Jaarverslag 2015

Inleiding

Het voornemen van docP voor 2015 was energieke voortzetting op de ingeslagen weg, met veel actie en grote zichtbaarheid. Is dat gelukt? Jazeker! De sympathie voor en steun aan de BDS beweging nam toe, meer en meer individuen en bedrijven kozen voor boycot of desinvestering om Israel onder druk te zetten. Ook de inkomsten uit donaties namen toe. Aanvankelijk deed Israel alsof de boycotbeweging slechts speldenprikjes veroorzaakten maar al gauw ging het over tot een frontale aanval op mensenrechtenactivisten wereldwijd. In landen als de VS, Canada, Frankrijk en Duitsland wist het de regeringen ertoe te brengen het recht op vrije meningsuiting aan te vallen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Deze acties voor inperking van vrijheden mogen wij in Nederland nooit accepteren en wij roepen een ieder die het vrije woord koestert op, zich hier tegen te verzetten.

DocP bestuur en actieteam hebben ook in 2015 kunnen rekenen op actieve steun van vele vrijwilligers en sympathisanten. Hun inzet is onontbeerlijk bij de veelheid aan internationale campagnes, lokale en incidentele acties. DocP is deze vrijwilligers zeer erkentelijk.

Boycot acties en campagnes

DocP gaat bij te voeren acties niet over één nacht ijs. Gedegen onderzoek ligt aan de basis van docP activiteiten die vaak gevormd worden door langer lopende en internationale campagnes tegen bedrijven die de Israelische bezetting steunen. Maar bij acties die de actualiteit oproept, is snel en flexibel handelen vereist en kan docP rekenen op een ervaringsdeskundige achterban.

Eén van de structurele campagnes die binnen de consumentenboycot valt, is de supermarktinspectie. Met een in 2015 speciaal opgericht team werden met regelmaat supermarktinspecties naar levensmiddelen met herkomst Israel uitgevoerd. Koploper wat bezettingsfruit en andere levensmiddelen betreft, blijft Albert Heijn.

Een jaarlijks terugkerende campagne wordt gevoerd tegen de “Israelische” Medjoul dadel. En ook in 2015 waren vele vrijwilligers in de weken voor Ramadan op pad om te flyeren. Zolang er nog “Israelische” Medjouldadels de Nederlandse grens over komen, zet docP de campagne voort.

Een ander belangrijk onderdeel van de consumentenboycot was de actie tegen het farmaceutische concern Teva die werd ingezet met een brief aan apothekers. De brief was via onze website te downloaden en patiënten konden zich middels deze brief bij hun apotheker laten registreren als “niet-Teva” gebruiker.

Voor wat betreft cosmeticaconcern Ahava en Siebel juweliers was docP voornamelijk leverancier van informatie en materiaal voor lokale activisten. Ook op deze terreinen blijft docP alert zodat het kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

DocP monitort reisaanbieders die Israelreizen organiseren. Doel is misleidende informatie over het reisdoel Israel tegen te gaan. Aan de promotie van alternatieve (Palestijnse) reisorganisaties en dienstverleners wordt gewerkt met deskundige partners op het gebied van reizen.

Gerenommeerde kunstenaars en cultuurinstellingen ontvangen financiële steun van het Israelische Ministerie van Buitenlandse Zaken om via de “Brand Israel Campaign” het imago van Israel op te vijzelen en de publieke aandacht van Israels oorlogsmisdaden en onderdrukking af te leiden.

DocP kwam in actie bij het optreden van het Israelische Batsheva Dance in januari 2015 en het Israelische legerorkest Tzahal in oktober 2015.

Bijna het gehele jaar 2015 heeft een collectief van activisten onder de naam Amsterdam voor Palestina, waar ook docP zich bij aansloot, zich beziggehouden met de beoogde stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. Onder grote maatschappelijke druk zwakte de gemeente Amsterdam de voorgenomen stedenband af naar een samenwerkingsverband, en wel onder kritische kanttekeningen. Ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Op academisch vlak groeide onder studenten de steun voor BDS maar stuitten zij op verzet van Universiteitsraden van Bestuur vanwege de banden met Israelische universiteiten. Studenten die in actie willen komen, worden terzijde gestaan door docP.

Desinvestering

Onder de doelgroep voor desinvesteringen vallen o.a. banken, pensioenfondsen en bedrijven met belangen in door Israel bezet Palestijns gebied. Maar ook Israelische bedrijven die betrokken zijn bij de bezetting en in Nederland actief willen worden en bedrijven uit de beveiligingssector zoals wapenfabrikanten en technologiebedrijven zijn het doelwit van docP en samenwerkende groeperingen.

