6 January 2018

Israels export steeds afhankelijker van EU. Controle faalt

 

Zonder de export naar Europa stort de Israelische economie in elkaar. Deze achilleshiel blijft verborgen zolang de EU zelfs faalt in het buiten de deur houden van producten van de nederzettingen economie.

Israels economie leunt zwaarder op Europa

De export vanuit Israel groeide Israel groeide in 2017 met vijf procent. De export naar de Europese Unie groeide met twintig procent, de verkoop van goederen en diensten naar de Verenigde Staten bleef gelijk ten opzichte van 2016 en die naar Azië daalde met 15 %. Van de hele Israelische export ging 35 % naar de EU, 25 % naar de VS en 18 % naar Azië. Kortom, zowel gemeten naar de omvang als naar de ontwikkeling ten opzichte van het vorige jaar is de tendens dat de economie van Israel sterker geïntegreerd raakt met die van Europa.

Machteloosheid Europa een fabeltje

Dit betekent dat de EU in principe een aanzienlijke druk zou kunnen uitoefenen op de Israelische politiek. Israelische politici wekken graag de indruk dat de VS ertoe doen als het gaat om bezetting, nederzettingen, Jeruzalem, etcetera en dat de EU niet anders kan dan volgen. De realiteit is dat de EU een enorme economische macht heeft maar die naar Israel toe niet gebruikt. Sterker nog, Israel krijgt een voorkeursbehandeling op basis van het zogenaamde Associatie Akkoord. Maar de situatie is in feite erger.

Geen controle op herkomst van goederen

De EU beschouwt de nederzettingen als illegaal en staat op het standpunt dat de Westelijke Jordaanoever en de Golan Hoogvlakte niet tot Israel behoren maar bezet gebied zijn. Tot zover een open deur want het is internationaal recht, maar de consequentie is dat het helemaal absurd zou zijn als de kolonisten in de nederzettingen zouden profiteren van dat op zich al foute Associatie Akkoord. En dat is precies wat er gebeurt omdat de controle faalt. De EU is wel degelijk in staat om sancties en controle regiems op te leggen aan landen overal ter wereld, maar laat zich bij het vaststellen van de herkomst “Israel” dan wel “bezet gebied” al jaren bewust bij de neus nemen. Dit is onaanvaardbaar.

Albert Hein trekt zich er dus niets van aan …

Albert Hein is een van de supermarktketens die geen boodschap hebben aan het internationaal recht. De foto boven dit bericht is vanmorgen 6 januari gemaakt in het filiaal op het Gelderlandplein te Amsterdam. In het schap liggen (weer) wijnen uit Efrat/Judea, dat wil zeggen bezet gebied, die als “product of Israel” geëtiketteerd zijn. Misschien ook een puntje voor de Consumentenbond (eerlijke consumentenvoorlichting in plaats van misleiding).

de redactie

BDS Nederland op Twitter