3 July 2015

Gemeente Ramallah: “Wij tekenen geen overeenkomsten waarbij steden van de bezettingsmacht een derde partij zijn”.

Ramallah, Wattan News : 
De gemeente  Ramallah heeft bevestigd dat zij geen samenwerkings-, vriendschaps-, of stedenband overeenkomst tekent met welke stad dan ook in de wereld, als deze niet berust op het erkennen van de rechten van het Palestijnse volk, zoals die zijn vastgelegd door de internationale gemeenschap.

Verder tekent de gemeente geen overeenkomsten waarbij een stad van de bezetter een derde partij is, of parallel loopt met een gemeente behorende tot de bezetter, als derde partij.

In de verklaring die Wattan News heeft ontvangen, bevestigt de gemeente Ramallah, dat zij streeft naar het versterken van zowel de Palestijnse zaak,  als de internationale positie van Palestina.

Ze zet zich in om activiteiten op lokaal en internationaal niveau tot stand te brengen, door vele overeenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten tussen haar en andere internationale steden. Deze overeenkomsten waren en zijn gebaseerd op wederzijds respect en de erkenning van de nationale rechten van het Palestijnse Volk.

Deze werkwijze heeft niet alleen het netwerk met internationale steden uitgebreid, maar heeft ook de materiële steun aan de gemeente vergroot en belangrijke projectervaringen opgeleverd.

Zij bevestigde, dat ze de voordelen van deze samenwerking heeft geplukt door op deze wijze samenwerkingsverbanden met internationale en Arabische steden en instituties te sluiten.

De gemeente Ramallah heeft bevestigd, dat ze ernaar streeft om de positie van Palestina en de Palestijnse zaak op de internationale kaart te willen versterken en diverse projecten op het terrein van basisvoorzieningen, verlichting, planning, cultureel erfgoed en sociaal-culturele activiteiten te willen realiseren.

De gemeente Ramallah maakt duidelijk, dat de relaties met bevriende steden op duidelijke gronden zijn gebaseerd.
Voorts maakt zij duidelijk dat het zeer belangrijk is geen relaties aan te gaan, waarbij een bezettende stad een derde partij is in deze relatie, of zelfs gelijktijdig wordt genoemd bij het tot stand komen van een wel gewenste relatie met een bevriende stad.

De Gemeente Ramallah verklaart verder dat deze verklaring van haar kant komt, omdat haar naam door de lokale massamedia en in Amsterdam gelijktijdig in verband werd gebracht met de samenwerkingsovereenkomst tussen Amsterdam en Tel Aviv en met Ramallah.

De Gemeente Ramallah doet een verzoek aan de massamedia, om voor haar nieuwsgaring de juiste bronnen te raadplegen.

[Arabisch: lees het artikel op wattan.tv]

BDS Nederland op Twitter