22 July 2017

Israels maatregelen tegen BDS moeten geheim blijven

Een wetsvoorstel om Israels inzet tegen de BDS beweging en tegen pogingen om ‘Israel te delegimitiseren’ uit de wet Vrijheid van Informatie te halen, is in eerste lezing door de Knesset aangenomen. Deze wet Vrijheid van Informatie geeft Israelische burgers de mogelijkheid om informatie bij een overheidsorgaan op te vragen. Volgens een persverklaring stemden 25 parlementsleden voor en 12 tegen het wetsvoorstel, met 1 onthouding.

Minister van Strategische Zaken, Gilad Erdan van de rechtse Likoed partij en belast met het bestrijden van de boycotbeweging, zei dat de “boycotorganisaties geografisch zijn verspreid en actief op verschillende gebieden. De organisaties hebben een netwerk van activiteiten opgebouwd en handelen in samenspraak met de Palestijnse Autoriteit”. Hij voegde daar aan toe dat “het een campagne van leugens is die haat aanwakkert.”

Volgens Erdan is de strijd tegen de boycotbeweging een “slagveld vergelijkbaar met ieder ander slagveld” en hij benadrukte dat de Israelische regering een strategie ontwikkelt om “campagne te voeren tegen dit fenomeen.” Onderdeel van deze strategie is, zoals te lezen valt in de persverklaring, een totale geheimhouding over de inzet van middelen tegen de zogenoemde ‘delegimitisering’. Het wetsvoorstel is bedoeld om het ministerie van Strategische Zaken toe te voegen aan een lijst van overheidsinstellingen die uitgezonderd zijn in voornoemde wet op Vrijheid van Informatie. Erdan verklaarde verder dat

“Een van de voorwaarden voor succes is dat we onze maatregelen geheim houden….Dit omdat het merendeel van de ministeriële acties niet door het ministerie zelf worden uitgevoerd, maar door instanties over de hele wereld die geen ruchtbaarheid willen geven aan hun banden met de [Israelische] staat.”

Naast deze campagne tegen pro-Palestijnse activisten die Israels politiek bekritiseren, en die in het geheim zal worden gevoerd als de wet wordt aan genomen, heeft de Israelische regering ook andere anti-BDS maatregelen aangekondigd, zoals de in maart 2017 aangenomen wet die de toegang tot het land ontzegt aan bezoekers die openlijk BDS hebben gesteund.

Nachaman Shai, Knessetlid voor Zionist Camp, een linkse coalitie in het Israelische politieke landschap, noemde de wet “censuur in een net pak”. Micky Rosenthal, die eveneens voor Zionist Camp in de Knesset zit, verklaarde dat hij “niet geloofde dat het nodig is om de wet Vrijheid van Informatie geweld aan te doen” en suggereerde daarmee dat het wetsontwerp bestaande Israelische wetgeving zal schaden.

De BDS beweging is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen met acties gericht tegen bedrijven die medeplichtig zijn aan Israels illegale bezetting van Oost Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. De Israelische regering daarentegen maakt zich steeds meer zorgen over de groei van de BDS beweging, omdat BDS een steeds breder draagvlak krijgt door de steun van bedrijven, universiteiten en religieuze instellingen over de hele wereld die desinvesteren uit instituties die medeplichtig zijn aan Israels schending van Palestijnse rechten.

In januari 2016 organiseerde de Knesset een conferentie over de mogelijkheden om BDS te bestrijden en reserveerde voor deze bestrijding 100 miljoen shekel (26 miljoen dollar) in de begroting van 2016. Verder heeft de Israelische regering ook wetgeving gemaakt om Israelische mensenrechtenorganisaties aan te pakken. Deze wetgeving heeft volgens mensenrechtenorganisaties tot doel kritiek tegen Israels beleid in Palestijnse gemeenschappen uit te roeien.

Israels minister-president Benjamin Netanyahu heeft vorige maand aangekondigd dat hij van plan is buitenlandse subsidies aan Israelische NGO’ nog verder aan banden te leggen, wat gezien wordt als weer een poging om mensenrechtenorganisaties in Israel de mond te snoeren.

Vertaling van een artikel van Ma´an News Agency 

BDS Nederland op Twitter