19 November 2020

Internationale actiedag: Tell CAF to get off Israel’s apartheid train!

Aanstaande vrijdag 20 november: Actiedag tegen de firma CAF wegens haar werk aan de Jerusalem Light Rail, en dus aan apartheid en annexatie

Aanstaande vrijdag wordt er Europawijd een actiedag gehouden tegen de cruciale deelname van de Baskisch-Spaanse multinational CAF (Construcciones Y Auxiliar de Ferocarilles), werkzaam op het gebied van productie, levering en onderhoud van openbaar vervoersmaterieel, aan het Jerusalem Light Rail Project.
(Scroll naar beneden om direct naar de acties te gaan)

In dat project worden Israels illegale koloniale nederzettingen in en rondom Oost-Jeruzalem, tot de nederzetting Gilo nabij Bethlehem aan toe, door een tweetal nieuwe tramlijnen verbonden met West-Jeruzalem. Daarmee levert CAF een vitale bijdrage aan Israels’ illegale politiek van kolonisatie, landroof, annexatie en uiteindelijk ook etnische zuivering van het deel van de Westelijke Jordaanoever dat nabij Jeruzalem gelegen is. CAF doet dit samen met de Israelische firma Shapir waarmee het in augustus vorig jaar een consortium is aangegaan om dit Israelische overheidsproject uit te voeren.

CAF is niet onbekend in Nederland. Zo zijn de nieuwe sprintertreinen die sinds begin vorig jaar over het Nederlandse spoor rijden (die welke in tegenstelling tot de vorige lichting voorzien zijn van toiletten) door CAF geleverd. Daarnaast voorziet het de provincie Utrecht en de gemeente Amsterdam van tramtoestellen, en draagt het ook bij aan de Amsterdamse metro.

CAF-Nederland omschrijft zijn eigen werkterrein als: “Het fabriceren, installeren, onderhouden, repareren, vervangen en herstellen van rollend materieel (trams, treinstellen, locomotieven), spoorwegmaterieel en onderdelen alsmede overige gerelateerde producten en het verlenen van gerelateerde diensten.” CAF is in Nederland ook vertegenwoordigd met een kantoor in Utrecht (adres: Stadsplateau 4).

Maar nu is CAF samen met het Israelische Shapir (die al vermeld staat op de VN-database van bedrijven die bijdragen aan Israels’ illegale nederzettingenproject)  al langer dan een jaar bezig met het bouwen van de Jerusalem Light Rail. Die zal vooralsnog bestaan uit twee tramlijnen, te weten de rode en de groene lijn, met in totaal 53 haltes. CAF levert 114 turbotrams, signaal-, communicatie- en energiesystemen daarvoor, en de operatie en onderhoud van deze lijnen en de daarbij behorende voorzieningen.

BNC-Europe, de Europese coördinator van de door Palestijnen geleide wereldwijde BDS-campagne, meldt dat CAF eveneens op de bovengenoemde VN-database terecht dreigt te komen zolang het betrokken blijft bij de oorlogsmisdaad van versterking van Israels’ illegale koloniale nederzettingenproject en de daarmee gepaard gaande landroof in en rond Oost-Jeruzalem.

Om slechts een voorbeeld te noemen: de eerste halte van de tramlijn die CAF nu aan het bouwen is, ligt in de illegale Israelische nederzetting Giv’at Shapira. Deze kolonie ligt aan de rand van de Oost-Jeruzalemse Palestijnse wijk Issawiya. Om Giv’at Shapira te bouwen heeft Israel grond geconfisqueerd van de bewoners van Issawiya en andere Palestijnse dorpen, hun huizen verwoest en hun families verdreven.

Recentelijk is Israel bezig geweest met een repressieve campagne tegen Issawiya door de toegangen tot deze Palestijnse wijk af te sluiten en daarmee de bewegingsvrijheid van haar bewoners te belemmeren, politie-overvallen uit te voeren waarbij bewoners zonder aanklacht worden gearresteerd en woningen te slopen, tegen het internationaal recht in.

Met haar deelname aan het Jerusalem Light Rail Project zal CAF verder bijdragen aan de isolatie en de repressie van Palestijnse woonlocaties zoals Issawiya. Eerder al heeft de Franse openbaar vervoersmaatschappij Veolia het moeten bezuren vanwege haar deelname aan het Jerusalem Light Rail-project: de acties die sinds 2007 tegen die firma om die reden gevoerd zijn droegen bij aan een verlies van $ 20 miljoen aan contracten wereldwijd en leidden uiteindelijk tot haar terugtrekking uit het Jerusalem Light Rail Project.

