alleen het tegenovergestelde gebeurd. [Je kunt hier meer over lezen]

Wanneer de Palestijnen oproepen tot vrijheid van de rivier tot de zee, roepen ze op tot dekolonisatie en de ontmanteling van deze racistische koloniale entiteit die hun leven domineert, en proberen ze deze te vervangen door een staat die niet zou bestaan ten koste van de onderwerping van anderen.

Dit is bepaald geen nieuw of radicaal standpunt; een dergelijke entiteit werd door de Arabische staten voorgesteld als tegenvoorstel voor het verdelingsplan van 1947. Uiteraard werd dit door de zionisten verworpen. Dat we nauwelijks iets horen over de aanbiedingen die de Yishuv/Israël hebben afgewezen, zou een indicatie moeten zijn van de aard van de reguliere discussies over Palestina en het tot zwijgen brengen van Palestijnse stemmen. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie riep ook op tot de oprichting van een seculiere, democratische eenheidsstaat voor al haar burgers. Uiteraard omvatte geen van deze voorstellen genocide, etnische zuivering of massamoord.

Ongeacht uw ideologische voorkeuren, de realiteit is dat we al in een de facto één-staat-realiteit leven. Israëlische politici scheppen trots op dat ze nooit hebben toegestaan dat er een Palestijnse staat ontstaat. Israëlische schoolboeken wissen de groene lijn al uit. Israël regeert al de levens van iedereen daar. De Palestijnen die oproepen tot de ontbinding van dit naakte kolonialisme zijn legitiem en rechtvaardig. Het feit dat aan de Palestijnen zelfs wordt gevraagd om het welzijn van hun onderdrukkers te garanderen, terwijl ze dagelijks worden vermoord, gevangengezet en bruut onderdrukt, is een bewijs van hun totale ontmenselijking.

 

Bron: DecolonizePalestine 

BDS Nederland op Twitter