24 May 2016

Kairos en Sabeel Nederland gaan samen en laten van zich horen

Sabeel Nederland en Kairos Nederland: samen naar buiten optreden

De stichting Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland zijn twee christelijke organisaties die opkomen voor de rechten van Palestijnen. Zij zijn ingebed in internationale organisaties en hebben goede contacten met de Palestijnse samenleving. Sinds januari 2016 treden zij naar buiten als Kairos-Sabeel Nederland. De organisatie is een van de vele die ook is aangesloten bij docP. Kees Blok, jurist en militair en met ervaring in de bezette gebieden, is voorzitter van de gezamenlijke organisatie. Hieronder twee voorbeelden van zaken waarmee Kairos-Sabeel Nederland naar buiten treedt.

Cremisan: Israël en zijn rechtspraak ten voeten uit

In de Cremisanvallei, dichtbij Jeruzalem woont een christelijke gemeenschap van ongeveer 10.000 mensen, rond het klooster van de Salesianen. Het klooster is een belangrijke wijnproducent en daardoor werkgever en beheert een school, waar honderden kinderen uit de omliggende dorpen onderwijs krijgen. Helaas, het kon niet uitblijven: de apartheidsmuur moet en zal zich dwars door deze oude gemeenschap heen gaan boren. De feiten rond dit schandelijke verhaal zijn uitstekend op een rij gezet op: https://blog.eappi.org/2016/04/26/a-timeline-how-the-separation-barrier-came-to-the-cremisan-valley/.

Duizend jaar oude olijfbomen werden hier vernietigd. Inclusief het wortelstelsel van de bomen, zodat zij niet herplant kunnen worden. De apartheidsmuur rukte inmiddels op. Op 3 maart 2015 deed het Israëlische Hooggerechtshof een uitspraak die de mensen van Cremisan aanvankelijk hoop gaf. Wie daaruit de conclusie trekt dat in Israël een eerlijke rechtspraak bestaat, ook voor de niet-joodse bevolking, moet echter de tijdslijn op het EAPPI-blog lezen. Sinds januari 2016 wordt met grote voortvarendheid gewerkt aan het slopen van olijfgaarden en gebouwen, zelfs van een archeologische site met een olijfpers uit Byzantijnse tijden. Als dit project klaar is, is Oost-Jeruzalem omsingeld en zijn het noorden en zuiden van de Westelijke Jordaanoever van elkaar gescheiden.

Petitie tegen strafbaar stellen van BDS in Europa en TTIP

In Europa is een sterker wordende tendens zichtbaar om het opkomen voor de mensenrechten van Palestijnen door middel van BDS strafbaar te stellen. Ook bestaat de kans dat TTIP strakke maatregelen in die richting zal bevatten. DocP besteedde er al aandacht aan. Kairos-Sabeel Nederland roept de Raad van Kerken in Nederland en de politieke partijen op om hiertegen stelling te nemen en verwijst naar de oproep van de ECCP: http://www.eccpalestine.org/europese-oproep-stop-het-strafbaar-stellen-van-bds-acties-voor-rechtvaardigheid-in-palestina/

Deze Europese oproep wordt ook door docP onderschreven.

DocP kijkt uit naar een goede en blijvende samenwerking met Kairos-Sabeel Nederland.

de redactie

Bij de foto: De muur komt eraan; ook in de Cremisan vallei.

BDS Nederland op Twitter