11 May 2016

Israël legt reisverbod op aan Omar Barghouti, medeoprichter van de Palestijnse BDS beweging

Israël heeft Omar Barghouti, medeoprichter van de Palestijnse BDS Beweging, officieel medegedeeld dat zijn reisdocument niet zal worden vernieuwd. Feitelijk komt dit neer op een reisverbod en vormt hiermee een escalatie van de aanvallen op Palestijnse mensenrechtenverdedigers, die op vreedzame wijze pleiten voor Palestijnse rechten volgens internationaal recht.

Barghouti, die met zijn gezin in Akko woont, heeft een permanente verblijfsstatus in Israel, maar heeft een Israelisch reisdocument nodig om Palestina/Israel in- en uit te reizen. Zijn eerste reactie was: “Ik ben zeer verontrust maar ik laat me niet afschrikken door deze bedreigingen. Niets kan mij tegenhouden om te strijden voor vrijheid, rechtvaardigheid en vrede voor mijn volk.”

Het besluit van Israël om het reisdocument niet te vernieuwen is gebaseerd op ongegronde bureaucratische aannames en wordt door mensenrechtenexperts gezien als de eerste stap om de permanente verblijfsstatus van Barghouti in te trekken.

De Israëlische minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri heeft hiermee op de anti-BDS conferentie eind maart in Jeruzalem al gedreigd toen hij zei dat hij “geneigd was gehoor te geven” aan een verzoek van een extreemrechts parlementslid om Barghouti’s permanente verblijfsvergunning in te trekken.

Het reisverbod volgt op nauwelijks verhulde aansporingen tot fysiek geweld tegen Barghouti en BDS activisten door de Israëlische minister van Inlichtingen Yisrael Katz en de minister van Strategische Zaken Gilad Erdan. Katz riep Israel op om over te gaan tot “gerichte civiele uitschakeling” van BDS leiders, terwijl Erdan BDS activisten en hun leiders omschreef als bedreigingen en opriep dat zij “de prijs moeten betalen” voor hun activiteiten, waar hij ter verduidelijking aan toevoegde dat hij niet “fysiek geweld” bedoelt.

Amnesty International die “campagnes om Israel verantwoordelijk te stellen voor schendingen van humanitair recht en andere internationale wetten”  verdedigt, heeft naar aanleiding van deze bedreigingen “inclusief fysiek geweld en onthouden van grondrechten” haar bezorgdheid geuit over “de veiligheid en vrijheid van de Palestijnse voorvechter van humanitair recht Omar Barghouti”.

Als een van de belangrijkste vrijwilligers van de BDS Beweging reist Barghouti regelmatig naar het buitenland om aandacht te vragen voor Israels schendingen van humanitair recht voor Palestijnen en te pleiten voor BDS als een effectieve strategie om een einde te maken aan Israels praktijken van bezetting en apartheid. De Palestijnse BDS Beweging is geworteld in een lange traditie van Palestijns volksverzet maar is ook geïnspireerd door zowel de wereldwijde boycotbeweging die heeft bijgedragen aan de beëindiging van het apartheidsregime in Zuid Afrika als door de Burgerrechten Beweging in de V.S.

De Palestijnse Raad van Mensenrechten Organisaties  heeft onlangs verklaard dat “ieder individu het recht heeft om deel te nemen aan en op te roepen tot acties voor boycot, desinvestering en sancties”, in een oproep aan landen en bedrijven om “hun wettelijke verantwoordelijkheden na te komen”.

Mahmoud Nawajaa, algemeen coördinator van het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC), de grootste samenwerkingsorganisatie van Palestijnse maatschappelijke instellingen en leider van de internationale BDS Beweging verklaarde:

 “Nu Israel er niet in is geslaagd om de groei van BDS op een reguliere wijze te stoppen, heeft het een wanhopige en gevaarlijke wereldwijde oorlog van repressie tegen de beweging gelanceerd. Israel heeft de slag om de sympathie van de gewone burger verloren en oefent nu samen met haar goed geoliede lobbygroepen druk uit op westerse regeringen om een antidemocratisch beleid te voeren dat een ernstige bedreiging vormt voor burgerlijke vrijheden”.

“Door onze collega Omar Barghouti het reizen te verbieden en te dreigen met fysiek geweld laat Israel zien hoe ver het zal gaan om een halt toe te roepen aan de groei van de vreedzame BDS Beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor de Palestijnen”.

De internationale BDS beweging heeft als doel druk uit te oefenen op Israel, net zoals er druk werd uitgeoefend op de Zuid-Afrikaanse apartheid, om het internationaal recht na te leven. BDS heeft de steun gekregen van vakbonden, kerken en politieke partijen over de hele wereld en heeft grote bedrijven zoals Veolia en Orange doen besluiten om hun betrokkenheid bij de Israelische schendingen van mensenrechten te beëindigen. Grote artiesten zoals bijvoorbeeld Lauryn Hill en Roger Waters hebben geweigerd om in Tel Aviv op te treden, een aantal academische beroepsverenigingen in de V.S. en duizenden academici in Europa, Zuid-Afrika, Noord Amerika en Latijns Amerika steunen een alomvattende boycot van Israelische universiteiten. In een recent VN-rapport staat dat een daling van 46% in directe buitenlandse investeringen  in Israel in 2014 deels een gevolg is van de impact van BDS.

Op verzoek van Israel hebben de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada en de wetgevende macht in een aantal staten in de V.S. anti-BDS wetgeving ingevoerd en andere antidemocratische maatregelen genomen om BDS activisme te bestrijden. Zo is er eerder dit jaar in Frankrijk een activist gearresteerd alleen voor het dragen van een BDS T-shirt.

Israelische media maar ook Associated Press  hebben herhaaldelijk bericht dat Israel ook haar veiligheidsdiensten inzet om wereldwijd BDS activisten te bespioneren. Onderdeel van deze spionageactiviteiten is waarschijnlijk ook – in strijd met nationale wetgeving – het monitoren van communicatie tussen burgers onderling, .

Journalist en jurist Glenn Greenwald die in 2013 de onthullingen van Edward Snowden over de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA publiceerde, beschreef  dit goed georkestreerde pakket draconische maatregelen tegen de BDS beweging als de “grootste bedreiging voor het vrije woord in het Westen”.

Mahmoud Nawajaa voegde hier aan toe:

“De westerse regeringen die BDS activiteiten in hun land aan banden leggen, geven Israel groen licht om ongestraft door te gaan met de schendingen van internationaal recht. Wij roepen regeringen, parlementen en mensenrechtenorganisaties op om het voorbeeld van Amnesty International te volgen en zijn rechten als een bedreigde verdediger van mensenrechten te waarborgen.”

 

Bovenstaand artikel is op 10 mei 2016 gepubliceerd op de website van het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC) 

BDS Nederland op Twitter