4 August 2016

Israelische autoriteiten schorten reisverbod BDS-medeoprichter tijdelijk op

 

Het feitelijk reisverbod dat de Israelische regering heeft opgelegd aan de medeoprichter van de BDS-beweging Omar Barghouti, is tijdelijk  voor twee maanden opgeschort tijdens een rechtszitting van het gerechtshof in het district Haifa op 19 juli 2016.

Barghouti heeft sinds april 2016 een feitelijk reisverbod, ogenschijnlijk gebaseerd op de claim door de staat dat het “centrum van zijn leven niet in Israel is”. Israelische ministers en officiële woordvoerders  hebben echter expliciet Barghouti’s mensenrechtenactivisme genoemd als het echte motief achter het anti-democratisch reisverbod.

Aangezien het Israelische Ministerie van Binnenlandse Zaken er niet in is geslaagd de noodzakelijke juridische stappen te ondernemen die vereist zijn alvorens besloten kan worden Barghouti’s reisdocument niet te vernieuwen, stelde Barghouti’s advocaat, Gila Barzili, aan het hof voor dat het Ministerie het reisdocument in ieder geval tijdelijk zou moeten vernieuwen totdat voldaan is aan die vereisten. De openbare aanklager accepteerde dat voorstel.

Het onderzoeken van al het bewijs dat ter verdediging van Barghouti werd aangevoerd — wat bewijst dat het “centrum van zijn leven” in het huidige Israel is — en hem een hoorzitting te geven, wordt beschouwd als fundamentele rechten die vervuld moeten worden voordat de staat besluit tot maatregelen die zijn mensenrechten schenden.

   Ralph Nader    en   Omar Barghouti

Zeer recent werd bekend gemaakt  dat Omar Barghouti de winnaar was — samen met Ralph Nader — van de Gandhi Peace Award voor 2016, die overhandigd wordt door de in de VS gevestigde organisatie Promoting Enduring Peace. De Gandhi Peace Award is sinds 1960 uitgereikt aan mensen die “uitzonderlijke bijdragen aan de wereldvrede, een duurzame ecologie en sociale rechtvaardigheid” hebben geleverd.

Namens het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC), de grootste coalitie in de Palestijnse maatschappij die de wereldwijde BDS–beweging leidt, reageerde Mahmoud Nawajaa op de resultaten van het gerechtshof in Haifa met de woorden:als volgt:

“Deze tijdelijke opheffing van het Israelische reisverbod voor Omar Barghouti is een duidelijke afspiegeling van de impact van de wereldwijde veroordeling van het verbod [om uit te reizen] en van Israel’s totale oorlog tegen de BDS-beweging op het gebied van justitie, inlichtingendiensten en propaganda.”

“Door het weer oproepen van de ergste dagen van het McCarthyisme, vervreemdt Israel zich, net als het apartheidsregime in Zuid Afrika deed, van de liberale mainstream en versterkt daarmee de aantrekkelijkheid van de BDS-beweging tot ongekende hoogte.”

“Israel’s oorlog tegen BDS lijkt een averechts effect te hebben. Het heeft geleid tot de lang-gezochte erkenning door Europese regeringen en toonaangevende internationale mensenrechtenorganisaties van het recht om op te roepen tot en campagne te voeren voor Palestijnse rechten via het boycotten van Israel.”

Nawajaa concludeert:

“Maar we moeten niet op onze lauweren rusten. Dit is slechts een procedureel uitstel van het nog steeds voortgaande proces van bestraffing door Israel van Omar [Barghouti] omdat hij opkomt voor Palestijnse mensenrechten. Wij roepen mensen wereldwijd op tot het intensiveren van hun pogingen om de repressieve oorlog die Israel voert tegen de BDS-beweging te stoppen, want alleen effectieve en aanhoudende druk kan een substantiële impact hebben. Wij roepen onze mede-activisten voor BDS op om door te gaan met hun inspirerend werk om de beweging voor Palestijnse vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid te laten groeien.”

 

Bron: Palestine News Network 

BDS Nederland op Twitter