29 June 2020

Israëlische annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever

Vanaf 1 juli a.s. dreigt Israël onder leiding van de regering Netanyahu – Gantz grote delen van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever te annexeren. Dat is illegaal, onrechtvaardig en volstrekt onacceptabel. Die regering heeft de steun van de Amerikaanse president Trump.  Zo’n annexatie is een grove schending van het internationaal recht. Opgemerkt moet worden dat Rusland voor eenzelfde vergrijp in de Krim eerder door de EU gestraft is.

Het nieuwe Israëlische regeerakkoord, dat eind april 2020 werd afgesloten, stelt dat de Israëlische regering vanaf 1 juli 2020 kan overgaan tot de formele annexatie van bezet Palestijns gebied. Een dergelijke annexatie zou een flagrante schending van het internationaal recht zijn. Met geweld land verwerven is verboden volgens het internationaal recht. Iets dat het Internationaal Gerechtshof ook heeft bevestigd. Dit is onder meer vastgelegd in artikel 2 (lid 4) van het VN-Handvest.

De mogelijke annexatie van de Westelijke Jordaanoever is tevens een ernstige inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen. Een leven in waardigheid wordt voor hen zo onmogelijk gemaakt. Andere landen hebben de verplichting om geen hulp of assistentie te verlenen aan dergelijke illegale praktijken. Tegen Rusland zijn ook maatregelen genomen na de annexatie van de Krim. De EU moet aan Israël duidelijk maken dat daar nu ook sprake van zal zijn.

Zo vergaderden de Europese ministers van Buitenlandse Zaken 15 mei jl. al over de dreigende Israëlische annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever. Verschillende EU-lidstaten, waaronder Frankrijk en ook de Europese Hoge Vertegenwoordiger Joseph Borrell, spraken al uit dat annexatie gevolgen zal hebben.

Recent ondertekenden 1.000 volksvertegenwoordigers, waaronder Sadet Karabulut (SP), een brief waarin de Europese leiders werden opgeroepen actie te ondernemen om annexatie te voorkomen. Ook de Europese Unie en Nederland hebben kritiek geuit. Het standpunt van de EU en van Nederland is dat annexatie illegaal is en dat Israël er niet toe moet overgaan. Maar dergelijke waarschuwingen, hoe stevig ook, lijken weinig waard als daar geen consequenties aan worden verbonden.

De maatregelen en sancties wegens de annexaties kunnen zijn:

  • Import van goederen en/of diensten naar de EU afkomstig uit Israël verbieden.
  • Investeringen door Europese ondernemingen in Israël verbieden.
  • Export naar Israël van producten, diensten of technologieën gerelateerd aan transport, telecom of energiesectoren; of de exploitatie van olie, gas en minerale bronnen verbieden.
  • EU-toeristen reisverkeer, van en naar Israël verbieden.

Zo valt er ook te denken aan :

opschorting en of bevriezing van het EU-Israël Associatieakkoord, verdere  handelsbeperkingen, uitsluiting van deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s, zoals Horizon Europe.

Veder kunnen er maatregelen worden genomen inzake het bevriezen van investeringen, deelnemingen en dergelijke.

  • Israëlische regerings- en legerfunctionarissen, van wie bekend is dat zij bijdragen aan de illegale bezettings- en kolonisatiepolitiek in de Palestijnse gebieden, en betrokken zijn bij het schenden van mensenrechten van de Palestijnse bevolking plaatsen op een sanctielijst.
  • Het bevriezen van de investeringen in Israël van bedrijven en /of instellingen die deelnemingen (bijv. joint ventures) en/of tegoeden hebben in Israël.

De voorgaande opsommingen zijn ontleend aan de EU-maatregelen tegen de Russische illegale annexatie van de Krim.

De EU heeft een taak om vrede en recht te beschermen. Annexatie is een te ernstige schending van het internationaal recht om alleen met woorden te worden veroordeeld. Als belangrijkste handelspartner van Israël en als hoeder van vrede en recht heeft de EU de mogelijkheid en de plicht om invloed uit te oefenen en de annexatie tegen te houden.

BDS Nederland roept de Nederlandse regering, de minister van Buitenlandse zaken Blok en de Europese ministers van Buitenlandse Zaken op om concrete maatregelen te treffen zoals bovengenoemde en de Israëlische regering duidelijk te maken dat annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever (hoe groot of klein die ook mogen zijn, en ongeacht of het geleidelijk dan wel in een keer gebeurt) niet zonder serieuze consequenties zal blijven.

Wegkijken kan en mag niet meer, rechtvaardigheid voor de Palestijnen, nu.

BDS Nederland op Twitter