10 November 2021

Mailactie aan kabinet en tweede kamer: Verdedig de mensenrechtenverdedigers van Palestina!

Laat je protest horen en roep de Nederlandse regering en tweede kamer op om effectieve stappen te nemen tegen Israëls criminalisering van zes Palestijnse mensenrechtenorganisaties!

De zes organisaties zijn Alhaq, Besan Centre for Research and Development, de Union of Palestinian Women’s Committees, Addameer Prisoner Support, Defence for Children International Palestine, en de Union for Agricultural Work Committees. Israël heeft hen  zonder enig bewijs te leveren verklaard tot terroristische organisaties, en wil dat andere landen dat ook doen. In de praktijk zou dit betekenen dat deze organisaties geen buitenlandse steun meer kunnen krijgen, en geen gebruik meer kunnen maken van financiële diensten als banken etc. In eigen land zijn ze vogelvrij omdat Israël elk moment hun kantoren kan binnenvallen, medewerkers kan oppakken en hen voor langere achter de tralies kan zetten. Dit alles opdat Israël zelf ongestoord door kan gaan met mensenrechtenschendingen jegens Palestijnen, zonder dat deze organisaties hen daarvoor aan de schandpaal kunnen nagelen.

Ook Palestijnen hebben recht op respect voor hun mensenrechten. Daarom vragen we jullie onderstaand bericht te onderschrijven en met één klik naar politici te laten sturen.

KABINET EN TWEEDE KAMER: VERDEDIG DE MENSENRECHTENVERDEDIGERS VAN PALESTINA!

Geachte commissieleden,

Ondertekende roept u op om heldere en effectieve stappen te nemen tegen het besluit van 22 oktober j.l. door Israëls minister van Defensie Benny Gantz om zes prominente en alom gerespecteerde Palestijnse maatschappelijke organisaties te criminaliseren door ze te bestempelen als ‘terreurorganisaties’. Het betreft de volgende organisaties:

  • Al Haq – Law in the Service of Man (een mensenrechtenorganisatie)
  • Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
  • Defense for Children International Palestine
  • Bisan Center for Research and Development (een onderzoeksinstelling)
  • Union for Agricultural Work Comittees (agrarische ontwikkelings- en belangenorganisatie), en
  • de Union of Palestinian Women’s Committees (een vrouwenrechtenorganisatie)

Israël maakt hiertoe misbruik van antiterrorisme wetgeving en -beleid om de ruimte voor het Palestijnse maatschappelijk middenveld in sinds 1967 bezet gebied zodanig in te perken dat elke vorm van vreedzaam en legitiem verzet tegen het illegale Israëlische bezettings- en kolonisatiebeleid aldaar onmogelijk wordt.

In een gezamenlijk statement brachten Human Rights Watch en Amnesty International de volgende reactie uit:
“How the international community responds will be a true test of its resolve to protect human rights defenders. We are proud to work with our Palestinian partners and have been doing so for decades. They represent the best of global civil society. We stand with them in challenging this outrageous decision.”
Ook de Internationale Federatie voor de Mensenrechten bracht een helder statement uit:
“ These baseless claims by the Israeli government need to be recognized for what they are: a smokescreen aimed at the public and the international community to cover up the essential work carried out by these human rights groups which denounce Israel’s violations of fundamental rights and of international law”.
Hoge Commissaris Michelle Bachelet van UNHRC noemde Israëls terrorisme aanwijzing
“ an unjustified attack on Palestinian civil society”.

Nederland, wij vragen urgent om de volgende acties:

  1. Roep Israël op om zijn antidemocratische besluit van het criminaliseren van deze prominente en gerespecteerde Palestijnse maatschappelijke- en mensenrechtenorganisaties in te trekken.
  2. Laat banken en andere financiële instellingen in ons land weten dat dit Israëlische besluit ongeldig is, en dat die dus geen gevolgen mag hebben voor hun transacties met deze Palestijnse organisaties.
  3. Bepleit in Europees en in internationaal verband het intrekken van zogenoemde ‘terrorismeclausules’ als voorwaarde voor het financieren van maatschappelijke organisaties in bezet Palestijns gebied.
  4. Zorg in het algemeen voor beëindiging van elke steun aan Israëls illegale bezettings- en kolonisatiepolitiek. Allereerst dient elke militaire samenwerking met dat land te worden stopgezet en elke vorm van handel en zakendoen met Israëls illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied te worden uitgebannen. Daarnaast roepen wij ertoe op om elke maatregel te nemen in Europees en internationaal verband die het einde van de Israëlische bezettings- en apartheidspolitiek dichterbij brengt en de Palestijnen herstelt in hun rechten, vooral het recht op zelfbeschikking en de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar hun oorspronkelijke woonplaatsen.

Meer informatie over deze zaak:
Israël heeft geen enkel concreet bewijs voor zijn aantijging aan het adres van deze ook door Nederland gerespecteerde, gewaardeerde en vaak ook financieel gesteunde organisaties geleverd. Uit het geheime, en uitgelekte, dossier van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Beth blijkt dat het zich in deze zaak baseert op harde ondervragingen van vermeende ‘informanten’ die met mishandeling gepaard gingen maar niettemin geen enkele concrete aanwijzing voor het assisteren door de beschuldigde organisaties van gewapende actie en terrorisme hebben opgeleverd. De Israëlische bezetter gebruikt zijn kafkaëske beleid van geheime ‘bewijsvoering’ om het Palestijnse maatschappelijk middenveld het zwijgen op te leggen en te voorkomen dat het nog enige effectieve rol zal kunnen spelen in het tegengaan van Israëls illegale en mensenrechten schendende bezettings- en kolonisatiebeleid. In het bijzonder wil het de internationale gemeenschap afhouden van enige steun aan deze organisaties.
Op 3 november verklaarde de Israëlische militaire bevelhebber verantwoordelijk voor de bezette Westelijke Jordaanoever deze aanwijzing ook van toepassing op dit bezette gebied zelf. Hiermee wordt de dreiging voor de zes organisaties bijzonder acuut, aangezien zij op de Westelijke Jordaanoever hun basis hebben. De beslissing van de militaire bevelhebber is gebaseerd op artikel 84 (1) (a)-(b) van de daar van kracht zijnde Israëlische militaire wetgeving. Deze stelt de bezettingsautoriteiten in staat om alle mogelijke maatregelen tegen deze maatschappelijke organisaties te treffen: het overvallen en sluiten van hun kantoren, inbeslagname van al hun eigendommen, bevriezen van al hun tegoeden en arresteren van al hun medewerkers op grond van (vermeend) ‘lidmaatschap van een terreurorganisatie’ . Hiervoor kunnen jarenlange gevangenisstraffen opgelegd worden.

Nederland, voorkom dat dit gebeurt, verdedig deze Palestijnse mensenrechtenverdedigers zonder uitstel, en maak uw reputatie als voorvechter van mensenrechten en internationaal recht waar!

Hoogachtend,

%%your signature%%

540 signatures

Share:

     

540 mails verstuurd

Ja, ik doneer

BDS Nederland op Twitter