8 April 2015

Let’s tell Ben & Jerry’s: Free cone? Free Palestine!

In de Verenigde Staten wordt fanatiek campagne gevoerd tegen ijsmaker Ben & Jerry’s, om dat bedrijf te dwingen tot beëindiging van zijn activiteiten in de illegale Israëlische kolonies in bezet Palestina. Dit jaar wordt Ben & Jerry’s ook in Nederland ter verantwoording geroepen. We willen geen gratis ijs, maar rechtvaardigheid voor de Palestijnen. 

Wie kent ze niet — de ijsjes van Ben & Jerry’s. Hartstikke lekker. Maar ook hartstikke fout. De van oorsprong zo hippe en sociale firma uit de Amerikaanse staat Vermont heeft er namelijk ijskoud voor gekozen om zijn producten te verkopen in de Israëlische ‘nederzettingen’ in bezet Palestina. Daarmee verleent het befaamde bedrijf legitimiteit en economische steun aan de illegale Israëlische kolonies, die zijn gefundeerd op – onder andere – ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht. 
 
Peace, Love & Occupation 
De beschuldigingen aan het adres van Ben & Jerry’s worden in detail onderbouwd in het rapport Peace, Love & Occupation – Ben & Jerry’s Economic Complicity in Israel’s Military Occupation and Illegal Settlements in the Occupied Palestinian Territory. Dat rapport werd in maart 2013 gepubliceerd door de organisatie Vermonters for a Just Peace in Palestine/Israel (VTJP), als start van de Amerikaanse campagne die nu zijn derde jaar ingaat. 
 
VTJP voert overtuigend bewijs aan voor de activiteiten – zowel reguliere verkoop als catering – van Ben & Jerry’s in bezet Palestina. Daarnaast toont de organisatie aan dat de Israëlische ijsfabriek van het bedrijf werd gebouwd op de plek van het in 1948 etnisch gezuiverde Palestijnse dorp Qastina (op de website is de hartverscheurende getuigenis te lezen van één van de verdreven bewoners), en dat die fabriek zeer waarschijnlijk gebruikmaakt van gestolen Palestijns water. 
 
VTJP heeft Ben & Jerry’s aangesproken op diens veelgeroemde sociale missie, die voorschrijft dat het bedrijf zich inzet voor een betere kwaliteit van leven, zowel lokaal als (inter)nationaal. Ook werd de ijsmaker gewezen op zijn imago, waarvan termen als ‘Peace’ en ‘Love’ het hoofdbestanddeel vormen. Maar ondanks jarenlang overleg liet Ben & Jerry’s in april 2014 weten zijn activiteiten in de illegale Israëlische kolonies in Palestina te zullen voortzetten. 
 
Voor VTJP was dit het teken om zijn campagne te intensiveren. De Vermonters worden inmiddels gesteund door ruim 230 andere organisaties, waaronder een toenemend aantal van buiten de VS. Sympathisanten kunnen via de website van VTJP participeren in de Amerikaanse campagne.  
 
Free Cone? Free Palestine! 
Een ander gevolg van het onbegrijpelijke besluit van Ben & Jerry’s is dat het protest tegen het bedrijf de oceaan is overgestoken. In steeds meer landen wordt campagne gevoerd in de weken voorafgaand aan Free Cone Day – de dag waarop bij geselecteerde verkooppunten van Ben & Jerry’s een gratis bolletje (cone) ijs kan worden geproefd. Dit jaar valt Free Cone Day op 14 april, en wordt Ben & Jerry’s ook in Nederland ter verantwoording geroepen. 
 
Ben & Jerry’s moet te horen krijgen dat zijn activiteiten naar Nederlandse maatstaven onaanvaardbaar zijn. Dat is geen activistisch statement, maar een door mensenrechtenorganisaties, politieke partijen, vakbonden, religieuze en maatschappelijke organisaties gedragen standpunt – en niet voor niets Nederlands kabinetsbeleid. 
 
Sinds ‘Gaza’ is het geduld op met bedrijven die bijdragen Israëls kolonisatiepolitiek. De opdracht aan Ben & Jerry’s is om op 14 april de directe beëindiging van zijn activiteiten in de illegale Israëlische kolonies in bezet Palestina aan te kondigen, of de confrontatie aan te gaan met de Nederlandse civil society. Meer smaken zijn er niet. 
 
We willen geen gratis ijs, maar rechtvaardigheid voor de Palestijnen. Help deze boodschap luid en duidelijk over te brengen, door tussen nu en 14 april massaal contact op te nemen met de Nederlandse vestiging van Ben & Jerry’s
 

 

Kom in actie! Neem contact op met Ben & Jerry’s Nederland: 
• Nassaukade 5, 3071 JL Rotterdam 
• Tel. 0800 – 236 36 53779 
• E-mail: [email protected] | Facebook | Twitter 
 
N.B. Ben & Jerry’s is eigendom van de Nederlands-Britse multinational Unilever, maar besluiten over de Israëlische activiteiten van de ijsmaker worden op het Amerikaanse hoofdkantoor in Vermont genomen. Om die reden is Unilever vooralsnog buiten schot gebleven. Dat zal veranderen als Ben & Jerry’s weigert zijn beleid aan te passen.
BDS Nederland op Twitter