30 May 2016

Ierland onderschrijft als derde EU-land het recht om op te roepen tot BDS

De Israelische campagne om solidariteitsbewegingen met Palestina te criminaliseren is opnieuw een slag toegebracht: de Ierse regering heeft bevestigd dat de wereldwijde BDS beweging een ‘legitieme’ vorm van protest vertegenwoordigt ‘met als doel om druk uit te oefenen op Israel om een einde te maken aan de bezetting’.

Charles Flanagan, minister van Buitenlandse Zaken, verklaarde donderdag 26 mei jl. in het Ierse parlement dat ‘hoewel de regering dergelijke oproepen niet ondersteunt’, de BDS beweging een ‘legitiem politiek standpunt’ uitdraagt en dat de regering ‘niet instemt met pogingen om personen die dit standpunt bepleiten te demoniseren’.

Ierland is het derde EU-land dat in korte tijd een dergelijke verklaring uitgeeft.

Eerder deze week schreef de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders dat ‘Uitlatingen of bijeenkomsten betreffende BDS worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering, zoals onder meer vervat in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.’

In maart 2016 verklaarde de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken dat BDS  ‘een maatschappelijke beweging is. Regeringen zouden zich niet moeten mengen in de standpunten van maatschappelijke organisaties’. […]

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken deed zijn uitspraken tijdens een parlementair debat over de Palestijnse mensenrechtenverdediger en medeoprichter van de Palestijnse BDS Beweging Omar Barghouti, van wie Israel weigert zijn reisdocument te vernieuwen, waardoor hij zijn internationale werkzaamheden voor de BDS Beweging niet meer volledig kan uitoefenen.

Op een vraag hierover van een van de parlementsleden antwoordde Charles Flanagan: ‘de EU-delegatie in Israel heeft om opheldering gevraagd m.b.t. Barghouti’s positie en wij zullen de ontwikkelingen in deze zaak nauwlettend volgen’. Flanagan voegde daar aan toe dat de regering ‘zeer bezorgd is over de verdergaande [Israelische] pogingen om [niet-gouvernementele organisaties] en mensenrechtenverdedigers onder druk te zetten door wetgeving en andere middelen om hen belemmeren in hun belangrijk werk. Wij hebben dit aan de orde gesteld zowel op EU-niveau als rechtstreeks bij de Israelische autoriteiten.’ 

De minister beloofde tevens dat de Ierse regering ‘de ontwikkelingen over deze zaak zal volgen in samenspraak met de EU-delegatie en als onderdeel van onze bredere inzet ter ondersteuning van de rol van mensenrechtenverdedigers en de bescherming van de maatschappelijke ruimte.’

 Een uitgesproken vriend van Israel

Het standpunt van de Ierse regering is waarschijnlijk een bittere pil voor Israelische functionarissen omdat Flanagan, als voormalig lid van de kleine Vrienden van Israel groepering in het Ierse parlement, wordt beschouwd als zeer vriendschappelijk met Israel. Voordat hij in juli 2014 minister van Buitenlandse Zaken werd, was Flanagan als voorzitter van de regerende rechtse Fine Gael partij een uitgesproken tegenstander van de BDS beweging. In 2013 bekritiseerde  hij openlijk de Ierse Onderwijsvakbond (Teachers’ Union of Ireland) voor het aannemen van een motie vóór de academische boycot van Israel.

In 2012 hekelde Flanagan Trocaire, de ontwikkelingsorganisatie van de Katholieke Kerk in Ierland, toen deze een campagne startte waarin de Ierse regering werd opgeroepen producten te weren uit Israels nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever.  Flanagan noemde de oproep een ‘zeer partijdige politieke campagne waarmee zij hun boekje te buiten gaan.

In een interview in 2013 met de Pro-Israel columnist Carol Hunt ventileerde Flanagan zijn mening dat ‘Israel gedemoniseerd wordt door de Ierse media die al decennialang slaafs dansen op het tromgeroffel van de Palestijnen.’Israel heeft een veel beter en vooruitstrevender mensenrechtensituatie dan welke van de buurlanden ook. De waarheid moet gezegd worden.’

Maar nu lijkt het erop dat zelfs voor sommige ambtenaren en regeringen met sympathie voor Israel, de recente aanvallen op de maatschappelijke BDS campagne te antidemocratisch zijn óf te beschamend om te verdedigen. […]

 Israelische sponsoring geweerd van literair festival

ListowelDe verklaring over BDS was deze week niet het enige slechte nieuws uit Ierland voor hasbara, Israels propagandamachine. Op dinsdag 24 mei jl. maakte het Listowel Writers’Week Festival bekend  dat het sponsoring door de Israelische ambassade in Ierland om een Israelische schrijver naar het festival te brengen, niet zal accepteren. Deze kwestie kwam aan het licht toen leden van Ierlands artistieke gemeenschap op sociale media melding maakten van een programmaonderdeel in de festivalbrochure waarin de Israelische ambassade expliciet werd bedankt voor hun bijdrage. De organisatoren lieten weten dat zij hun verplichtingen zullen nakomen m.b.t. de deelname van de Israelische schrijfster Savyon Liebrecht, maar dat zij de sponsoring door de Israelische ambassade niet zullen aannemen.

Dit besluit is in overeenstemming met de richtlijnen voor de culturele boycot zoals opgesteld door PACBI (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel), die oproept tot een boycot van Israelische instellingen en niet van personen. ‘Als Palestijnse, die verdreven is uit haar vaderland, spreek ik mijn dank uit aan het festival voor het weigeren van Israelisch staatsgeld voor deze bijeenkomst’, zo verklaarde Fatin al Tamimi, voorzitter van de Ireland Palestine Solidarity Campaign. ‘Dit is een moedig en principieel besluit en absoluut de juiste beslissing. Het is een klein, maar zeer zeker belangrijk, positief gebaar dat zeer wordt gewaardeerd door de Palestijnen die strijden voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid, zowel levend onder Israels apartheidsregime als in ballingschap.’

 

Dit is een ingekorte vertaling van het artikel van Kevin Squires, journalist en coördinator van de Ireland-Palestine Solidarity Campaign,  op de website van The Electronic Intifada 28 mei 2016

 

 

BDS Nederland op Twitter