16 February 2016

Israël wil optie aanval op Iran open houden

Israël heeft zich zoals bekend jarenlang verzet tegen een overeenkomst tussen Iran en de internationale statengemeenschap over de bouw van een atoomwapen. Vorig jaar kwam die overeenkomst toch tot stand.

Toch hoopt Israël nog steeds dat het de normalisering van de betrekkingen met Iran kan saboteren. Een bericht in de internationale pers dat weinig aandacht trok, illustreert dat.

Het Russische ministerie van Defensie maakte gisteren bekend dat het luchtafweerraketten gaat leveren aan Iran. Het gaat om het S-300 systeem. Die raketten zijn zeer effectief in het beschermen van Iran tegen aanvallen van buiten. Hun bereik is overigens beperkt, zodat zij bijvoorbeeld niet bedreigend zijn voor Israël. De media melden nu dat Israël fel tegen deze levering is. De argumenten die daarvoor worden gebruikt zijn opvallend, al worden ze in de mainstream media niet toegelicht. Het argument van Israël is dat het zich het recht voorbehoud om Iran aan te vallen. Als Iran echter beschikt over een effectief verdedigingswapen (S-300) dan wordt de optie van een Israëlische luchtaanval op dat land minder waard ofwel die mogelijkheid vervalt zelfs. Wie zich realiseert dat nucleair bewapende, Israëlische onderzeeërs geregeld in de Perzische Golf patrouilleren, kan bedenken dat die Israëlische optie zeer geschikt is om ontspanning in het Midden-Oosten, ook voor Europa van enorm belang, te voorkomen.

DocP zal zich dit jaar uitdrukkelijk gaan richten op de Israëlische wapenindustrie en wapenhandel. Wij werken daarbij samen met ‘Stop Wapenhandel’. Nb: Die onderzeeërs werden geleverd door Duitsland.

BDS Nederland op Twitter