In toekenning van Openbaar Vervoersconcessies vielen het Franse Veolia (met busdiensten in Jeruzalem en tussen nederzettingen) en EBS (Israelische dochteronderneming van Véolia) steevast buiten de boot. Alhoewel door persvoorlichters wordt benadrukt dat BDS acties van geen enkele invloed zijn geweest, denken wij er het onze van. Veolia weg uit Israel!

Bij het Wereldkampioenschap Voetbal voor Dak- en Thuislozen in Amsterdam dat gehouden werd van 12 tot en met 19 september 2015 was docP actief. Door het inhuren van beveiliger G4S (een bedrijf dat wereldwijd geboycot wordt) was de organisatie van dit evenement zeer onsportief bezig, zelfs na een dringend verzoek van docP om G4S als beveiliger te dumpen. Vrijwilligers voerden daarop flyeracties uit en hadden gesprekken met publiek en beveiligers. G4S was tijdens het kampioenschap overigens in geen velden of wegen te bekennen. Zij hadden voor de klus andere beveiligingsbedrijven ingeschakeld.

Veel aandacht besteedde docP in 2015 aan de militaire- en veiligheidssector in samenwerking met andere groeperingen. Stop Wapenhandel verzorgde een presentatie tijdens een docP ledenbijeenkomst in september 2015. Binnen docP kwam het tot de oprichting van een Elbit werkgroep. DocP werkt ook samen met de ECCP in deze onderwerpen.

Sancties

Een overheidspressiemiddel bij uitstek zijn sancties en dus is docP op het gebied van Nederlandse en Europese politiek in 2015 actief geweest en zal zij dit blijven, totdat de politiek wakker wordt en in actie komt. DocP beschouwt het NPK daarbij als een samenwerkingspartner.

Organisaties uit twintig landen waaronder docP en het NPK in Nederland zijn lid van het Europese solidariteitsnetwerk de ECCP. DocP nam in 2015 deel aan verschillende Europese acties, bijvoorbeeld: tegen de nederzettingen en nederzettingenproducten, tegen verkapte militaire samenwerking met Israel zoals via het EU onderzoeksprogramma Horizon 2020, en tegen het contracteren van G4S.

Media

Op de docP website worden vrijwel uitsluitend Nederlandstalige artikelen geplaatst, uit eigen bron maar ook actuele artikelen van andere nieuwsbronnen. Hiervoor kan docP gebruik maken van een team met vertalers. Met de nieuwsbrief die gemiddeld 2x per maand verschijnt, bereiken we onze achterban op een directere manier.

Bijeenkomsten

De Palestijnse Dag van het Land werd in Den Haag herdacht door de komst van de orthodoxe aartsbisschop van Jeruzalem Hanna Atallah. De aartsbisschop is mede-initiatiefnemer voor de Kairosverklaring. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht, en werd georganiseerd in goede samenwerking met de Palestijnse Gemeenschap Nederland, Stichting Palestijnse Vrouwen in Nederland, Kairos Palestina Nederland, Vrienden van Sabeel Nederland, het Nederlands Palestina Komitee, en Youth for Palestine . De dag werd mogelijk gemaakt dank zij diverse subsidies.

Avond met Sami Abou Shhada: In het kader van de campagne Nee tegen Samenwerking Amsterdam – Tel Aviv was docP medeorganisator van een bijeenkomst in het ABC Treehouse in Amsterdam. Sami Abou Shhada, in Amsterdam op uitnodiging van het Samenwerkingsverband, is voormalig gemeenteraadslid in Tel Aviv en lid van het Jaffa Popular Committee for the Defence of Land and Housing Rights. Zijn gloedvolle betoog over de geschiedenis van Jaffa tussen 1948 en nu was zelfs voor doorgewinterde activisten een waardevolle eye-opener.

Lezingen en presentaties op verzoek van derden: Bestuursleden worden regelmatig gevraagd voor lezingen en presentaties. Enkele voorbeelden: Presentatie over BDS tijdens de studentenbezetting van het Maagdenhuis; presentatie in Bonn over de Nederlandse BDS beweging; verder presentaties in Rotterdam voor KGT Ravza Rotterdam en twee keer in de Pauluskerk voor de werkgroep Pais, daarnaast tbv Gaza benefiet bij Turks Islamitische Jongerenvereniging van de Gultepe Moskee; en bij een benefiet van NIDA in Rotterdam.

Bestuur en team

Officieel bestond het bestuur in 2015 uit 7 personen maar helaas hebben 2 leden zich vanwege persoonlijke omstandigheden moeten terugtrekken. Het team kende ook een aantal wijzigingen maar heeft, net als het bestuur, het werk gewoon voortgezet.

BDS Nederland op Twitter