2 April 2019

Gaza: een opmerkelijke stilte van het kabinet

Afgelopen zaterdag was het een jaar geleden dat in Gaza de demonstraties aan de afscheidingshekken begonnen. De demonstranten eisen het einde van de inmiddels 12 jarige blokkade en terugkeer naar hun geboorteplaatsen in Israël. Beide eisen zijn legitiem: 1,4 miljoen van de 2 miljoen inwoners en hun nazaten komen uit Israel. Ze zijn 1948 verdreven en tot op heden belet Israël hen terug te keren. Inwoners van het bezette gebied hebben recht op vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Israël, die de macht over het gebied heeft, weigert dit al 12 jaar in strijd met de mensen rechten en de Geneefse Conventies.

De reactie van Israël op de demonstraties was en is brut militair geweld. Zij heeft aan het hek zandheuvels opgetrokken vanwaar met (scherpschutter) geweren vanuit hoge posities op grote afstand gericht op demonstranten wordt geschoten. Voor een gebruikelijke geweldbeheersing, mobiele eenheid met wapenstok en waterkanonnen, is bewust niet gekozen. Doel is de mensen te verminken dan wel te doden. Het resultaat tot 29 maart jl. volgens Aljazeera:

Zie een vergroting van de afbeelding en het artikel: https://www.aljazeera.com/news/2019/03/gaza-great-march-return-thousands-rally-anniversary-190330103843689.html

De VN heeft recent onderzoek gedaan naar het Israëlisch optreden en concludeert dat Israël zich schuldig maakt aan excessief en onwettig geweld en haar strijdkrachten mogelijk oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Zie https://www.docp.nl/vn-rapport-de-mensen-in-gaza-worden-tijdens-demonstraties-geconfronteerd-met-excessief-en-onwettig-geweld/

Tevens heeft zij bij herhaling gerapporteerd dat als gevolg van de aanhoudende Israëlische blokkade het economische, sociale en fysieke welzijn van de bevolking ernstig is aangetast en het gebied volgend jaar onbewoonbaar wordt. Zie: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1846

Voor een beeld wat de gevolgen van de blokkade voor de mensen daar is lees: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-20415675

Vorige week dreigde een nieuwe golf van bombardementen en artillerie beschietingen op Gaza als gevolg van het afschieten van een raket uit dit gebied op Tel Aviv. Israëlische tanks en houwitsers staan aan het hek samen getrokken om tot actie over te gaan. Na bemiddeling van Egypte lijkt een escalatie van geweld voor nu voorkomen. Een oplossing is echter nog lang niet in zicht.

Opstelling van het gebied is een eerste voorwaarde voor rust en einde van het geweld. Dat beamen zelfs voormalige hoofden van Sin Beth in de documentaire Gatekeepers, zie https://www.youtube.com/watch?v=ZUUK_S7nxJQ

Binnen het zeer rechtse Israëlische politieke landschap is daar geen draagvlak voor. Het gebied zal voorlopig afgesloten blijven en terugkeer onbespreekbaar zijn. Ondertussen verslechtert de situatie voor de inwoners van Gaza verder en worden er wekelijks enkele gedood en raken tientallen gewond.

En wat zegt het Nederlandse kabinet? Dat ze de slachtoffers betreuren en Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Premier Rutte zegt dit al 10 jaar. Mensenrechten, Geneefse conventies, VN resoluties, VN rapportages en empathie voor de bevolking in Gaza zijn voor het kabinet irrelevant.

Door het afsluiten van Gaza zo lang te gedogen geeft het aan het te steunen. Kennelijk vindt men dat Israel het recht heeft een deel van haar bevolking langdurig op te sluiten. Inwoners die etnisch als ongewenst zijn verklaard, in meerderheid verdrevenen, opgesloten en geen deel van de maatschappij meer mogen uitmaken. Geen recht hebben op een vrij leven buiten Israël en collectief opgesloten moeten blijven zitten onder erbarmelijke omstandigheden. Denk daaraan als u de volgende keer weer gaat stemmen.

 

 

 

BDS Nederland op Twitter