12 December 2015

Gelukwensen voor Friesland: Met schoon geweten de bus in!

Na een korte maar intensieve campagne heeft het Samenwerkingsverband Friesland voor Palestina bereikt wat het wilde: het nieuwe busvervoer voor Friesland en de Friese Waddeneilanden zal niet worden uitgevoerd door de Israëlische busonderneming EBS/EGGED. Het contract is gegaan naar Arriva. EBS liep daarmee een contract mis van 12 miljoen Euro per jaar. Friese reizigers hoeven geen portemonnée te trekken voor een vervoerder die medeplichtig is aan Israëls kolonisatie van de bezette Palestijnse Gebieden, en ze kunnen met schoon geweten de bus in.

DocP feliciteert Friesland voor Palestina van harte met het behaalde succes!

Persbericht, Terherne, 8 december 2015

 

Geen OV concessie voor EBS

Na acties van bezorgde burgers hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Friesland besloten het openbaar vervoer niet aan EBS te gunnen maar aan Arriva. EBS ligt onder vuur wegens betrokkenheid bij schending van mensenrechten in Palestijns bezet gebied. De Israëlische moedermaatschappij Egged wordt beschuldigd van het bijdragen aan het illegale nederzetting beleid en het toepassen van rassenscheiding in bussen.

Of de mensenrechtenschendingen een rol hebben gespeeld bij het besluit wordt niet vermeld. Tevoren hadden GS al aangegeven beducht te zijn voor schadeclaims als zij EBS om die reden zouden uitsluiten. Maar als EBS wel de vervoerder was geworden zouden GS ook in de problemen gekomen zijn omdat zij dan in strijd handelen met het ‘Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten’. Dat Actieplan verbiedt overheden zaken te doen met bedrijven die betrokken zijn bij schending van mensenrechten. De activisten zouden daar zeker werk van gemaakt hebben.

Met de keus voor Arriva, met als reden dat zij het beste vervoerplan hadden, heeft GS al deze problemen vermeden.

 

——

 

Press Release, Terherne, the Netherlands, December 8, 2015

 

No public transport concession for EBS in Friesland in the Netherlands

After a successful campaign by the action group Friesland for Palestine, the Provincial Government of Friesland in the Netherlands has decided not to award its four year public transport contract, worth 12 million euros per annum,  to EBS/EGGED but to Arriva. EBS is under fire due to involvement of its parent company EGGED in human rights violations in occupied Palestinian territory. EGGED is accused of complicity with Israel’s illegal settlement policy and the exploitation of segregated buses in the oPt.

 

Whether EBS’ complicity in human rights violations was a key factor in the Provincial decision is not clear. Previously, the Frisian Provincial Government had expressed concern for possible legal action by EBS if it were excluded due to its conduct on human rights in Palestine. But the Province would anyhow  have been in trouble if it had acted contrary to the ‘National Action Plan for Business and Human Rights’. Under this Action Plan governmental bodies should not do business with companies that are involved in human rights violations. The Provincial Government would then have faced complaints by the action group.

By the choice for Arriva, on the grounds that they had the best transportation plan, the Province has avoided all these problems.

After the intensive campaign against EBS,  the action group Friesland for Palestine is  very satisfied with the final outcome of the tender procedure.

 

BDS Nederland op Twitter