21 October 2020

Israël steelt gas en olie en wil nu op het Europees elektriciteitsnet

Al jaren is bekend hoe Israël water en gas wegpompt en deels tegen hoge prijzen aan de Palestijnen verkoopt. Water en gas dat onder de grond en voor de kust van Palestijns gebied vandaan komt. Wordt nu het Europese elektriciteitsnet voor Israël opengesteld? Een rapport van de The Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) komt met een verontrustende analyse.

Erg handig voor Israël

De zogenaamde EuroAsia Interconnector is een belangrijk project om de Europese infrastructuur te verbeteren. Eerst wordt een 1.200 km lange onderzeese kabel aangelegd die de elektriciteitsnetwerken van Griekenland, Cyprus en Israël tot één netwerk maakt. Het moet een tweeweg kabel worden, wat erop neerkomt dat Israël zowel stroom kan leveren (exporteren) als kan innemen (importeren). Een belangrijk punt is dat Griekenland en Cyprus (allebei EU-lid) deel uitmaken van het aaneengesloten Europese netwerk. Israël krijgt dus langs deze weg het grote voordeel van de Europese pool voor elektriciteit toegespeeld: elektriciteitstekorten op bepaalde momenten kunnen worden opgevangen (import), terwijl overschotten op andere momenten kunnen worden geëxporteerd. De Israel Electric Corporation is een belangrijke partner. Het project moet in 2023 klaar zijn. De EuroAsia Interconnector Ltd is door de Europese Commissie naar voren geschoven om het project te leiden.

Om te beginnen kunnen er al vraagtekens worden gezet bij het geruisloos toespelen van economische voordelen aan Israël. Maar het wordt nog schrijnender als wij denken aan de elektriciteitsvoorziening voor de Gazastrook. Is daar één seconde aan gedacht? Een ander punt, nu de EU zo braaf verklaart zich zorgen te maken over de annexatie van bezet gebied: gaat dit project het Europese net aansluiten op de Westelijke Jordaanoever waar wij zo langzamerhand kunnen spreken van een etnische zuivering?

Het rapport

Andrea Longo en Ingrid Jaradat (die in bezet gebied woont) hebben voor de PHROC (waarbij elf bekende mensenrechtenorganisaties zijn aangesloten) het rapport Legal Briefing on the EuroAsia Interconnector geschreven. De kaart die zij tonen en waarop Israel Electric Corporation de spreiding van zijn activiteiten laat zien maakt geen onderscheid tussen Israël en bezet gebied. Waarom ook? IEC werkt in ‘groot-Israël’, inclusief alle bezette gebieden. Het is een uitstekend rapport met duidelijk geformuleerde conclusies. Een belangrijke conclusie die er niet om liegt is deze:

Specifically, the analysis in this briefing demonstrates that, by promoting the EuroAsia Interconnector, the EU and European States, foremost but not only Greece and Cyprus, are responsible and accountable for violation of their obligation under international law not to recognize Israel’s illegal settlements as lawful and not to aid or assist in maintaining them. In addition, the EU is found to be in breach of its own 2013 Guidelines that prohibit EU financing of activities of Israeli entities in the Occupied Palestinian Territory.’

Met andere woorden:

De EU en de lidstaten handelen in strijd met het internationaal recht door de nederzettingen te helpen ondersteunen. Zij handelen bovendien in strijd met hun eigen richtlijnen uit 2013

De redactie

Kaart: Het ruwe traject van de leiding

BDS Nederland op Twitter