24 November 2017

John Kerry: Israël wil geen vrede. Geweldloos verzet geen automatisme

In een nu naar buiten gekomen, niet voor de openbaarheid bedoelde speech in december j.l. levert John Kerry bijna on-Amerikaanse kritiek op Israël: geweldloos verzet duurt niet eeuwig!

Bandopname al bijna jaar oud

De uitspraken van de oud-minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten deed hij tijdens een bijeenkomst in Dubai eind vorig jaar. De Israëlische zender “Kanaal 10” heeft een opname daarvan deze week uitgezonden. Het is niet duidelijk waarom dat nu gebeurt en of Kerry zich bewust was van de aanwezigheid van opnameapparatuur. De uitzending in Israël van de geluidsopname valt samen met de in gang gezette sluiting van de Palestijnse ambassade in Washington en met berichten dat de opstart van het “vredesproces” door de regering Trump is uitgesteld.

Herstart vredesproces begint met chantage

Bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag loopt een procedure wegens schending van de mensenrechten door Israël. Het verder in behandeling nemen door het ICC van deze door de Palestijnen voorgelegde klacht is gevaarlijk voor Israël. De Palestijnse Autoriteit heeft het doorzetten van die procedure in eigen hand. De dreiging met sluiting van de Palestijnse “ambassade” in Washington, juist nu de regering Trump achter de schermen onderhandelt over een herstart van het “vredesproces”, is een poging de Palestijnen te dwingen dat drukmiddel uit handen te geven. Publicatie van Kerry’s toespraak kan een middel zijn om de lijn Trump scherp af te zetten tegen de lijn Obama/Kerry. 

Kerry: wij kwamen Israël ver tegemoet

De oud-minister geeft hard commentaar op de weigering van Israël om ook maar één stap te zetten in de richting van de Amerikaanse wens om een vredesakkoord te bereiken met de Palestijnen. En dat terwijl die Amerikaanse visie in de ogen van de Palestijnen – en de BDS beweging – al een halfzachte oplossing is. De regering Obama was in feite uit op een Palestijns staatje met grenscorrecties naar de wens van Israël en met allerlei voorwaarden om “de veiligheid van Israël te garanderen”.

Credits voor geweldloosheid

Kerry raakt in uitspraken een zeer gevoelig punt aan, namelijk het gegeven dat de geweldloosheid van het Palestijnse verzet geen automatisme is. De Palestijnse leiders kiezen al lange tijd voor onderhandelingen aangevuld met geweldloos verzet: “The Palestinians have done an extraordinary job of remaining committed to non-violence“. De Israëlische publieke opinie is zich daar niet van bewust omdat het [in Israël] “geen punt van discussie is”. Een belangrijke oorzaak daarvan is volgens Kerry dat de regering van Israël openlijk heeft verklaard dat zij totaal niets (“not ever“) voor een Palestijnse staat voelt. Hij gaat voor een Amerikaanse toppoliticus ver, door te voorspellen dat de Israëlische politiek binnen tien jaar waarschijnlijk zal leiden tot (en dus de verantwoordelijkheid draagt voor) een gewapend conflict: “If you don’t have leaders who want to make peace, if the equation doesn’t change, I’ll be amazed if within the next ten years if we don’t see some young [Palestinian] leader come along who says we have tried non-violence for the last 30 years and look, it hasn’t gotten us anything”

Jared Kushner, chef-kok van het nieuwe vredesproces

De huidige stilstand in wat het “vredesproces” wordt genoemd, wordt in de media toegeschreven aan de chaos waarin de Amerikaanse buitenlandpolitiek na een jaar Trump nog steeds verkeerd. Dat zal deels waar zijn, maar het belang van het commentaar van Kerry (deze week fel aangevallen door Congresleden) zit hem in de diepe frustratie binnen de Amerikaanse buitenlandpolitieke elite over de arrogantie waarmee Israël zelfs de bescheiden Amerikaanse wensen opzij heeft geschoven. De uitspraken van Kerry geven ook aan dat binnen die elite, vooral bij de Democraten, het besef groeit dat de onvoorwaardelijke steun voor Israël niet in het Amerikaanse belang is. De schoonzoon van Trump Jared Kushner, druk in de weer met het vredesoverleg, staat symbool voor een Amerikaanse politiek waarbij de steun voor Israël van 90 naar 100% gaat.

BDS geweldloos middel

Tegen deze achtergrond is de economische, culturele en academische boycot van Israël een duidelijk geweldloze vorm van verzet tegen de Israëlische politiek en de passieve steun daarvoor van westerse regeringen.

redactie

BDS Nederland op Twitter