In Spanje is de campagne tegen CAF goed op gang gekomen. 15 mensenrechtenorganisaties daar hebben opgeroepen tot het toevoegen van CAF aan de VN-database zodat het kan worden uitgesloten van openbare aanbestedingen. Bekende Baskische Spanjaarden als de atleet Javi Dominguez en de zanger Amparo Lasheras roepen op tot mobilisatie tegen CAF in Spaans Baskenland op 28 november aanstaande.

CAF daarentegen probeert het Baskisch-Spaanse publiek te chanteren met het argument dat terugtrekking uit het Jerusalem Light Rail Project ten koste van de werkgelegenheid in Spaans Baskenland zal gaan.

Degenen die actievoeren tegen deze illegale betrokkenheid, waaronder het voornaamste arbeiderscomité van CAF in Spaans Baskenland, onderstrepen echter dat het juist de keuze van CAF is om met een dergelijk illegaal project in het buitenland in zee te gaan dat haar toekomstperspectieven en die van haar medewerkers in gevaar brengt.

Ook elders is er sprake van actie tegen CAF: in Noorwegen roepen 8 vakbonden op tot de boycot van de firma, en in Groot-Brittannië is er een campagne gaande om CAF uit te sluiten van een aanbesteding om te mogen leveren aan de nieuwe hogesnelheidslijn HS2.

Op aanstaande vrijdag 20 november houden de BNC en BDS-organisaties in diverse Europese landen, waaronder ook docP-BDS Nederland, een internationale actiedag om CAF op te roepen haar betrokkenheid bij het illegale Jerusalem Light Rail Project te beëindigen.

Laten wij ook hier in en vanuit Nederland aanstaande vrijdag op vreedzame wijze zoveel mogelijk lawaai maken om CAF op te roepen om te stoppen met de ontwikkeling van Israels illegale Jerusalem Light Rail Project en illegale koloniale nederzettingen op gestolen Palestijnse grond.

Social media acties

  1. Druk deze afbeelding af:


2. Neem een foto van jezelf terwijl je de afbeelding vasthoudt
3. Deel de foto op social media met deze tekst:

CAF is being challenged far and wide for its complicity in Israeli apartheid. CAF, listen to us: Stop developing Israel’s illegal Jerusalem Light Rail and  settlements on stolen Palestinian land in occupied East Jerusalem! #CAFGetOffIsraelsApartheidTrain https://bit.ly/3lIulSs @eaudecaf

Deel ook deze tweets

Tell CAF to get off Israel’s apartheid train  

Tell your government and elected officials to exclude CAF from public contracts due to its complicity in illegal Israeli settlements  

Spread the word about CAF’s role in helping Israel’s annexation and ethnic cleansing of Palestinians in Jerusalem  

e-mailbombardement

Stuur een E-mail naar de CEO van CAF in Spaans Baskenland met de eis dat het bedrijf zich terugtrekt uit het illegale Israelische Jerusalem Light Rail Project en de steun aan Israels illegale militaire bezetting, annexatie en apartheid stopzet.
Klik hier om je mail te sturen

CAF opbellen

CAF-Nederland heeft geen telefoonnummer opgegeven, maar je kunt het hoofdkwartier van de firma in Spaans Baskenland opbellen met het nummer: 0034 – 943880100.

Hier zijn de belangrijkste punten waarmee je rekening moet houden wanneer je gaat bellen:

  • De persoon met wie je spreekt, is niet verantwoordelijk voor dit contract, maar je kunt hem/haar vragen een notitie te maken en dit bericht door te geven aan de raad van toezicht van CAF.
  • De VN heeft opgeroepen tot beëindiging van het illegale Israëlische Jerusalem Light Rail-project
  • Het doel van de Jerusalem Light Rail is om de nederzettingen van Israël, die volgens het internationaal recht oorlogsmisdaden zijn, te verbinden met West-Jeruzalem
  • CAF schendt het internationaal recht en de fundamentele mensenrechten van het Palestijnse volk door zijn betrokkenheid bij de Jerusalem Light Rail
  • De partner van CAF voor dit project, Shapir, staat op de VN-lijst van medeplichtige bedrijven die betrokken zijn bij de illegale nederzettingen in Israël en waarmee de zaken moeten eindigen.
  • Protesten en verontwaardiging over de betrokkenheid van CAF bij de militaire bezetting van Israël zullen doorgaan totdat CAF het illegale Jerusalem Light Rail-project verlaat
  • CAF moet naar zijn werknemers luisteren: de belangrijkste arbeiderscommissie van CAF heeft het bedrijf opgeroepen dit illegale project te staken

Klik na dit telefoongesprek op deze link om aan te geven hoe het gesprek verlopen is en hoe de CAF-medewerker aan de andere kant van de lijn gereageerd heeft.

BDS Nederland op Twitter