12 December 2020

IHRA-definitie van antisemitisme wordt als wapen gebruikt, waarschuwt hoofdopsteller

Via Middleeastmonitor.com

Protest tegen de definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in Londen, VK op 4 september 2018 [Jack Taylor / Getty Images]

De man die het voortouw nam bij het opstellen van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) -definitie van antisemitisme, Kenneth Stern, heeft de nieuwe regering-Biden gewaarschuwd die niet over te nemen. In een sensationeel artikel in de Times of Israel beweerde Stern dat pro-Israelische lobbygroepen de definitie als wapen gebruiken in een poging critici van het zionisme het zwijgen op te leggen.

“Joodse groepen hebben de definitie gebruikt als een wapen om te zeggen dat antizionistische uitingen inherent antisemitisch zijn en moeten worden onderdrukt”, schreef Stern. De directeur van het Bard Center for the Study of Hate, die ook advocaat is, schreef zijn artikel in reactie op een brief van de Joodse Federatie van Noord-Amerika aan de Biden-Harris Transition Commission, waarin hij hen aanspoorde de IHRA aan te nemen als een van zijn topprioriteiten wanneer ze volgende maand aantreden.

“Redelijke mensen kunnen verschillende meningen hebben over wanneer antisemitisme wordt weerspiegeld in antizionisme”, vervolgde Stern. “Maar is dit – door de regering antizionisme [als] antisemitisme te laten bestempelen – de nummer één manier waarop we de nieuwe regering gaan vragen om het probleem te bestrijden?”

Bij het volgen van de geschiedenis van de IHRA-definitie wees Stern erop dat hij deze in 2005 had opgesteld “voornamelijk om Europese gegevensverzamelaars handleidingen te geven over wat ze moeten opnemen en uitsluiten in rapporten over antisemitisme, zodat gegevens over grenzen en tijd kunnen worden vergeleken.” Hij suggereerde dat de “allure” van de definitie voor zionisten de specifieke voorbeelden zijn die verband houden met uitingen over de staat Israel. Zeven van de elf illustratieve voorbeelden gooien racisme tegen Joden op één hoop met kritiek op de staat Israel.

Met het argument dat de IHRA-definitie de strijd tegen antisemitisme ondermijnt, gaf Stern een voorbeeld van inspanningen om racisme in andere gemeenschappen te bestrijden. “Stel je voor dat Black Lives Matter zei dat het belangrijkste wat de nieuwe regering zou kunnen doen om systemisch racisme te verhelpen, een definitie van racisme is, en die definitie omvatte dit voorbeeld: verzet tegen positieve actie.” Hij zei dat een dergelijke aandrang het debat over systemisch racisme zou veranderen in een debat over vrijheid van meningsuiting.

De aanbeveling van Stern voor degenen die serieus bezig zijn met het bestrijden van antisemitisme, is om de IHRA-definitie niet langer te behandelen als een “eenvoudig symbool, zoals een vlag” waar iedereen “zich omheen moet verzamelen”. In plaats daarvan: “We zouden [de regering Biden] moeten vragen om een Task Force van het Witte Huis over haat (inclusief antisemitisme) bijeen te roepen, waarin vooraanstaande denkers en organisaties samenkomen om manieren in kaart te brengen waarop we de laster van anderen (inclusief Joden) kunnen verminderen.”

Dit is de tweede spraakmakende interventie van Stern waarin hij waarschuwt voor het aannemen van de definitie. Afgelopen december schreef hij een artikel in de Guardian waarin hij beweerde dat de werkdefinitie van antisemitisme als wapen wordt gebruikt door pro-Israelische groepen.

Het verzet tegen het IHRA-document is de afgelopen maanden hevig geweest, grotendeels als gevolg van druk tegen pogingen om de controversiële code op te leggen aan academische instellingen. Vorige week waarschuwde professor David Feldman, een vooraanstaand expert op het gebied van antisemitisme, de Britse regering tegen het opleggen van de IHRA-definitie aan universiteiten.

Vorige maand, in de slipstream van de commotie rond Baudet en Forum voor Democratie, ging de meerderheid van de Tweede Kamer eindelijk door de knieën voor de motie-Bisschop om de IHRA definitie voor antisemitisme aan te nemen. Slechts drie partijen stemden tegen: DENK, SP en PvdD.

 

 Doneren 

BDS Nederland op Twitter