28 June 2017

Geen Paypal voor Palestijnen

Dalia Shurrab werkt vanuit Gaza als schrijver van web-artikelen en als vertaler. Haar honorarium wordt betaald via een van de online betalingsplatformen, zoals dat bij de meeste freelancers gebeurt. Maar bij haar gaat dat niet via PayPal. Ongeveer 200 miljoen mensen in 203 landen gebruiken dit online betalingsplatform, maar PayPal bedient geen Palestijnen –wel Israelische kolonisten – op de bezette Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.

In een interview met The Electronic Intifada zei Shurrab: “De beperkingen door PayPal zijn vooral nadelig voor Palestijnse starters op de arbeidsmark en technologiebedrijven en werken vooral in het voordeel van hun concurrenten in de rest van het Midden Oosten en Noord Afrika.”

PayPal noemt obstakels op het gebied van regelgeving als reden om geen toegang voor Palestijnen tot hun dienstverlening te verlenen, hoewel dit volledig voorbijgaat aan de werkrelatie die is opgezet tussen het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Palestijnse Monetaire Autoriteit. PayPal werkt wel in rechtsgebieden die veel minder stabiel zijn dan Palestina, waaronder Somalië en Jemen.

Het beleid van PayPal is in feite discriminatie. Israeli’s in nederzettingen op de Westoever kunnen gebruik maken van PayPal, terwijl Palestijnen dit niet kunnen. Alle Israelische nederzettingen zijn illegaal volgens internationaal recht. Het betalingsplatform heeft niet geantwoord op herhaalde verzoeken van The Electronic Intifada om commentaar.

Shurrab, die in Beit Hanoun in het noorden van de Gazastrook woont, heeft – net zoals de overige twee miljoen inwoners van Gaza – te lijden onder de al tien jaar durende Israelische blokkade. Het is voor haar praktisch onmogelijk om Gaza te verlaten via een van de door Israel gecontroleerde checkpoints.

Door de draconische inperkingen van bewegingsvrijheid en in- en uitvoer van goederen en eerste levensbehoeften, stagneert de economie in Gaza, waardoor deze kuststrook aan de rand van de afgrond staat.

Volgens cijfers van de Wereldbank was de algehele werkloosheid in 2016 in Gaza opgelopen tot 42 procent en bij jongeren tot bijna 58 procent.

Maar, zo zegt Shurrab, deze harde realiteit biedt ook kansen:

“Ondernemerschap in de Gazastrook en ook verder in Palestina is sterk in opmars. Het [de economische situatie] opent deuren voor deze jongeren om nieuwe ervaringen op te doen, hun passie uit te leven en hun dromen uit te laten komen en eigen baas te zijn zonder bijdragen van andere regeringen of de private sector.”

Haar eigen eerste succes kwam bij Gaza Sky Geeks, een kweekvijver voor startende ondernemers, tech-innovatie en scholing. De helft van de startende ondernemers die door Gaza Sky Geeks worden gesteund zijn vrouwen. Het bedrijf wil dit percentage op 80 procent brengen. Shurrab wilde op een dag haar eigen bedrijfje lanceren, maar moest dit plan laten varen bij gebrek aan toegang tot online betalingsverkeer. Omdat PayPal niet werkt in Gaza, ontvangt zij zelden geld voor haar freelance werk.

paypaL5

Zware internationale sancties dwongen de Hamas-regering in Gaza ertoe regulier bankverkeer duur en omslachtig te maken, omdat dit bankverkeer door Israel en de Verenigde Staten nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Betalingsplatformen zoals Western Union of Payoneer van Master Card zijn voor inwoners van Gaza toegankelijk, maar hoge transactiekosten zijn een drempel om van deze mogelijkheden gebruik te maken.

Wanhopig

Ondanks de opkomst van startende bedrijfjes in Gaza vormt PayPals weigering tot dienstverlening een struikelblok voor veel jonge ondernemers. Op dit moment beheert Gaza Sky Geeks 27 startende bedrijfjes, hoewel het totaal aantal tech-bedrijven in Gaza waarschijnlijk hoger ligt. Shurrab, die in 2015 Palestina vertegenwoordigde op de jaarlijkse Top voor Internationaal Ondernemerschap in Kenya, is wanhopig: “Jammer genoeg heb ik mijn bedrijf moeten stoppen”.

