5 July 2014

Israël moet verantwoordelijk gehouden worden voor het collectief straffen van Palestijnen

Verklaring Palestinian BDS National Committee (BNC) uitgegeven op 3 juli 2014

Palestijnse organisaties veroordelen de Israëlische acties uitgevoerd als collectieve strafmaatregelen- op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.

BDS-activisten doen een oproep aan regeringen en maatschappelijke organisaties wereldwijd om Israël ter verantwoording te roepen voor de collectieve strafmaatregelen tegen de Palestijnse bevolking op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook na de vermissing en dood van 3 Israëlische kolonisten.

Zaid Shuaibi, een woordvoerder van de Palestijnse BNC, de coalitie van maatschappelijke organisaties die de BDS beweging leidt en ondersteunt:

Israël’s optreden is bedoeld om de Palestijnse bevolking te terroriseren en is een collectieve strafmaatregel. Militair geweld, collectieve straffen en het opzettelijk aanvallen van burgers zijn een permanent onderdeel van Israëls tientallen jaren oude systeem van bezetting, kolonisatie en apartheid.

Israël kan ongestraft zijn gang gaan door de militaire, economische en politieke steun dat het krijgt van regeringen wereldwijd. Wij roepen regeringen overal ter wereld op om een onmiddellijk twee-richtingen wapenembargo in te stellen en om bilaterale overeenkomsten op te schorten totdat Israël zich 100% houdt aan het internationaal recht.

Nu belangrijke instanties zoals de Bill gates Foundation, de Presbyteriaanse Kerk USA en de US-United Methodist Church een besluit hebben genomen tot desinvesteren in bedrijven die winst halen uit Israël’s bezetting, zoals G4S en Hewlett Packard, roepen wij op om de BDS druk op te voeren.

 

Shuabi deed ook een oproep aan (BDS) activisten om zich aan te sluiten bij de actie Maand Tegen de Apartheidsmuur, die de 10e verjaardag markeert van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat Israël’s Apartheidsmmur illegaal is.

Sinds 12 juni zijn honderden militaire aanvallen uitgevoerd op de Westelijke Jordaanoever, waarbij meer dan 1000 huizen, vluchtelingenkampen en kantoren van maatschappelijke organisaties zijn binnengevallen.

Tenminste 10 Palestijnen zijn gedood en velen meer zijn gewond geraakt. Meer dan 500 Palestijnen zijn opgepakt en eerste berichten duiden erop dat veel van deze arrestanten vastgehouden worden in administratieve hechtenis, een vorm van hechtenis zonder aanklacht tegen de persoon of een rechtszaak gebaseerd op geheime bewijsvoering. Het aantal kinderen in Israëlische gevangenissen is gestegen tot 250. Israël heeft ook zware beperkingen van bewegingsvrijheid ingesteld.

Woensdag 2 juli hebben Israëlische kolonisten een 16-jarige jongen uit Palestijns Oost Jeruzalem ontvoerd en vermoord en vielen Israëlische soldaten Palestijnen in Jeruzalem aan.

Palestijnse organisaties hebben gedocumenteerd dat de acties die de laatste weken door Israël zijn uitgevoerd, collectieve strafmaatregelen zijn , verboden door zowel de 4e Geneefse Conventie als geldende internationale mensenrechten.

De Israëlische bezettingsmacht zijn ook de campus van zowel Birzeit University (bij Ramallah)) als van de Arab American University in Jenin binnengevallen en hebben daarbij studenten en stafleden gearresteerd en meegenomen en daardoor het recht van Palestijnen op onderwijs geschonden.

Samia Botmeh, professor aan de Birzeit University en bestuurslid van de Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI):

Israël’s recente gewelddadige acties tegen Palestijnse universiteiten zijn een onderdeel van een lange geschiedenis van onderdrukking gericht tegen Palestijns onderwijs. Zowel sluiting van universiteiten, soms jarenlang, moord en arrestaties van studenten en docenten, verwoesting van eigendommen van universiteiten en laboratoria, als het verbieden van boekenlijsten vormen een onderdeel van Israël’s systematische acties gericht tegen Palestijns onderwijs.

Ik wil hierbij benadrukken dat in de tientallen jaren van onderdrukking, geen enkele Israëlische universiteit of academische beroepsvereniging ooit heeft geprotesteerd tegen de aanvallen op Palestijnse universiteiten. Het is belangrijk dat iedere vorm van BDS wordt versterkt, inclusief de academische en culturele boycot, totdat Israël een einde maakt aan de schending van de rechten van de Palestijnse bevolking.

Israël heeft in de afgelopen dagen minstens 100 luchtaanvallen en beschietingen uitgevoerd op de Gazastrook, waaronder zware bombardementen op tientallen locaties in de vroege uren van dinsdag 1 juli, waardoor de situatie van de Palestijnen in de Gazastrook, die al meer dan 7 jaar te lijden hebben van een wrede militaire belegering, nog verder is verslechterd.

Haidar Eid, verbonden aan de Al-Aqsa University in Gaza en bestuurslid van PACBI:

Wij, de inwoners van Gaza, kunnen niet bevatten dat officiële organen van de internationale gemeenschap de schokkende oorlogsmisdaden die begaan worden tegen de Gazaanse bevolking, kunnen tolereren, ondanks duizenden rapporten uitgebracht door toonaangevende mensenrechtenorganisaties.

Is het te vergezocht om te verwachten dat gewetensvolle mensen onze oproep ter harte nemen om dit onbuigzame, racistische en gemilitariseerde Israëlische regime en de instituties die dit regime laten voortbestaan te boycotten, zoals het apartheidsregime in Zuid Afrika werd geboycot totdat het ineenstortte?

 Ayah Abubasheer, een jongere en BDS-activist in Gaza voegde hieraan toe:

In de laatste paar weken heeft Israël een aantal gewelddadige en hevige luchtaanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. De bevolking in de Gazastrook blijven de prijs betalen en de gevolgen dragen van Israël’s praktijken.

“Omdat collectief straffen een oorlogsmisdaad is volgens de Geneefse Conventies, doen wij een dringend beroep op de internationale gemeenschap om druk uit te oefenen op Israël om een einde te maken aan alle militaire aanvallen op de Gazaanse bevolking, de grensovergang bij Rafah permanent open te stellen en gevolg te geven aan onze oproep voor boycots, desinvesteren en sancties.

BDS Nederland op Twitter