7 January 2023

Kees Wagtendonk: Een leven in dienst van gerechtigheid voor Palestijnen

Kees Wagtendonk (foto: Twitter)

Op oudejaar overleed op 89-jarige leeftijd Kees Wagtendonk. In hem verloor de Nederlandse Palestina beweging een belangrijke steunpilaar en moreel anker.

Zijn belangstelling voor het Midden Oosten en de Palestijnse Zaak was in 1958 gegroeid door een reis naar Syrië en Amman, waar hij veel Palestijnse vluchtelingen ontmoette, vluchtelingenkampen bezocht en kennismaakte met de geschiedenis van hun verdrijving slechts zo’n 10 jaar eerder. K

Kees Wagtendonk ging na zijn studie werken als docent godsdienstwetenschap aan de theologische faculteit van de UvA, en was juist gepromoveerd toen hij in 1969 actief werd bij de oprichting van het Nederlands Palestina Komitee, samen met de Palestijn Mahmoud Rabbani (vluchteling uit Haifa) en Piet Nak (tijdens de oorlog nauw betrokken bij de Februaristaking).

De oprichtingsverklaring van het Komitee ging over één ding: het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen. Later schaarde het Komitee zich achter de in 1964 opgerichte PLO, die voor een seculiere staat stond met gelijke rechten voor joden, christenen en moslims.

Kees Wagtendonk was jarenlang bestuurslid van het NPK en bleef dit tot op hoge leeftijd.
Naast bestuurder was Kees Wagtendonk echter vooral een activist. Vanaf 2000, dus ruim voor de start van de BDS beweging, zette hij zich al in voor een boycot van Israëlische producten door tweewekelijkse flyeracties voor de deur van Albert Heijn – vestigingen en natuurwinkels met de leus “ Land, leven en toekomst voor de Palestijnen”. Ook woonde hij jaarlijks de herdenking van de Februaristaking bij.

Dat hij als activist geregeld voor antisemiet werd uitgemaakt moest hij over zich heen laten komen. Op de vraag of hij anti Israël was antwoordde hij dat hij tegen ‘dit’ Israël was, nl. het Israël dat Palestijnen verdreef en hun rechten met voeten bleef treden.

Kees Wagtendonk steunde de oprichting van docP van harte en was vanaf de start een trouw lid.

De Palestina beweging is Kees Wagtendonk veel dank verschuldigd voor zijn actieve rol en zal zich hem herinneren als moreel anker en inspirerend voorbeeld. Wij wensen zijn vrouw Nora en hun kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

BDS Nederland op Twitter