Sinds 2015 wordt er vanuit het Palestijnse bedrijfsleven bij PayPal op aangedrongen om hun diensten op de Westoever en in Gaza aan te bieden. In augustus 2016 deed de Amerikaanse organisatie ‘Americans for a Vibrant Palestinian Economy’, pleitbezorger voor investeringen in Palestina, in een brief een dringende oproep aan PayPals directeur Dan Schulman om zijn dienstverlening voor Palestijnen toegankelijk te maken en zo “een belangrijke drempel voor de Palestijnse technologie sector weg te nemen”. [….]

De Verenigde Naties hebben er voor gewaarschuwd dat tegen 2020 Gaza onbewoonbaar zal zijn als de Israelische blokkade blijft voortduren. [….]

“Je zult getoetst worden”

De directeur van PayPal, Dan Schulman, heeft zich officieel verbonden aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Maar de boodschap van maatschappelijk verantwoord ondernemen is zo wijdverbreid dat het vaak leest als een onbedoelde parodie. Een goed voorbeeld hiervan is een artikel van Schulman uit 2016 voor het weekblad Time, waarin hij schreef dat de “vragen ‘waarom bestaan wij als bedrijf?’ en ‘hoe maken wij een verschil?’ hetzelfde beantwoord moeten worden.” Een bedrijf zal een uitdaging in een kans moeten omzetten: “de kans om aan de wereld te bewijzen dat jouw waarden niet slechts woorden zijn die op een muur staan geschreven – dat jouw missie niet opportunistisch is – het is de Poolster. Je zult getoetst worden.”

Een plaatselijke woordvoerder voor Jewish Voice for Peace zei in een interview tegen The Electronic Intifada: “Dit bedrijf  wordt heel graag gezien als een bedrijf dat mensenrechten ondersteunt, maar zij falen hierin overduidelijk” in Palestina.

Volgens een medewerker van de Amerikaanse organisatie Mercy Corps, de grootste sponsor van Gaza Sky Geeks, is het moeilijk om het exacte aantal freelancers in Gaza te geven, maar is dit aantal van enkele tientallen in 2014 gestegen naar honderden in 2015. De snelgroeiende Palestijnse IT freelance sector heeft de campagne versterkt om een eind te eisen aan de discriminatie door PayPal.

Sinds de eerste ontmoeting in 2015 tussen vertegenwoordigers van Palestijnse bedrijven en PayPal heeft een coalitie van plaatselijke en landelijke Palestijnse solidariteitsorganisaties in de VS dit punt in 2016 opgepakt en een online petitie gestart waarin PayPal wordt opgeroepen zijn discriminatie tegen Palestijnen te beëindigen. In november 2016 werd een campagne gelanceerd op sociale media, maar het bedrijf weigerde nog steeds commentaar te geven. Uiteindelijk hebben twee vertegenwoordigers van PayPal – Richard Nash en Justin Higgs – toegestemd in een bijeenkomst in mei dit jaar met activisten op hun hoofdkantoor, maar die bijeenkomst heeft niets opgeleverd.

Zakelijke onverschilligheid

Een van de actievoerders die bij de bijeenkomst aanwezig was vertelde aan The Electronic Intifada dat de PayPal-vertegenwoordigers erkenden dat de situatie reden geeft tot bezorgdheid en dat zij moreel verplicht zijn discriminatie te bestrijden. “Maar zij gaven toe dat zij geen enkele voortgang van betekenis hebben gemaakt op dit vlak en zij waren niet bereid om, hoe vaag ook, enige toezeggingen te doen”.

Op 16 mei jl. werden 15 dozen met meer dan 180.000 handtekeningen van de online petitie aangeboden op het hoofdkantoor. Justin Higgs kwam naar buiten en zei tegen de actievoerders: “Het is een ingewikkeld probleem wat betreft naleving van de regelgeving. Maar dat wil niet zeggen dat wij onze zaak om financiële diensten voor mensen over de hele wereld te democratiseren niet serieus nemen, niet alleen wat betreft Palestina”. Hoewel Higgs de petitie namens PayPal in ontvangst nam, deed hij geen toezeggingen over wanneer het bedrijf gerichte stappen gaat ondernemen om het beleid te wijzigen. […..]

Ingekorte vertaling van een online artikel van Jesse Rubin op The Electronic Intifada.

 

 

BDS Nederland op Twitter