28 June 2018

Mailactie: Geen EBS-kolonistenbus in de Haaglandenstreek!

Momenteel vindt er in de Haaglandenstreek een aanbestedingsronde plaats voor het openbaar busvervoer in een concessie voor de periode van 25 augustus 2019 tot 14 december 2030. Naar verwachting wordt op 11 juli aanstaande in Rotterdam de winnaar van deze concessie bekendgemaakt. Naast Connexxion en Keolis neemt ook EBS, dat geheel in handen is van het Israëlische busbedrijf Egged, aan deze aanbestedingsronde deel. Een eventuele gunning van de concessie aan EBS zou volkomen in strijd zijn met de beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Egged levert immers een belangrijke bijdrage aan de schending van de mensenrechten van de Palestijnse bevolking op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, waaronder Oost-Jeruzalem.

Doe mee aan deze emailactie en stuur een brief naar de Wethouders Verkeer en Vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag!

Let op: 3 mailacties onder elkaar dus graag helemaal naar beneden scrollen!

Er zijn 24 wethouders Verkeer en Vervoer in de regio en met elke mailknop hieronder mailt u naar 8 van hen.

Geen EBS kolonistenbus in de Haaglandenstreek

This petition is closed

End date: Jul 11, 2018

Signatures collected: 478

478 signatures

Geen EBS kolonistenbus in de Haaglandenstreek

Geachte wethouder,

Het Israëlische busbedrijf EBS is opnieuw in de race voor een vervoerscontract in de regio Haaglanden. Ik heb groot bezwaar tegen een gunning aan dit bedrijf. Als consument wens ik niet gedwongen te worden te reizen in medeplichtige bussen en direct of indirect mee te betalen aan grove mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

• EBS is een integraal onderdeel van het Israëlische bedrijf Egged. Egged verzorgt busvervoer van Israel naar de Israëlische illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied, en tussen de illegale nederzettingen onderling. Hiermee draagt Egged bij aan de infrastructuur en leefbaarheid van die illegale nederzettingen, en helpt het Israel bij de roof van Palestijns grondgebied. Dat maakt het bedrijf medeplichtig aan oorlogsmisdaden zoals gedefinieerd door de Vierde Conventie van Genève.

• In Eggeds buslijnen over Palestijns grondgebied naar de illegale nederzettingen worden Palestijnse passagiers niet toegelaten. Hiermee maakt Egged zich schuldig aan apartheid, een misdaad volgens de VN Conventie tegen Apartheid.

• Egged behaalt financieel voordeel uit deze illegale situatie. Deze winst kan het investeren in ondernemingen elders zoals zijn Nederlandse dochteronderneming EBS. Winst van EBS kan op zijn beurt vloeien naar de moederonderneming Egged en komt ten gunste aan illegaliteit.

• In zee gaan met EBS als openbaar vervoersbedrijf komt neer op zakendoen met een bedrijf dat in strijd met het Internationaal Humanitair Recht handelt en de schending van de mensenrechten van de Palestijnse bevolking in stand houdt.

Ik verzoek daarom de bestuurders van de Metropoolregio het bedrijf EBS geen concessie te verlenen en daarmee te handelen in overeenstemming met het overheidsbeleid. Dit ontmoedigt bedrijven en overheidsorganen om zaken te doen met Israëlische nederzettingen. Het Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten bepaalt dat bedrijven waarmee zaken worden gedaan de mensenrechten moeten respecteren en schendingen ervan moeten voorkomen.

Gunning aan Egged is in strijd met de beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maak passagiers in de Haaglandenstreek niet medeplichtig door hen te laten rijden in een kolonistenbus!

Hoogachtend,

%%your signature%%

444 signatures

Share:

     

Geen EBS kolonistenbus in de Haaglandenstreek

This petition is closed

End date: Jul 11, 2018

Signatures collected: 605

605 signatures

 

BDS Nederland op Twitter