20 December 2019

Human Rights Watch aan de staat Israel: ken Palestijnen in de bezette gebieden gelijke rechten toe

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) wil dat Israël de Palestijnen in de bezette gebieden volledige rechten toekent. Dat begint op één staat te lijken, met gelijke rechten voor alle inwoners.

HRW is een grote organisatie en wellicht de meest bekende niet-gouvernementele organisatie met fundamentele kritiek op het Israëlische systeem. De organisatie is gevestigd in New York en is zeer goed gefinancierd. Door dat laatste is HRW in staat om een zeer professioneel bureau te onderhouden. Dat heeft nu een uitgebreid en gedegen rappoort uitgebracht.

Zelfde rechten in de bezette gebieden

Eind november kwam de directeur Palestina-en-bezette gebieden, Omar Shakir in het nieuws. Op 25 september werd hij door Israël op stel en sprong het land uitgezet als ongewenste vreemdeling. Omar Shakir blijkt nu de leidende onderzoeker en opsteller van het rapport te zijn geweest. Terwijl de Israëlische politiek serieus discussieert over annexaties van delen van bezet gebied, wil HRW dat de Israëlische regering “grant full human rights in the occupied territories and to use the rights it provides its own citizens as a benchmark for that”. Dus: verleen volledige rechten aan de Palestijnen in de bezette gebieden met als toetssteen de rechten die zijn eigen inwoners (de kolonisten) daar hebben.

Ook ten aanzien van veel andere aspecten van de bezetting en de kolonisatiepolitiek bevat het HRW-rapport Born without civil rights veel uitstekende stellingnamen.

HRW en BDS

Wie het pleidooi van HRW legt naast de eisen die de BDS-beweging stelt (gelijke rechten voor alle inwoners) moet concluderen dat beide iets bepleiten dat zo langzamerhand alleen nog in één staat voor Palestijnen en joden te realiseren valt. Dat is dan niet meer een joodse staat gezien de ongeveer gelijke aantallen joden en Palestijnen die er (nog los van de vluchtelingen) wonen. Daarnaast stelt HRW (nog eens) dat de internationale verdragen door Israël gerespecteerd moeten worden.

HRW en Trump

Deze stellingname door HRW komt in een periode van heftige politieke en juridische aanvallen op BDS. President Trump nam daarbij zeer onlangs het voortouw, volgens veel politieke analisten om de Democratische Partij onder druk te zetten, met het oog op de presidentsverkiezingen komend jaar. Weliswaar pleit HRW niet openlijk voor boycot, maar de werkelijke pijn bij de Israëllobby zit hem in het pleidooi voor gelijke rechten voor alle inwoners van Israël … plus de bezette gebieden.

De redactie

BDS Nederland op Twitter