11 September 2017

Huisuitzettingen en illegale nederzettingenbouw in Oost Jeruzalem

In de afgelopen dagen verschenen verontrustende berichten over de voortgaande kolonisering van Oost Jeruzalem.

Huisuitzettingen

Het eerste bericht gaat over de Palestijnse Shamasneh familie, drie generaties oud, die begin deze maand na een bestorming door de Israelische bezettingsmacht hun huis zijn uitgezet. Een 83-jarige man werd met rolstoel en al uit huis gedragen en twee gezinsleden werden gearresteerd op beschuldiging van ‘het aanvallen van een Israelische kolonist en een politieman’, maar een dag later weer vrijgelaten. Kolonisten hebben direct na de bestorming het huis in bezit genomen, zoals ook al vaker is gebeurd in de wijk Sheikh al Jarrah.

Zes andere families hebben ontruimingsorders ontvangen: ze moeten binnen 30 dagen hun huis verlaten als gevolg van door kolonisten ingediende eigendomsclaims.

De uitzetting van de familie Shamasneh is de eerste sinds 2009 en bij wet geregeld. De wet bepaalt dat joodse Israeli’s bezittingen kunnen terugeisen die vóór 1948 joods eigendom waren. Tijdens de oorlog in 1948 vluchtten duizenden joodse inwoners uit Oost Jeruzalem – de wijk Sheikh Jarrah en de rest van Oost Jeruzalem stonden onder Jordaans gezag van 1948 tot de Israelische bezetting in juni 1967.

De ‘eigendomswet’ geldt echter niet voor de honderdduizenden Palestijnen die in 1948 uit vele dorpen en steden van hun grond en huizen werden verdreven, waaronder tienduizenden Palestijnse inwoners van West Jeruzalem.

bij huisuitzetting O Jeruzalem2Terug naar de Shamasneh familie: zij huurden de woning tot 1967 van de Jordaanse overheid en vervolgens van de Israelische overheid, maar deze laatste weigerde in 2009 het huurcontract te vernieuwen en deelde de familie mee dat joodse erfgenamen een claim tot teruggave van het onroerend goed hadden ingediend. Een groep rechtse kolonisten had iemand gevonden die volgens hen de erfgenaam is van de oorspronkelijke eigenaren.

De Palestijnse bewoners hebben deze claim sinds 2009 via gerechtelijke procedures aangevochten, maar zijn vorige week uiteindelijk toch uitgezet. Volgens VN-documenten dreigt voor 180 Palestijnse families – 818 personen, waaronder 372 kinderen – gedwongen verplaatsing in Oost Jeruzalem wegens door kolonisten aangestuurde huisuitzettingen. In Sheikh Jarrah is 60% van deze groep vluchteling.

Nieuwe nederzetting gepland midden in een Palestijnse wijk in Jeruzalem

Met huisuitzettingen vordert de kolonisering van Oost Jeruzalem blijkbaar niet snel genoeg.

De Israelische overheid neemt binnenkort een besluit over het uitgeven van een bouwvergunning voor 176 woningen voor kolonisten in de wijk Jabal al-Mukabbir in bezet Oost Jeruzalem. Als de bouw wordt goedgekeurd zal dit illegale wooncomplex volgens de Israelische Vrede Nu Beweging (Peace Now) de grootste Israelische nederzetting worden midden in een Palestijnse woonwijk, aangrenzend aan een het al eerder gebouwde Nof Zion.

Het lijkt er op dat de regering alle sluizen heeft opengezet wat betreft de ontwikkeling van nederzettingen in Palestijnse woonwijken” verklaarde Vrede Nu en voegde daar aan toe dat de nederzetting “bijzonder nadelig zal uitpakken voor Jeruzalem” en de mogelijkheden voor een tweestatenoplossing.

Dit heeft niets te maken met onroerend goed maar het gaat hier om politiek en soevereiniteit, omdat het uitsluitend ideologisch is gemotiveerd dat Israeli’s zich vestigen midden in Palestijnse woonwijken en zo een toekomstig compromis in Jeruzalem proberen te voorkomen”.

bij settlement O JeruzalemIn de jaren negentig is in wijk Jabal al-Mukabbir al een wooncomplex (Nof Zion) van 91 appartementen neergezet op grond dat door een groep Israeli’s was aangekocht. Volgens Vrede Nu was het plan niet erg succesrijk omdat een appartement in het hart van een Palestijnse woonwijk niet ‘aantrekkelijk’ was voor Israeli’s, behalve dan voor ideologische extremisten die echter de financiële middelen niet hadden om een dergelijk complex aan te kopen.

Vrede Nu verklaarde dat het buitenlandse bedrijf Shemini Properties Ltd, eigenaar van een deel van de bouwgrond, een verzoek heeft ingediend voor de bouw van 13 wooncomplexen met 176 appartementen. Dit verzoek sluit aan op eerder goedgekeurde bouwplannen. Achter dit buitenlandse bedrijf zit de Australische miljardair Kevin Bermeister, die er extreem religieuze denkbeelden op na houdt en al een aantal andere nederzettingenprojecten in bezet Oost Jeruzalem heeft gefinancierd.

Een woordvoerder van de gemeente Jeruzalem, Rachel Greenspan, vindt de verslaggeving over de goedkeuring van de bouwplannen nogal “overdreven” en voegde daar aan toe dat Nof Zion is gebouwd op “joods land in particuliere handen” en dat de nieuwe wooncomplexen al jaren geleden werden goedgekeurd: dus de “landeigenaren” vroegen nu bouwvergunningen aan.

“De gemeente stimuleert ondernemers, ongeacht religie, ras of waar, om te bouwen en onze stad te ontwikkelen. Jeruzalem zal goedkeuring blijven verlenen aan ingediende plannen die voldoen aan het bouwbeleid van de stad en zal zeker de rechten van joden om in heel Jeruzalem te wonen steunen”.

Volgens internationaal recht zijn echter alle Israelische nederzettingen, dus ook in bezet Oost Jeruzalem, illegaal, ondanks Israels de facto annexatie van dit gebied.

Bewerking van artikelen over de huisuitzetting  en de bouwplannen op www.maannews.com

BDS Nederland op Twitter