4 March 2019

IHRA definitie antisemitisme dient vooral om kritiek op Israël te stoppen

De recent door de PvdA aangenomen IHRA definitie tegen antisemitisme leidt niet tot een betere of effectievere bescherming van de joodse (geloofs)gemeenschap tegen discriminatie in Nederland. De huidige wet- en regelgeving biedt al voldoende bescherming.
Daar boven op leeft er in ons land een breed besef van wat de joodse gemeenschap door het naziregime is aangedaan; iedere vorm van discriminatie leidt direct tot reactie, oppositie en bestrijding.
Stel dat iemand zou oproepen dat alle synagogen en joodse scholen dicht moeten en een verbod van de Torah zou eisen dan wordt deze direct, en terecht, vervolgd. Doet iemand dat voor een andere religie dan blijft het veelal stil. Het laat zien dat dit besef tot extra alertheid en bescherming van de joodse gemeenschap leidt.

De IHRA definitie is onduidelijk en gaat veel verder dan een beschrijving van wat discriminatie van de joodse gemeenschap is. Het stelt dat de staat Israël een joods collectief is en kritiek op een joodse collectiviteit is antisemitisch. Hier gaat de IHRA definitie mank op twee fronten:

1. In Israël, het gebied dat het al meer dan 50 jaar controleert, wonen naast 6,5 miljoen joodse inwoners ook 6,6 miljoen niet joodse inwoners: Palestijnen, veelal Moslim of Christen.
Israël is niet een exclusief joods collectief, het is een joods/moslim/christelijk collectief. Een religieus gemengd collectief zoals in zoveel landen. De IHRA definitie mist dit gegeven, bewust of onbewust, geheel.
2. Israël is ontstaan uit een nationalistische ideologie het zionisme wat iets anders is dan het jodendom. Het zionisme streeft naar een joodse staat: naast joodse feestdagen en gebruiken moeten haar inwoners in ruime meerderheid joods zijn. Dat is lastig in een land waar de meerderheid moslim of christen is. Gevolg vele Palestijnen zijn en worden verdreven, zijn rechteloos en uit- of opgesloten.
De IHRA definitie vermengt geloof (jodendom) en een nationalistische ideologie (zionisme). Kritiek op het zionisme en de kwalijke gevolgen daarvan hebben niets met antisemitisme en het jodendom te maken. Zie ter illustratie zie een interview met drie rabbi’s:

https://www.youtube.com/watch?v=oWwVyqvvVPA

De IHRA definitie beoogt dus ook nationalistische politieke doeleinden.

Ter bestrijding van het antisemitisme is het juist belangrijk het verschil tussen het jodendom en zionisme te laten zien, zoals de volgende korte film duidelijk maakt:

https://www.middleeasteye.net/video/anti-zionism-not-same-anti-semitism-heres-why-conflating-two-could-be-problematic
IHRA definitie stelt precies het omgekeerde. Het vervagen van het verschil zou zelfs tot antisemitisme kunnen leiden.

Het doel van de IHRA definitie is dan ook vooral bedoeld om kritiek op Israël te stoppen. Haar definitie, de kritiek van vele joodse organisaties op de definitie zoals het EAJG en de gelijktijdige lobby van Israël in Europa en de VS om deze ingevoerd te krijgen ondersteunen dit beeld.

Door kolonisatie en gelijktijdig de verdrijving, uit- en opsluiting van Palestijnen op de Westoever en Gaza is de twee staten oplossing inmiddels een gepasseerd station. Israël moet steeds meer draconische maatregelen nemen en zich uitsluitend van bruut geweld bedienen om de 5 miljoen Palestijnen in deze gebieden onder controle te houden. Dat wil ze zoveel mogelijk uit het zicht van de buitenwereld houden en voor zover dit wel zichtbaar is buiten ieder debat houden door het af te schermen als antisemitisch.

Het permanent op- en uit te sluiten van 5 miljoen rechteloos gemaakte Palestijnen is geen oplossing en op termijn onhoudbaar. Rest de één staat oplossing met gelijke rechten voor al haar inwoners. Een volwaardige democratie zoals we die in het westen kennen. Dat betekent wel het einde van de privileges van de joodse inwoners van Israël, zoals dat van de witte inwoners in Zuid Afrika tijdens het apartheidsregime. Steeds meer burgerrechten organisaties en politici pleiten hier voor, ook binnen Israël. Ook die discussie wil Israël in de kiem smoren door het af te doen als antisemitisch.

Opmerkelijk dat de PvdA de IHRA definitie ondersteunt. Daarmee gedoogt de partij niet alleen Israëls kolonisatie- en verdrijvingspolitiek, het ondersteunt het actief door kritiek er op te willen indammen. Daar mee staat zij niet alleen open voor de lobby van een buitenlandse mogendheid, ze heeft kennelijk de intentie de vrijheid van meningsuiting in Nederland ter faveure van deze mogendheid in te perken en voor haar zijn het internationaal recht, de mensen rechten en VN resoluties blijkbaar niet relevant.

Met deze beslissing geeft zij ook te kennen dat voor haar niet alle mensen gelijk zijn: de ene etnische groep mag meer rechten hebben dan een andere. Artikel 1 van de grondwet boeit haar niet. Denk daar aan als u de volgende keer weer gaat stemmen.

BDS Nederland op Twitter