25 July 2016

Knesseth: tweede poging Palestijnen kwijt te raken

De internationale BDS-beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties) stelt naast beeïndiging van de bezetting door Israël en het terugkeerrecht van verdreven Palestijnen, nog een derde eis: gelijkwaardigheid van de Palestijnen in Israël zelf. Deze gediscrimineerde groep wordt nu geconfronteerd met een nieuwe stap in de verkeerde richting.

In eendrachtige samenwerking zijn de regering en het parlement in Israël er in geslaagd om de weg vrij te maken voor een puur joodse Knesseth (het Israëlische parlement). Op dit moment bezetten de vier samenwerkende kleine Palestijnse partijen 13 van de 120 zetels. Voor sommigen in het westen is dat een reden om te spreken van “de Israëlische democratie”. De realiteit is helaas dat deze Palestijnen (ondanks hun Israëlische paspoort) nimmer enige invloed op het regeringsbeleid hebben. De laatste paar jaar neemt bovendien de druk op de Palestijnse Knessethleden toe om afwijkende opvattingen in te slikken. Bijvoorbeeld de weigering om Israël te zien als een joodse staat, en daarmee de hoop op te geven om ooit een volwaardig burger te worden.

Al jarenlang is de opkomst bij verkiezingen in Israël van de Israëlische Palestijnen dalende. Ooit geloofden sommigen dat de Arbeiderspartij iets voor hen kon doen. Dat is allang voorbij. Een paar jaar geleden voerde de joodse meerderheid een drempel in: een minimaal aantal afgevaardigden per partij om in de Knesseth te komen. De vier kleine Palestijnse partijtjes stonden met hun rug tegen de muur, maar vonden er iets op. Zij kwamen met één kieslijst en kwamen daardoor juist sterker terug. De huidige aanval op de Palestijnse parlementsleden is venijniger.

Er komt een wet die een parlementslid kan royeren als driekwart van de Knessethleden van mening is dat die een onacceptabele mening verkondigd. Uitlatingen van politici (onder wie Netanyahu) laten er geen enkel misverstand over bestaan wie zij als eerste slachtoffer op het oog hebben: Haneen Zoabi, die meevoer op de Gazaflotilla. De andere Palestijnse parlementsleden waarschuwen in een open brief (o.a. in Haaretz) dat als Zoabi uit de Knesseth wordt gegooid, de kans groot is dat zij aftreden uit solidariteit. De schijndemocratie kan dan zelfs de schijn niet meer ophouden.

De positie van de Israëlische Palestijnen krijgt in de internationale media relatief weinig aandacht. De werkelijkheid is dat deze twintig procent niet-joden in Israël zwaar gediscrimineerd worden. Als deze negatieve ontwikkeling doorgaat verspeelt Israël waarschijnlijk zijn laatste kans om ooit een normaal land te worden en geen apartheidsstaat. De BDS-beweging richt zich ook op de gelijke rechten voor deze inwoners van Israël.

de redactie

BDS Nederland op Twitter