Karim Khan QC maakt genocide mogelijk. Hij moet ontslagen worden.

De Palestijnen roepen de lidstaten van het ICC, vooral in het Zuiden, op om een poging te doen, het laatste restje geloofwaardigheid van het ICC te redden door Karim Khan QC te vervangen door een aanklager die in staat is om op eerlijke, ethische en professionele wijze universele gerechtigheid na te streven.

Door: Palestijns BDS Nationaal Comité (BNC)

Na het jarenlang falen van het Internationaal Strafhof (ICC) om Israëlische oorlogsmisdadigers te vervolgen en het recente opiniestuk van aanklager Karim Khan QC , waarin hij zijn totale hypocrisie ten gunste van de apartheid Israël en zijn westerse beschermheren verder blootlegt, roepen wij de staten die partij zijn bij het ICC op om erop aan te dringen hem te ontslaan.

Vanuit zijn gevangenis in Brimingham zei ds. Martin Luther King jr.:

“Justice too long delayed is justice denied.”

Het ICC heeft sinds 2014 geen gevolg gegeven aan de vele klachten over oorlogsmisdaden die nauwgezet zijn onderzocht en aan het ICC zijn voorgelegd door Palestijnse mensenrechtenorganisaties en andere partijen.

Door geen arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen Israëlische oorlogsmisdadigers wegens #GazaGenocide en hen zelfs niet af te schrikken met waarschuwingen, is @KarimKhanQC medeplichtig geweest aan het mogelijk maken van Israëls genocide tegen 2,3 miljoen Palestijnen in de bezette en belegerde Gazastrook.

In zijn opiniestuk schrijft Khan: “We zijn getuige van een pandemie van onmenselijkheid.” De Palestijnen en het grootste deel van de mensheid zijn getuige van een pandemie van medeplichtigheid van de hegemonische westerse machten bij het ondersteunen van Israël #GazaGenocide. Khan vergoelijkt en slaagt er niet in genocide te stoppen.

Sinds zijn oprichting heeft het ICC zich voornamelijk gericht op Afrikaanse en andere niet-westerse figuren, waarbij het er volstrekt niet in is geslaagd Amerikaanse en Europese oorlogsmisdadigers ter verantwoording te roepen.

De Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft het ICC opgeroepen arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen Netanyahu en andere Israëlische leiders die verantwoordelijk zijn voor genocide. Ze zei: “Als dit niet gebeurt, zal het groeiende cynisme dat het internationaal recht selectief wordt toegepast voor politieke doeleinden, verergeren.”

De Palestijnen roepen de lidstaten van het ICC, vooral in het Zuiden, op om te proberen de overgebleven geloofwaardigheid van het ICC te redden door Karim Khan QC te vervangen door een aanklager die in staat is om op eerlijke, ethische en professionele wijze universele gerechtigheid na te streven.

Doneren

BDS Nederland op Twitter