Hoe kunt u docP belastingvrij steunen dmv periodieke gift?

Dankzij onze donateurs en leden is docP in staat al haar activiteiten uit te voeren. Daarvoor onze welgemeende dank; en zeker ook die van onze Palestijnse vrienden.

Die activiteiten blijven bitter noodzakelijk. Waar enerzijds de steun voor de Palestijnse zaak zowel bij het publiek als in maatschappelijke organisaties en de politiek toeneemt, worden anderzijds de tegenkrachten steeds driester en agressiever ten opzichte van de BDS.

Dat ervaren onze vrienden in  de Palestijnse gebieden, maar ook in Israel, de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk; en, gelukkig nog in mindere mate, wij in Nederland.

De noodzaak om onverdroten door te gaan met de vreedzame BDS campagne is sterker dan ooit.

Omdat docP een door de Belastingdienst erkende ANBI-organisatie is , zijn uw giften aan docP aftrekbaar voor de belastingen.

Voor die (gewone) giften geldt echter wel een belangrijke beperking: alleen het bedrag boven 1% en minder dan 10% van het belastbaar inkomen kan van de belastingen worden afgetrokken.

Gelukkig bestaat er nog een tweede optie: een periodieke gift. Deze mogelijkheid kent geen maximum, maar ook geen minimum. Het gehele bedrag is –minimaal 5 jaar lang- geheel aftrekbaar.

Natuurlijk gelden ook hierbij een aantal voorwaarden:

  • De gift moet vastgelegd zijn in een schriftelijke overeenkomst tussen u en docP (de Overeenkomst Periodieke Schenking);
  • Gedurende tenminste vijf jaar moet ongeveer hetzelfde bedrag worden geschonken (er zijn wel kleine afwijkingen mogelijk);
  • De overeenkomst wordt op naam opgemaakt

De overeenkomst is niet overerfelijk, dat wil zeggen, bij overlijden komt deze te vervallen.  Ook bij plotselinge werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan de overeenkomst worden beëindigd.

Hoe gaat u over tot een periodieke gift?

Op de website van de belastingdienst vindt u het formulier Overeenkomst Periodieke Schenking https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf. Desgewenst kunnen wij u dit formulier ook per post toesturen.

Vul deze helemaal in, zet uw handtekening en stuur deze op naar Stichting docP, p.a. de voorzitter, Postbus 11135, 2301 EC Leiden, of per email naar [email protected].

Nadat wij deze hebben vastgelegd, sturen wij u een kopie van de overeenkomst voorzien van onze handtekening en een transactienummer retour. Bewaar deze goed.

Daarna ontvangt u gedurende vijf jaar elk jaar een brief van docP met daarin een verzoek tot betaling of acceptgiro.

Natuurlijk blijven uw giften ook bijzonder welkom als u geen gebruik maakt van de fiscale regeling. Heel welkom zelfs.

Meer informatie?

Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl kunt u kijken onder “Een periodieke gift laten vastleggen”.

Voor alle aanvullende vragen kunt u mailen naar Cris Tettero, penningmeester docP.

 

Bij voorbaat dank!

Bestuur Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)

BDS Nederland op Twitter