11 September 2015

Labelen van producten uit Israëlische kolonies brengt Europa niet in overeenstemming met internationaal recht

Bezet Palestina, 7 september 2015

Het Palestijnse Nationale Comité voor Boycot, Desinvestering en Sancties (BNC), de Palestijnse brede maatschappelijke coalitie die de wereldwijde BDS beweging aanvoert, beschouwt de beslissing van de Europese Unie om producten uit illegale Israëlische nederzettingen te labelen, die onlangs tijdens een EU persconferentie werd aangekondigd, als onvoldoende om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Europese landen onder het internationaal recht .

De persconferentie van de EU vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini vond plaats na de top van ministers van buitenlandse zaken van de 28 EU lidstaten in Luxemburg. De groeiende Europese consensus over het labelen van producten uit de illegale Israëlische nederzettingen weerspiegelt de groeiende druk van de publieke opinie in Europa op beleidsmakers om een einde te maken aan de diepgaande Europese medeplichtigheid bij de Israëlische schendingen van het internationaal recht en de Palestijnse mensenrechten.

Dr. Rafeef Ziadah, lid van het Secretariaat van de BNC stelt:

Als de EU serieus haar eigen beleid wil uitvoeren van niet-erkenning van de Israëlische soevereiniteit in de bezette Palestijnse gebieden van 1967, waarom voert ze dan geen importverbod in voor producten van Israëlische bedrijven die illegaal opereren in de bezette gebieden? Alleen labellen van, in plaats van een verbod op, illegale producten uit de nederzettingen is een teken van hypocrisie par excellence.

Ziadah voegt daaraan toe:

De druk van de BDS beweging op grassroots niveau moet in heel Europa doorgaan om beleidsmakers zover te krijgen dat ze de verplichtingen van de Europese landen onder het internationaal recht volledig nakomen. Op zijn minst moeten ze een wederzijds militair embargo opleggen aan Israël, zoals ook tegen Zuid Afrika tijdens de Apartheid is gedaan, en de aanbeveling van de Europese Raad voor het Buitenlands Beleid uitvoeren om alle financiële transacties met Israëlische banken te stoppen die de Israëlische bezetting financieren, inclusief de muur en de nederzettingen.

Mahmoud Nawajaa, Algemeen Coördinator van de BNC legt uit:

Een jaar na de Israëlische slachting in Gaza in 2014 is het niet belonen en verlengen van betrekkingen met rechtspersonen die profiteren van ernstige Israëlische schendingen van het internationaal recht wel het minste wat de EU zou moeten doen. Als ze dat niet doet is dat een aanfluiting van de toegezegde inzet van de EU voor de mensenrechten. Het versterkt ook de Israëlische straffeloosheid, wat nieuwe slachtingen onder het Palestijnse volk in de praktijk aanmoedigt.

De Europese Campagne Manager van de BNC, Riya Hassan besluit:

De EU is volgens haar eigen handvest en principes verplicht haar collaboratie met Israels ernstige schendingen van het internationaal recht te beëindigen. Behalve een verbod op goederen geproduceerd door Israëlische bedrijven die in de bezette gebieden actief zijn, is daarvoor ook nodig dat het EU-Israëlische Associatieverdrag wordt opgeschort, aangezien Israël voortdurend de tweede clausule van het verdrag, over het respecteren van de mensenrechten, schendt.

Meer dan 300 vakbonden, NGO’s en andere maatschappelijke organisatie uit heel Europa hebben een oproep gedaan aan de EU om de steun aan Israëlische misdaden stop te zetten, inclusief het opschorten van het EU-Israëlische Associatieverdrag. De oproep werd ondersteund door meer dan 60 Europese Parlementsleden.

Na druk vanuit de bevolking en lobby door Palestijnse en Europese organisaties, voerde de EU een beleid in waarbij financiële steun aan of Israëlische deelname aan EU projecten werd verboden als die deelname neerkomt op erkenning van Israëlisch gezag over bezet Palestijns of Syrisch gebied.

Maar de EU blijft financiële steun verlenen aan Israëlische militaire bedrijven  als Elbit Systems en Israeli Aerospace Industries en ook aan de Hebreeuwse Universiteit, die deels gevestigd is in bezet Oost Jeruzalem.

De wereldwijde BDS beweging, die de laatste tijd erg aanslaat, wil het Israëlische regime van bezetting, kolonialisme en apartheid isoleren op academisch, cultureel, economisch en militair gebied, tot het Palestijnse volk haar onvervreemdbare rechten op zelfbeschikking kan uitoefenen. Op zijn minst is hier voor nodig een einde aan de bezetting van 1967 en aan het Israëlische apartheidssysteem en de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar de huizen en het onroerend goed dat hun is afgenomen tijdens en sinds de Nakba van 1948.

 

Bron: bdsmovement.net

vetaald door Gert vd Straaten

BDS Nederland op Twitter