19 July 2013

Kom in actie! Stop het Prawer Plan

Stuur een brief aan de leden van de tweede kamer!
Je kunt je eigen brief schrijven of onderstaande voorbeeldbrief gebruiken. Emailadressen van alle kamerleden vind je hier
Betreft: Oproep aan Tweede Kamer: bescherm 40.000 Palestijnse Bedoeïenen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doen wij – mede namens de Palestijnse civil society – een beroep op u en uw fractie om binnen de Interparlementaire Unie aan te dringen op schorsing van haar Israëlische leden. Reden hiervoor is de goedkeuring in eerste behandeling door de Israëlische Knesset van het Prawer Plan (ook Prawer-Begin Plan), waarmee een juridische basis wordt geschapen voor de etnische zuivering van de inheemse Bedoeïenenbeveolking.

Indien uitgevoerd zal het Prawer Plan 40.000 Bedoeïenen in de Naqab (Negev) van hun land en rechten beroven. Ondanks het feit dat zij Israëlisch staatsburger zijn moeten zij wijken voor Israëlische nederzettingen. Ook hun aanwezigheid van ca. 7.000 jaar in de Naqab biedt geen bescherming. Zij dienen hun land te verlaten op zuiver racistische gronden.

Wereldwijd heeft het besluit van de Knesset (d.d. 24 juni) tot grote verontwaardiging en protesten geleid, en in talloze landen worden parlementariërs gemaand om in actie te komen. Daarbij behoren ook de parlementariërs die ‘achter Israël staan’: mocht de Knesset het Prawer Plan ten uitvoer brengen, dan zal dat leiden tot complete isolatie van dat land, en zware aanklachten bij de volkenrechtelijke (gerechts)hoven. Israël krijgt letterlijk de hele wereld op z’n dak.

In dit artikel (en de daarin aangebrachte verwijzingen) lichten wij het Prawer Plan en zijn betekenis, alsmede de aan u gerichte oproep van de Palestijnse bevolking, beknopt toe. Op grond van die toelichting doen we een klemmend beroep op u om uw collega’s van de Israëlische Knesset hard aan te spreken op hun voornemen, en om binnen de Interparlementaire Unie aan te dringen op schorsing van daarin zitting hebbende Knesset-leden. Niet voor niets is de Interparlementaire Unie schatplichtig aan de Verenigde Naties, en heeft zij ‘protection and promotion of human rights’ hoog in het vaandel staan.

Het is tijd om te handelen. In ieders belang. En daartoe opgedragen door onder andere onze Grondwet. Wij rekenen op uw steun en inzet.

Met vriendelijke groet,

BDS Nederland op Twitter