6 September 2013

HaskoningDHV’s besluit is zuiver en verdient navolging.

Vanmorgen ontving docP onderstaande email van Royal HashkoningDHV inzake de beëindiging van haar betrokkenheid bij het afvalwaterzuiveringsproject in Oost-Jeruzalem:

Royal HaskoningDHV beëindigt betrokkenheid bij afvalwaterzuivering in Oost-Jeruzalem

Royal HaskoningDHV heeft vandaag haar klant geïnformeerd over haar besluit haar betrokkenheid in het Kidron afvalwaterzuiveringsproject te beëindigen. Het project verkeert in de beginfase van het voorontwerp.

Royal HaskoningDHV hecht groot belang aan integriteit en houdt zich aan (inter)nationale wet- en regelgeving. Gedurende het project en na overleg met betrokken partijen kwam het bedrijf tot het inzicht dat nadere betrokkenheid in strijd kan komen met (inter)nationale wet- en regelgeving.

Dit heeft ertoe geleid dat het bedrijf heeft besloten haar betrokkenheid in het project te beëindigen.

Met vriendelijke groet,

Suzette

Suzette Schreuder
Press Officer
Corporate External Communications

docP is zeer verheugd over dit besluit van Royal HaskoningDHV en heeft haar waardering uitgesproken middels onderstaande mail:

Aan Royal HaskoningDHV
T.a.v. Suzette Schreuder

Rotterdam,  6 september 2013

Onderwerp: besluit omtrent uw betrokkenheid bij Kidron afvalwater zuiveringsproject

Geacht bestuur van HaskoningDHV,

Met grote instemming hebben wij uw bericht ontvangen over HaskoningDHV’s  besluit tot beëindiging van zijn betrokkenheid bij het Kidron afvalwater zuiveringsproject.

Uw besluit te opereren binnen de marges van het internationaal recht is zuiver en verdient navolging.

Als organisatie die zich inzet voor het internationaal recht en de mensenrechten van de Palestijnen hebben wij veel waardering voor uw keuze. Wij zullen onze leden en partners hierover informeren.

Hoogachtend,

Benji de Levie
Voorzitter, Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina
E-mail: [email protected]

BDS Nederland op Twitter