20 January 2021

Groep Spaanse BDS-activisten winnen voor gerecht

Het heeft vijf jaar geduurd, maar de leugen van antisemitisme werd door de Spaanse rechter ongegrond verklaart. In 2015 protesteerden acht BDS’ers tegen de deelname van de zanger Matisyahu aan het Rototom Sunsplash muziekfestival. Matthew Paul Miller, de werkelijke naam van Matisyahu, staat al jaren bekend als een fervent Israëllobbyist die ook geld voor het Israëlische leger heeft opgehaald. De activisten vonden dat dit haaks stond op het karakter van het festival: “peace, equality, human rights and social justice” en riepen de festivalleiding op om de uitnodiging aan Matisyahu in te trekken vanwege deze steun aan de Israëlische politiek en het leger.

De BDS-groep werd daarna door figuren vanuit de pro-Israëllobby beschuldigd van antisemitisme. Zij zouden hun actie hebben gevoerd omdat de zanger joods is. Uiteindelijk kwam het in 2017 tot een aanklacht, op initiatief van Abel Isaac de Bedoya, de voorzitter van het pro-Israël ‘Legal Committee Against Discrimination’ in Spanje. Bij toewijzing van de klacht zou dat tot straffen hebben kunnen leiden, eventueel zelfs vrijheidsstraffen. De rechter in Valencia heeft nu echter bepaald dat de acht niet schuldig zijn aan aanzetten tot haat en dat zij gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrijheid van meningsuiting (“… that the activists were exercising their right to free expression in pursuit of legitimate political goals”). De motivering bij de uitspraak stelt dat de actie tegen deelname aan het festival binnen die vrijheid valt omdat de actie gericht was tegen de politiek van Israël en wat Matisyahu betreft, “not because of his Jewish status, religion or any other circumstance.”

Het bijzonder nuttige  European Legal Support Centre heeft bij de verdediging een belangrijke rol gespeeld.

Zie ook de uitspraken van de antisemitisme ‘tsaar’ bij de Europese Unie Katharina von Schnurbein die in 2019 naar deze zaak verwees om het gevaar van antisemitisme aan te tonen. Ook in het zogenaamde ‘Handbook for the practical use of the IHRA working definition of antisemitism’ wordt dat nog eens herhaald. Het geeft aan dat de uitspraak in Spanje (weer) een belangrijke overwinning is van de boycotbeweging op de smaadcampagne die in Europa gaande is tegen BDS.

BDS Nederland op Twitter