21 November 2017

Grote zorgen over Palestijnse kinderen

Persbericht op de INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND – 20 november 2017

 Palestijnse kinderen zijn Most Wanted.

Steeds vaker krijgen wij bericht over Palestijnse kinderen die doelwit zijn van Israëls leger en politie. Deze verslagen beschrijven willekeurige arrestaties, wrede behandeling, en soms zelfs marteling, deportaties en een gebrek aan eerlijke processen.

Het Palestijnse Centrale Bureau voor de Statistiek in Ramallah meldde gisteren dat er de afgelopen twee jaar meer dan 4.000 Palestijnse kinderen zijn vastgehouden door Israëlische troepen.

De meeste kinderen zijn tussen de 14 en 18 jaar oud.

Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem werden er alleen al op 31 augustus van dit jaar 331 Palestijnse kinderen vastgehouden vanwege veiligheidsredenen. Twee kinderen werden zonder aanklacht of proces in administratieve detentie gehouden. Daarnaast zaten acht kinderen in de gevangenis omdat zij illegaal in Israël verbleven.

Sommige kinderen hebben jarenlange celstraffen gekregen, en één minderjarige is veroordeeld tot levenslang. Dergelijke lange straffen voor minderjarigen, binnen het Israëlische rechtssysteem dat Palestijnse kinderen geen eerlijke rechtsgang biedt, zijn in strijd met de letter en geest van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Art 40).

Israël levert geen accurate cijfers

De Israëlische Gevangenis Dienst (IPS) is verantwoordelijk voor de kinderen die onder haar hoede vallen. De IPS is onderdeel van het Israëlische Ministerie van Openbare Veiligheid waar ook de Israëlische politie onder valt. De IPS hoort deze kinderen te monitoren. Maar accurate en volledige cijfers ontbreken.

De IPS levert alleen de cijfers aan van kinderen in detentie op de laatste dag van de maand. Kinderen die eerder zijn vrijgelaten vallen daardoor buiten de statistieken. Ook zijn arrestaties en kortdurende aanhoudingen niet zichtbaar in de gepubliceerde statistieken en ontbreken de huisarresten. Daarnaast levert de IPS al enkele maanden lang de cijfers niet op tijd aan.

Meer kinderen buiten beeld

Hierdoor bestaat het risico dat er kinderen buiten beeld raken en dat zij daardoor niet de juiste sociale en juridische steun krijgen die zij zo hard nodig hebben. Tadamun maakt zich hier ernstige zorgen over en zet zich in om deze kwestie onder de aandacht van de media, politiek en het publiek in Nederland te brengen.

Tadamun [email protected] en www.tadamun.nl

#NoWayToTreataChild

#MostWantedJustice

geplaatst door de redactie, met dank aan Mieke Zagt

BDS Nederland op Twitter